Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Det finns fortfarande frågetecken kring Trump”

Expressens USA-expert Frida Stranne. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN
Donald Trump. Foto: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP TT NYHETSBYRÅN

Nu släpps Mueller-rapporten.

Utredningen har dykt ner i allt som går att hitta om Donald Trumps påstådda koppling till Ryssland under valet 2016. 

Expressens USA-expert Frida Stranne ger sin analys av William Bars presskonferens. 

Framkom det någonting nytt under presskonferensen? 

– Ingenting som förvånade mig. Det kan så klart finnas någonting i utredningen något som inte varit riktigt tydligt. Men utifrån presskonferensen så var det ingenting som kändes helt nytt eller överraskande, säger Frida Stranne.  

 Hur kan debatten påverkas av att rapporten delvis är maskad? 

– Det kommer pågå en diskussion om vad man egentligen döljer och varför man gör det. De politiska motståndarna till Trump kommer inför nästa års presidentval göra allt för att påvisa att man försöker dölja någonting. Medan Trump kommer försvara sig på det sättet som William Barr har gjort i dag. Men det kommer så klart finnas med under hela presidentvalkampanjen, säger Frida Stranne och fortsätter: 

– Det blir olyckligt om det står i vägen för en rad andra viktiga politiska frågor. Det tar fokus från mycket annat man också måste prata om. 

Hur har Rysslandsutredningen påverkat Donald Trumps anseende?

– För Trump har det ända sedan Mueller själv rapporterade sina slutsatser varit en stor seger att ingenting oegentligt har gått att bevisa. Han har kunnat använda detta som ett bevis för att hans uppfattning av att vara jagad av medier och andra makthavare varit befogad och det kommer att vara ett viktigt argument i hans kommande återvalskampanj nästa år. 

Donald Trump. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Innebär det här slutet på anklagelserna om Donald Trumps kopplingar till Ryssland?

– Jakten på honom är däremot inte över och den känsligaste punkten för Trump nu är att det fortfarande finns frågetecken kring om han själv stått i vägen för utredningen och försökt hindra processen och därmed rättvisans gång. Detta är något som hans egna advokater har haft skäl till oro över och kommer att ha hektiska tider framöver att försvara och argumentera emot. Att rapporten inte kunnat visa några direkta kopplingar mellan Trumpkampanjen och Ryssland under 2016 är en viktig seger för Trump men man ska inte glömma bort att det har framkommit att en rad kontakter mellan Trumps team och ryska aktörer har förekommit. Flera personer runt Trump har sedan lång tid haft relationer i Ryssland och många kommer även fortsättningsvis fråga sig vad som egentligen förekommit. 

Hur har mediernas rapportering om Mueller-rapporten påverkat USA:s politik?

– Det har ägnats åtskilliga spaltmil i alla medier åt möjliga oegentligheter under kampanjen 2016 och åt den här utredningen sedan Trump tillträdde och även om det givetvis är oerhört viktigt att utredningar som denna görs så har det ofta framstått som en hetskampanj mot Trump. Av olika rubriker att döma och utifrån rapporteringen åren bakåt har man inte sällan fått uppfattningen att allt i princip varit klart och att Trump skulle ställas inför riksrätt när det i själva verket aldrig funnits något tydligt som pekat i den riktningen. Jag har ofta varit kritisk mot hur detta har tagit fokus bort från annan viktig rapportering av den politik som Trumpadminstrationen faktiskt har genomfört. Men också för att det föder hela anti-etablissemangshatet som börjat sprida sig i samhället och som det är viktigt att medier inte bidrar till. 

Utredaren Robert Mueller. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN

Rapporten som ges till allmänheten kommer att vara kapad. Hur kan det påverka debatten som kommer att följa efter släppet?

– Det är svårt att säga vad det kan vara som har strukits i den rapport som offentliggörs i dag. Delar av detta kan vara befogat av olika skäl men det kan också handla om att försköna Trumpkampanjens förehavanden och bygga på bilden av Trump som ett offer för förtalskampanj. Det faktum att inte allt offentliggörs har redan lett till en debatt om vad det är som det amerikanska folket och Trumps politiska motståndare inte får veta. Det är olyckligt om man nu fastnar i denna diskussion för det finns många viktiga politiska sakfrågor att diskutera inför nästa presidentval och som är avgörande vägval för USA – men som nu hamnar i skymundan och riskerar att göra det för lång tid framåt. Med detta sagt är det samtidigt en oerhört viktig fråga om USA:s president har försökt hindra rättvisan och vad Justitieministern eventuellt försöker dölja av utredningen så det är inte en enkel balansgång vare sig för medierna eller för kongressen.