De första timmarna utan Olof Palme

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt (S) och hustrun Birgitta von Otter i Rosenbad efter beskedet om mordet på Olof Palme.
Foto: Tommy Pedersen
Den här bilden togs av polisen några dagar efter mordet då polisen ville rekonstruera händelserna i korsningen vid Sveavägen-Tunnelgatan i Stockholm.
Foto: Polisen
Fem dagar efter dådet var det ett hav av blommor vid mordplatsen i hörnet vid Sveavägen-Tunnelgatan.
Foto: Lasse Hedberg
En kanyl ligger kvar i blodpölen efter upplivningsförsöken på statsminister Olof Palme på Sveavägen i Stockholm.
Foto: Björn Elgstrand
På valnatten efter riksdagsvalet 1982 fick Sverige en socialdemokratisk regering. Socialdemokraternas ledare Olof Palme sträckte ut handen.
Foto: Per Kagrell / Scanpix /
Olof och Lisbet Palme hade varit på biografen Grand och sett filmen "Bröderna Mozart" tillsammans med sonen Mårten och dennes flickvän.
Foto: Mikael Sjöberg
Dagen efter mordet. Expressens fotograf Jacob Forsell plåtar en ros som lagts ovanpå blodspåren vid mordplatsen.
Foto: Jacob Forsell
Sten Wickbom som var justitieminister anlände vid 04-tiden natten då Olof Palme mördades till Rosenbad för nattligt möte med regeringens olika medlemmar.
Foto: Flt-Pica
Expressens redaktion under mordnatten. Nyhetschefen Leif Ingvardsson (till vänster) var lika uppskakad som alla andra på redaktionen när nyheten om att Palme var död bekräftades.
Foto: Per Kagrell
Expressens löpsedel lördag 1 mars 1986.
Foto: Suvad Mrkonjic
Expressens förstasida lördag 1 mars 1986
Foto: Jan Düsing
1 / 12

■■■ När TT klockan 00.20 lördagen den 1 mars 1986 sänder ut nyheten om att Sveriges statsminister är död är polisens, UD:s och statssekreterarnas krisåtgärder redan i full gång.

■■■ Exakt vad som hände har tidigare inte varit känt för allmänheten.

■■■ Expressen publicerar här promemorior från statsrådsberedningen som ger en unik inblick i hur arbetet i landets ledning bedrevs under timmarna då chocken lamslog stora delar av samhället.


LÄS MER: Unik 3D-special – Olof Palmes sista steg

KU 1985/86:25 Bil. B 1 a

STATSRÅDSBEREDNINGEN 1986-04-21

Statssekreteraren

Ulf Dahlsten


Händelseutvecklingen i samband med statsminister Olof Palmes död

Fredagen den 28 februari

Kl. 23.21. Statsminister Olof Palme beskjuts. Obduktionen visade senare att skottet var ögonblickligt dödande.

Lördagen den 1 mars

Kl. 00.00. Stockholmspolisen underrättar jourhavande vid rikspolisstyrel­sens säkerhetsavdelning om det inträffade.

Kl. 00.06. Statsministern förklaras död.

Kl. 00.07. Statssekreteraren vid statsrådsberedningen Ulf Dahlsten informe­ras av kommissarie Hans Koci vid Stockholmspolisen. Dahlsten motringer och får bekräftelse.

Kl. 00.08. UD;s vakthavande Anna Buremalm informeras av Roland Åkesson vid Stockholmspolisen.

Kl. 00.10. Ställföreträdande statsminister Ingvar Carlsson informeras av Dahlsten. Beslut fattas om att Dahlsten skall sammankalla regeringen.

Kl. 00.12. UD:s vakthavande söker jourhavande vid statsrådsberedningen Lars-Olof Pettersson, som då är på väg hem med pendeltåg. Kontakt etableras kl. 00.35.

Kl. 00.20. TT sänder ut nyheten om statsministerns död på teleprinter till massmedia m. fl. Tio minuter senare meddelas nyheten i amerikansk tv.

Under tiden fram till 00.30 händer bland annat följande.

En beslutsför regering sammankallas genom Dahlstens försorg.

Dahlsten söker Konungen. Vaktchefen vid Drottningholms slott åtar sig att försöka etablera kontakt med Konungen, som befinner sig i Storlien.

UD:s vakthavande kontaktar polvakten Bo Eriksson och pressvakten Herman Gyllenhaal. Utrikesdepartementets ledning informeras.

Jourhavande vid Rikspolisstyrelsen respektive Rikspolisstyrelsen säkerhetsav­delning informerar rikspolischefen och avdelningschefen vid säkerhetsavdel­ningen. Justitiedepartementets ledning informeras.

