Det har plockats bort från SD:s klimatmotioner

Foto: SD:s klimatmotion 2014.
SD:s klimatmotion 2017.
”I Sverige behöver man nog inte ha någon klimatångest”, det menar SD:s miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen.
Foto: SVEN LINDWALL

Under tre år har samma formulering, som ifrågasätter en ökning av medeltemperaturen och att man ska ha ett "öppet sinne" för effekterna av växthusgaser", stått i SD:s årliga motion om klimatet.

Nu är stycket helt omformulerat. 

Under mandatperioden har SD:s miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen varje år lämnat in en snarlik motion i syftet att försöka få igenom partiets klimatpolitik, som enligt Naturskyddsföreningens rankning hamnar i botten bland riksdagspartierna. En stor del i motionerna återkommer år efter år och meningar – ibland hela stycken – är i flera av de årliga motionerna identiska.

Därför blir det också tydligt vad som plockats bort varje år. Ett stycke som sticker ut är det man i motionerna kallar för ”klimatförändringar”. 

I den motion som lämnades in 2014 går det bland annat att läsa om växthusgaser: 

Samtidigt noterar vi att den vetenskapliga diskussionen är levande, bland annat påpekas vid sidan av den dominerade forskningen att den globala medeltemperaturen inte ökar eller ökar mycket långsamt sedan millennieskiftet varför det finns anledning att ha ett öppet sinne när det kommer till synen på effekterna av ökad förekomst av växthusgaser i vår atmosfär”

Ifrågasätter om medeltemperaturen ökar

Året efter var formuleringen exakt densamma. Även 2016. Men sedan hände något. I den motion som lämnades in 2017 hade stycket förändrats avsevärt och rubriken ändrats från bara ”klimatförändringar” till ”strategi för klimatförändringar”:

”Samtidigt noterar vi att den vetenskapliga diskussionen är levande. Trots en temperaturpuckel under 2015-2016 till följd av El Niño ser vi inte att temperaturökningarna, ungefär en tiondels grad per årtionde, har den accelererande trend som FN:s klimatpanel (IPCC) har förutspått”. 

Hela delen om att den alternativa forskningen ifrågasätter om medeltemperaturen alls ökar och att det finns en anledning att ha ett öppet sinne om effekterna är borttaget.

Martin Kinnunen (SD) säger att bakgrunden till ändringen är att han vill att de ska fokusera mindre på forskning, eftersom det innebär en osäkerhet – och att detta är en förändring han tryckt på sedan han tillträdde som klimatpolitisk talesperson 2014. 


Martin Kinnunen menar att Sverigedemokraternas klimatpolitiska motioner förändras hela tiden.
Foto: SVEN LINDWALLMen detta ändrades ju först 2017 i motionen? Du tillträdde ju 2014?

– Jag tror att om man tittar på våra klimatpolitiska motioner så har de förändrats hela tiden, även när jag tog över så utgick jag från den gamla så klart. Kärnan är konkreta förslag för att komma tillrätta med problemen. 

Är det en medveten strategi att plocka bort formuleringar just som dessa? 

– Rent allmänt har min strategi varit att fokusera mer på effektiva åtgärder än att spekulera kring forskning och effekter. Det är ingen som vet exakt hur den globala temperaturen kommer att se ut i slutet på århundradet.

Kommer ni att ändra er retorik i klimatfrågan efter denna sommar?

– Vi står upp för en effektiv och framför allt seriös klimatpolitik och då vore det inte seriöst att förändra politik på grund av vädret. Vi kommer att stå upp fortsatt för en mer effektiv klimatpolitik som bekämpar kärnan i klimatproblematiken som är koldioxid- och växthusgasutsläpp på global nivå. Det är det som är vårt fokus, att åstadkomma det till en så liten kostnad som möjligt. Man ska inte förändra sin politik på grund av väder enskilda år.

Känner du dig orolig för klimatet själv?

– I Sverige behöver man nog inte ha någon klimatångest, vi har tämligen god beredskap och goda möjligheter att bekämpa olika former av väderfenomen. Vi är också på en plats i världen där vi kan dra nytta av flera fördelar av ett varmare klimat. Så som att man kan få större odlingsbar yta.

SD:s klimatpolitik

I de motioner SD lämnar in läggs mycket fokus på att de saknar det globala perspektivet i svensk miljöpolitik och menar att Sverige inte kan vara ett föregångsland när det kommer till klimatsatsningar eftersom vi står för en så liten del av utsläppen globalt sätt.

Man skiljer sig också avsevärt i retoriken i jämförelse med de andra partierna. Exempelvis är formuleringen "vidare avhåller vi oss från domedagsprofetior utan lägger fokus på realistiska lösningar på verkliga problem" med i flera av partiets motioner om klimatpolitik.

I SD:s valplattform 2018 står det bland annat att de vill ”flytta de klimatpolitiska resurserna dit de gör mest nytta, exempelvis inom internationella insatser och forskning”, ”satsa på säker och effektiv kärnkraft” samt ”främja en elektrifiering av transportsektorn och arbeta mot övergödning i sjöar, vattendrag och hav”.  

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.