Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Din guide till valet: Så tycker partierna

Theresa May, sittande premiärminister och ledare för Konservativa. Foto: GERRY PENNY / EPA / TT
Jeremy Corby, ledare för Labour. Foto: BEN BIRCHALL / AP/ TT

LONDON

De Konservativa räknar med att premiärminister Theresa May ska fixa valsegern med sitt tal om ”styrka och stabilitet” inför brexitförhandlingarna.

Labour och Jeremy Corbyn kontrar med att lova att öppna plånboken för sjukvården och hoppas att väljarna vill förstatliga järnvägen igen.

Och Liberaldemokraterna räknar med att deras löfte om en andra brexit-folkomröstning ska få partiet att växa igen.

Så här tycker de största brittiska partierna inför valet.

Invandring

Konservativa:

Minska nettoinvandringen till ”hållbara” nivåer. I praktiken tiotusentals snarare än hundratusentals invandrare per år. Minska asylsökandet i Storbritannien. 

Labour:

Vill inte sätta något mål för hur många invandrare Storbritannien bör ta emot. Storbritannien ska ta emot ”en skälig” del av flyktingar.

Liberaldemokraterna:

Vill erbjuda asyl till 50 000 flyktingar från Syrien. Vill ta in 3 000 ensamkommande barn. Verka för en positiv syn på invandring.

Skatter

Konservativa:

Inga momshöjningar. Vill sänka företagsskatten till 17 procent år 2020. Vill tillåta lokala folkomröstningar mot kommunala skattehöjningar.

Labour:

Vill höja skatten för de rika. Ingen skattehöjning dock för personer som tjänar under 960 000 kronor per år. Vill att företagen ska betala ”lite mer” i skatt. 

Liberaldemokraterna:

Vill höja skatten med motsvarande tio öre, och öronmärka inkomsterna för sjukvården och socialtjänsten. Vill sänka företagsskatten. 

Ekonomi

Konservativa:

En balanserad budget ska nås senast 2025. Minimilönen ska höjas år 2020 till 60 procent av den brittiska medianlönen. Vill skapa en ny nationell investeringsfond på 280 miljarder kronor.

Labour:

Vill förstagliga järnvägen och posten. Vill skapa en ny nationell investeringsbank. Balansera statens utgifter med skattehöjningar.

Liberaldemokraterna:

Satsa 1,2 biljoner kronor i infrastruktursatsningar. Vill balansera statens dagliga utgifter år 2020. Staten ska låna bara för investeringar.

Bostadspolitik

Konservativa:

Lovar bygga en miljon bostäder till och med 2020, och ytterligare 500 000 fram till 2022. Vill frigöra mer mark för bostadsbyggande.

Labour:

Lovar bygga en miljon nya bostäder per år. Förstagångsköpare ska få extra hjälp. Hyreskontroller för privata uthyrare.

Liberaldemokraterna:

Vill öka bostadsbyggandet med 300 000 per år. Vill förbjuda hyresvärdar att hyra ut dåligt isolerade hus.

 

LÄS MER: Allt du vill veta om valet i Storbritannen 2017 

Miljö

Konservativa:

Vill satsa på skifferutvinning av gas, det enda av de större partierna som stöder det. Lovar krafttag mot försämrad luftkvalité. Lovar uppfylla utsläppsmålen 2050.

Labour:

Vill förbjuda skifferutvinning. Lovat möta koldioxidmålen. Vill satsa mer på förnyelsebar energi.

Liberaldemokraterna:

Motsätter sig skiffergas. Fyra miljoner hem ska vara bättre isolerade år 2022. Är emot expansionen av flygplatsen Heathrow.

Tim Farron, ledare för Liberaldemokraterna. Foto: VIANNEY LE CAER/REX/SHUTTERSTOCK

Brexit

Konservativa:

Lovar ett ”djupt och speciellt partnerskap” med EU. Vill lämna den inre marknaden och tullunionen. Inget avtal är bättre än ett dåligt avtal. 

Labour:

Vill försöka vara kvar i EU:s inre marknad och i tullunionen. Anser det viktigt att någon slags överenskommelse nås med EU. EU-medborgare som bor i Storbritannien ska garanteras sina rättigheter.

Liberaldemokraterna:

Vill hålla en andra folkomröstning efter att ett avtal är slutet med Bryssel. Det ska där vara möjligt att rösta för att trots allt stanna i EU.

Utrikes och försvar

Konservativa:

Lovar uppfylla Natos mål om att två procent ska satsas på försvaret, genom att höja försvarsanslagen med minst 0,5 procent över inflationen. Vill behålla kärnvapenbaserade ubåtar. Betonar speciella relationen med USA.

Labour:

Konfliktlösning och mänskliga rättigheter ska vara centrum för utrikespolitiken. Lovar spendera minst två procent på försvaret. Stödjer kärnvapenbaserade ubåtar. Partiledaren Jeremy Corbyn är personligen emot.

Liberaldemokraterna:

Vill satsa minst två procent på försvaret. Storbritannien ska ingripa militärt bara som en sista lösning. Vill stoppa vapenexporten till Saudiarabien.

Hälso- och sjukvård

Konservativa:

Vill satsa 96 miljarder kronor på det statliga sjukvårdssystemet NHS de kommande fem åren. De 140 000 EU-medborgare som nu arbetar inom NHS ska kunna fortsätta göra det.

Labour:

Vill satsa 360 miljarder kronor på NHS under nästa mandatperiod. En miljon patienter som nu står i kö, ska garanteras behandling inom 18 veckor. Fri parkering vid NHS-sjukhus.

Liberaldemokraterna:

Vill med en skattehöjning på tio öre öka satsningen på NHS med 72 miljarder kronor per år. Väntetiden för mentalvård ska inte vara längre än till sjukvård. 

Skola och utbildning

Konservativa:

Vill höja skolbudgeten med 48 miljarder kronor år 2022. Minst 100 nya friskolor ska byggas per år. Återinförande av så kallade grammar school, läroverk för specialintresserade.

Labour:

Vill avskaffa universitetsavgifterna. Hoppas locka många unga väljare med detta budskap. Lovar gratis lunch till alla skolbarn. 

Liberaldemokraterna:

Vill satsa 8,4 miljarder kronor på utbildning. Är emot återinförande av grammar schools, Det är även Labour.