Flera press- och informationssekreterare liksom många beslutsfattare söks av massmedia för bekräftelse och nås därigenom av information om vad som inträffat. Till dem som tidigast nåddes av information på detta sätt hör statsministerns pressekreterare Kjell Lindström, som redan vid midnatt fick förfrågningar från massmedia. Lindström ringde till Dahlsten någon minut innan Dahlsten nåddes av informationen från Stockholmspolisen.

Hallå där Ulf Dahlsten, 69,

Då statssekreterare hos Olof Palme, nu professor vid London School of Economics. Skriver i promemorian om vilka åtgärder som vidtagits när.

Hur fungerade det att jobba natten då Olof Palme mördades?

– Det var en chock att uppleva hur Sverige gick i stå. Statsförvaltningen var som förlamad och många i tunga positioner förmådde inte ta de beslut som de skulle. Jag lärde mig mycket om mig själv under den här processen och att jag fungerade i kris. Jag fick ta på mig en roll som egentligen var mycket vidare, där man bad mig om råd och jag fick säga att "om jag vore du skulle jag...".

– Jag bestämde mig för att skjuta på bearbetningen av vad som hänt till begravningen, då släppte jag fram känslorna. När Norges statsminister Gro Harlem Brundtland lade armen om mig gick det inte längre att hålla tillbaka tårarna.


Vad var svårast de första dygnen?

Mest omskakande var det att komma upp till Lisbet Palme, som bett säkerhetstjänsten att jag skulle komma så fort som möjligt. Hon hade kvar samma kläder som vid mordet och var nedblodad och påskjuten.


 Hur visste du vad som behövde göras?

– I efterhand kan jag ju konstatera att vi inte hade en tillräckligt bra krisplan, den har utvecklats först efteråt. Ingvar Carlsson och jag gick mer på sunt förnuft och agerade utifrån vad som behövde göras.


Hur mycket jobbade du den här tiden?

– Det blev inte mycket sömn. Jag kommer inte ihåg när på dygnen jag sov, de första dagarna ringde telefonen på tjänsterummet i ett. Dagarna flöt ihop, det var ett sådant tryck.

– Sverige var så aningslöst då. Sedan morden på Palme och Anna Lindh har vi fått en insikt om att sådant här trots allt kan hända.

Mellan kl. 00.30 och 01.15

Strax efter 00.30 anländer Ingvar Carlsson, Dahlsten och Lindström till Rosenbad.

En beslutsför regering samlas. Sammankallandet av ytterligare regerings­ledamöter fortsätter. På grund av att skolorna den aktuella veckan hade sportlov befann sig några statsråd på annan ort, men även de kunde nås av underrättelsen om statsministerns död.

Ett antal befattningshavare i regeringskansliet inkallas. Till dessa hör t. f. rättschefen Nina Pripp.

Chefen för politiska avdelningen på UD, Jan Eliasson, instruerar ambassa­den i Madrid att informera talmannen Ingemund Bengtsson, som befinner sig i Spanien, om det inträffade och ombesörja hans omedelbara hemresa.

"Det var väldigt tryckt stämning, bedrövelse och förtvivlan"

Informationen i utländsk radio och tv leder till att flera svenska diplomater söker officiella företrädare för Sverige för bekräftelse. Till dem som får sin första information på detta sätt hör vakthavande befälet på försvarsstaben.

Kl. 01.10. Radion meddelar nyheten att statsministern dödats. Informatio­nen om det inträffade är därmed allmän.

Därvid nås vakthavande befälet på försvarsdepartementet och överbefäl­havaren Lennart Ljung av informationen.

Birgitta Dahl

Energiminister 1986:
– På kvällen vid halvtolvtiden när vi hade nattat barnen ringde TT och bad om en kommentar till att Palme är mördad. Jag fick klart för mig att det var sant och började gråta. Jag var chockad och ledsen, det var en total katastrof.
– Jag beställde en taxi till Stockholm från Uppsala där vi bor. Under tiden ringde jag runt till regeringsledamöter, partisekreteraren och andra. Ingen visste något, jag var nog en av absolut första som fick reda på det.
– Jag kom till Rosenbad vid ettiden. Den ena ministern efter den andra kom in. Vi var fyllda av stor sorg, några grät. Ingen visste vem förövaren var, vi diskuterade om det var enskild galen människa eller ett politiskt brott, en terrorattack.
– Regeringsmötet började klockan 03.07. Det rådde ett allvarstyngt lugn. Vi använde natten till att nå så många som möjligt. Vi ringde runt till partidistrikt och kommuner, vi ville nå ut för att det inte skulle utbryta kaos. Det var ett förfärligt budskap att föra fram.
– På morgonen körde Säkerhetspolisen mig hem med två beväpnade vakter.

