Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Detta är Hesa Fredrik – som ska varna oss för fara

Så här ser Fredrik ut – sirerenerna,alltså. Foto: Thomas Henrikson / MSB

Hör du ”Hesa Fredrik”?

Klockan 15.00, första måndagen i mars, juni, september och december, ljuder varningssystemet ”Hesa Fredrik” över Sverige.

Signalen heter formellt VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Och hör du den klockan 15.00 betyder det att larmsystemet fungerar.

Detta är Hesa Fredrik

Ett varnings- och informationssystem som går ut till allmänheten, dels genom ett utomhuslarm, men också genom meddelanden i radio och TV. ”Hesa Fredrik” heter formellt VMA, som står för Viktigt meddelande till allmänheten.

När används Hesa Fredrik?

Signalen används för att varna om akuta hotsituationer, som till exempel krig, vid hot om vattenförsörjning eller vid allvarliga bränder. Signalen testas fyra gånger om året: den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.

Läs mer: Stark kritik efter falskt varningslarm 

Varför heter det Hesa Fredrik?

Namnet sägs komma från Dagens Nyheters krönikör Oscar Fredrik Rydqvist, och myntades när larmet testades för första gången: Bakgrunden sägs vara att krönikören var lika hes som larmets ljud var vid testtillfället.

Hur låter Hesa Fredrik?

Varningsmeddelandet är att en sju sekunder lång ton ljuder och därefter följs av en 14 sekunders paus. Därefter ljuder en ny ton, varpå en ny paus tar vid. Så fortsätter signalen under två minuter. Efter en längre paus på cirka 90 sekunder hörs sedan en 30 sekunder lång signal om faran är över.

Vad ska man göra när larmet ljuder?

När larmet går ska man ta ta sig inomhus och stänga fönster, dörrar, ventilation och slå på P4 på radion för att få information om vad det handlar om. Om faran är över kommer en 30 sekunders lång ihållande signal höras.

Läs mer: Frågor och svar om Hesa Fredrik

Har larmet gått av misstag?

På eftermiddagen den 1 juni 2015 gick larmet av misstag i gång i Stockholmsområdet – något som förklarades som ”ett handhavandefel”.

Vilka andra larm finns det?

"Hesa Fredrik" heter egentligen VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Det är räddningstjänst, polis och SOS Alarm som kan sätta igång det. Därutöver finns beredskapslarm som sänds ut när det är fara för krig samt flyglarm om främmande flyg hotar Sverige.

Vad innebär faran över-larm?

Det är en 30 sekunder lång signal som ska sändas ut efter ett larm. Detta skedde dock inte på söndagen.