Under natten inträffar vidare följande.

Regeringen sammanträder. Inför det förestående regeringssammanträdet förbereds en kommuniké till pressen om det konstitutionella läge som uppkommit och kontakter etableras med talmannen i Spanien och förste vice talmannen Ingegerd Troedsson, som uppehöll sig i sitt hem. Troedsson åtar sig att informera riksdagsdirektören Sune Johansson.

Vid regeringssammanträdet deltar Ingvar Carlsson, ordförande, och statsråden Lundkvist, Feldt, Peterson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson och Lindkvist.

Säkerheten i Rosenbad höjs

Protokollförare var Dahlsten. Vid sammanträdet anmäler Ingvar Carlsson att statsministern var död varefter regeringen beslutade att riksdagens talman skulle underrättas. En skrivelse med anmälan om statsministerns död överlämnas därefter med bud till riksdagen. Samtidigt hålls en presskonfe­rens vid vilken bilagda kommuniké delas ut.

I anslutning till regeringssammanträdet lämnar också företrädare för UD, Rikspolisstyrelsens  säkerhetsavdelning och Stockholmspolisen upplys­ningar. Ingvar Carlsson informerar partiledarna per telefon om det inträffade.

Under natten, lördagen och söndagen går många befattningshavare i regeringskansliet spontant i tjänst. Säkerheten i Rosenbad skärps. Kondoleansbord arrangeras på SB (statsrådsberedningen) och UD. Telefonväxeln bemannas strax efter kl. 09.00.


Anita Gradin

invandrar- och jämställdhetsminister 1986
– Jag fick telefon från regeringskansliet. Det var en stor chock. Jag tog bilen och körde själv till Rosenbad, det var svårt att koncentrera sig, jag var väldigt förvirrad och upprörd.
– Ministrarna troppade in undan för undan. Det var väldigt tryckt stämning, bedrövelse och förtvivlan. Allt var svart av sorg. I början var det svårt att samla tankarna, allt kändes kaotiskt.
– Ingvar Carlsson ledde mötet, han var mycket lugn och behärskad. Jag var med dem som åkte till Sabbatsbergs sjukhus för att träffa Lisbet, det kändes svårt.
– För mig personligen förvärrades läget av att vi fick ett hotsamtal hem samma natt. En person sa att jag var nästa på listan, att jag stod i tur. Som invandrarminister fick jag många hot. Jag levde med skydd för det mesta, jag var van att leva med säkerhetsvakter.

Under dagen händer bl. a. följande.

Talmannen Ingemund Bengtsson anländer till landet. Han entledigar regeringen med stöd av bestämmelserna i 6 kap. 7 § regeringsformen. Vid ett möte med departementens säkerhetschefer kl. 11.00 lämnas information om vad som inträffat. Säkerhetsskyddet i regeringskansliet diskuteras, varefter närmare säkerhetsåtgärder bestäms. Närvarande vid mötet var från SB (statsrådsberedningen) Dahlsten och Pripp. I en skrivelse till statssekreterarna, expeditionscheferna och rättscheferna, som biläggs, ger t. f. rättschefen i SB information om regeringens intentioner i vad avser det kommande regeringsarbetet.


LÄS MER: Historien om Olof Palme – personen, passionen, politiken

Söndagen den 2 mars

Kl. 16.00. Regeringen sammanträder på nytt. Närvarande vid detta sam­manträde var Ingvar Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Bodström, Gö­ransson, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom och Johans­son. Protokollförare var kanslisekreteraren Brita Gyllensten. Vid samman­trädet anmälde Ingvar Carlsson skrivelsen från talmannen i vilken denne entledigat samtliga statsråd med erinran om att dessa enligt 6 kap. 8 § regeringsformen uppehåller sina befattningar tills dess ny regering har tillträtt.

Vid regeringssammanträdet diskuterades arbetsformerna för expeditions­regeringen liksom formerna för utseende av ny statsminister.


Bengt Göransson

Skol- och kulturminister 1986
– Jag fick telefonbeskedet, det var väldigt chockartat och overkligt. Jag ringde till närmaste taxistolpe hemma i Hökarängen och åkte in till Rosenbad.
– Ingvar Carlsson var oerhört lugn och balanserad när han ledde mötet. Vi var i chocktillstånd, men regeringen var inte paralyserad. Den fungerade, vi gjorde vad vi skulle. Vi samlades och delade upp uppgifter, bestämde vem som skulle ringa vem.
– Vi fick listor och ringde till myndigheter, våra partidistrikt, andra partier, broderpartier i andra länder. Vi ringde personligen, det måste vara någon de kände igen, någon de visste vem det var. Vi sprang ut till tjänsterum och ringde och sedan tillbaka, det var flera sittningar med regeringen.
– Jag minns att jag ringde till Harry Schein som var personlig vän till Palme. Det slog mig att han inte fanns med på någon lista, han stod inte i någon myndighetsruta.

STATSRÅDSBEREDNINGEN           1986-03-01

Rättsavdelningen

T. f. rättschefen Nina Pripp

Statssekreterarna

Expeditionscheferna

Rättscheferna


Information med anledning av statsministerns död

För departementens kännedom översänds här den kommuniké som natten till i dag lämnades ut till pressen med anledning av statsministerns död.

Som framgår av punkten 3 fullgör regeringen sina grundlagsenliga uppgifter på vanligt sätt. Det innebär bl. a. att regeringssammanträdet den 6 mars hälls som planerats och att även svar på frågor och interpellationer lämnas i vanlig ordning, såvida inte något enskilt statsråd för sin del bestämmer något annat.

Sådana expeditioner av beslut vid regeringssammanträden som skulle ha undertecknats av statsministern Palme men ännu inte blivit undertecknade, skrivs under av statsrådet Ingvar Carlsson om han deltog i sammanträdet och annars av det till tjänstetid äldste statsrådet som deltagit i sammanträdet (14 § förordningen /1975:1/ om protokoll och expeditioner i regeringsären­den m. m.).

Skärpt säkerhetsbevakning gäller tills vidare i departementens lokaler.

Nina PrippNina Pripp

då tf rättschef, nu pensionerat justitieråd.

Skriver i promemorian om vilka åtgärder som vidtagits när.

Hur minns du de första dygnen efter mordet på Olof Palme?

– Jag var tf rättschef i statsrådsberedningen, den tidigare rättschefen hade avlidit hastigt av hjärtfel bara någon månad tidigare. När jag anställdes sade jag att jag inte ville syssla med säkerhetsfrågor och nu hamnade jag mitt i det. Jag hade det samordnande ansvaret för säkerhetsfrågorna i regeringskansliet. Vi hade beredskap för vad vi skulle göra om svåra händelser inträffade, men att statsministern skulle mördas var en oerhört oväntad händelse.

Hur mycket arbetade du den här tiden?

– Jag var beredd att stå till tjänst hela tiden och fanns till hands för att förbereda de insatser som behövdes göras.

Hurdan var stämningen?

– Det rådde en stor sorgsenhet och alla blev naturligtvis väldigt påverkade. Men även om vi inte hade någon exakt mall för en sådan här situation så hade vi ett bra system för att hantera läget. Vi hade jourhavande personer och i och med att det var expeditionscheferna på respektive departementet som ansvarade för säkerheten i det egna departementet var det en behändig krets att samla. På rättsexpeditionen rådde ingen handlingsförlamning.

Sune K. Johansson                  1986-04-15                                    KU 1985/86:25

Bil. B 1 b

Regeringsskiftet med anledning av statsminister Olof Palmes död den 1 mars 1986


Omkring kl. 01.30 lördagen den 1 mars 1986 underrättade t. f. statssekretera­ren i statsrådsberedningen talman Ingemund Bengtsson, som befann sig i Spanien, och förste vice talman Ingegerd Troedsson i hennes bostad i Grillby om statsminister Olof Palmes död. Förste vice talman Troedsson anlände till riksdagshuset omkring kl. 03.00 för att i avvaktan på talman Bengtssons återkomst från Spanien förbereda entledigandet av samtliga statsråd.

Då talmannen kom till riksdagshuset strax efter kl. 12.00 hade även andre vice talman Karl Erik Eriksson och tredje vice talman Anders Dahlgren infunnit sig.

Lördagen den 1 mars kl. 13.00 överlämnade statsrådet Ingvar Carlsson till talmannen bifogade anmälan att statsminister Olof Palme var död.

Talmannen entledigade omedelbart samtliga statsråd.

Samtal mellan talmannen och partiledarna ägde under lördagen rum enligt följande tidsschema:

kl. 14.00    Ulf Adelsohn

kl. 14.45    Bengt Westerberg

kl. 15.00   Karin Söder

kl. 15.15    Lars Werner

Mordet på Olof Palme

  • 30 år har gått sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades på Sveavägen i Stockholm. Vem som gjorde det är ännu inte klarlagt.
  • Den dödande kulan gick genom matstrupe, luftstrupe, stora kroppspulsådern och bröstben. Kula nummer två gick mot Lisbet Palme och rispade hennes rygg.
  • Christer Pettersson dömdes för mordet 27 juli 1989. Fyra månader senare friades han i hovrätten.
  • Runt 130 personer har erkänt mordet och utredningen av mordet är en av världens mest omfattande.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.