Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De får dela på arvet efter Wallenberg

När Peter Wallenberg dog var han värd en miljard kronor. Foto: Thomas Engström
Peter "Poker" Wallenberg jr, Prinsessan Lilian och Peter Wallenberg på invigning av prinsessan Lillians svit på Grand Hotel 2006. Foto: All Over Press/All Over Press
Kulturrådet Annica Levin tillsammans med Jacob Wallenberg. Foto: David Sica
Breviks gård. Foto: Roger Turesson

En miljard kronor i aktier, dyr konst och en värdefull lantegendom.

Finansmannen Peter Wallenbergs efterlämnade förmögenhet har nu blivit offentlig.

Expressen kan i dag avslöja hur rikedomen fördelas enligt hans sista vilja i testamentet - och Peter Wallenbergs okända arvingar.

Förmögenheten

Breviks gård

Värde: 54,6 miljoner kr

Börsnoterade aktier

Värde: 746 miljoner kr

Onoterade aktier

Värde: 20,2 miljoner kr

Bohag, lösöre, konst

och antikviteter

Värde: 60 miljoner kr

Fordringar på andra

Värde: 47,3 miljoner kr

Bilar och båtar

Värde: 2 miljoner kr

Fotnot: Värdet på fastigheten, aktier, konst och annat tas upp till lägre värde än marknadsvärde

Karriären

Karriären

Peter Wallenberg inledde sin karriär i Atlas Copco och arbetade i en rad länder i Nordamerika, Afrika och Europa.

När fadern dog 1982 tog Peter Wallenberg över och var styrelseordförande i Wallenbergsfärens maktbolag 1982-1997. Därefter var han hedersordförande.

Han fick tre barn: Jacob Wallenberg, Andrea Gandet och Peter "Poker" Wallenberg junior.

Han gick bort i januari vid 88 års ålder.

Peter Wallenbergs testamente

Peter Wallenbergs barn Jacob, Andrea och Peter "Poker" får en tredjedel var av arvet.

Jacob Wallenberg får Breviks gård och de andra två syskonen kompenseras med kontanter och avskrivna skulder.

16 okända arvingar får också pengar enligt testamentet - den största summan på tio miljoner kronor delas ut till Peter Wallenbergs medarbetare Karin Bergner och den lägsta summan är på 10 000 kronor och går till en av Investors receptionister.

Peter Wallenberg dog i januari i sitt hem på Värmdö, 88 år gammal.

Wallenbergs förfäder har genom åren valt att låsa stora delar av familjeförmögenheten i stiftelser som delar ut miljarder till svensk forskning, men bouppteckningen efter Peter Wallenbergs död visar att släkten också har betydande privata tillgångar.

Expressen har tagit del av bouppteckningen som nu lämnats in till Skatteverket och den avslöjar att Wallenberg ägde aktier för en miljard kronor när han gick bort. I bouppteckningen tas de börsnoterade aktierna upp till 75 procent av värdet och det motsvarade på dödsdagen 746 miljoner kronor.

Peter Wallenberg hade också 58,6 miljoner kronor på banken när han gick bort och ägde onoterade aktier till ett värde av 20,2 miljoner.

Konst för 60 miljoner

Peter Wallenberg levde och dog i Brevik på Värmdö. Hans lantbruksfastighet Breviks gård har ett taxeringsvärde på 54,6 miljoner kronor, men det egentliga marknadsvärdet är betydligt högre. På fastigheten hade han också bilar, båtar och traktorer till ett värde av två miljoner kronor.

I bouppteckningen har Peter Wallenbergs konst, antikviteter och resten av bohaget värderats till 60 miljoner kronor. Det finns ingen närmare information om hur värderingen av konsten och de antika föremålen är gjord.

Men allt var inte tillgångar i Wallenbergs testamente. Han hade också en bankskuld på 20 miljoner kronor som nu ska betalas.

Peter Wallenberg hade varit noga med att beskriva sin sista vilja i ett testamente som han skrev under i mars 2014 - och han nöjde sig inte med att låta barnen dela på hela förmögenheten utan visade också bland annat uppskattning till en av Investors receptionister och sin exfru.

Peter Wallenberg hade tre barn: Jacob Wallenberg, Andrea Gandet och Peter "Poker" Wallenberg jr.

16 okända arvingar

Jacob Wallenberg, som också är styrelseordförande i Investor, får ärva Breviks gård. Han får också maskiner, traktorer och andra inventarier som hör till jordbruket. Peter Wallenberg är dock noga med Jacob Wallenberg inte ärver konst, antikviteter eller annat lösöre som hör till gården.

Peter Wallenberg kompenserar sin dotter Andrea Gandet, som numera är bosatt i Schweiz, med 40 miljoner kronor för att Jacob Wallenberg får gården.

Peter Wallenbergs dotter Andrea Gandet som bor i Schweiz.

Peter "Poker" Wallenberg kompenseras genom att hans skuld till fadern skrivs av, enligt testamentet.

I testamentet överraskar Peter Wallenberg med att räkna upp 16 arvingar som får olika stora delar av hans förmögenhet.

Gårdskarl får kvarts miljon

Mest pengar vid sidan av barnen får Karin Bergner - tio miljoner kronor. Hon har varit anställd vid familjestiftelsernas förvaltningsbolag FAM och stod Peter Wallenberg nära.

"Jag rekommenderar de personer som skall verkställa testamentet att i sitt arbete samråda med fru Karin Bergner som är väl förtrogen med omständigheter som kan vara av betydelse", skrev Peter Wallenberg i sitt testamente.

Bland de andra okända arvtagarna finns också hjärtläkarna Erik Orinius och Elisabeth Moor. Han får 300 000 och hon får 500 000 kronor.

Peter Wallenberg skickar ett sista tack till sin förtrogne gårdskarl på Brevik - Åke Stjernholm och hans fru. De får en kvarts miljon kronor.

Bland tjänstemännen som i decennier ställt upp för familjen märks rådgivaren Erik Belfrage som får en miljon men också Investors receptionist Eva Anglander som får 10 000 kronor.

Peter Wallenberg skänker en halv miljon kronor till sin exfru Suzanne Fleming som är mor till deras gemensamma barn.

Efter att pengarna delats ut till de 16 okända arvtagarna får de tre barnen Jacob, Andrea och Peter dela på resten av arvet efter fadern - omkring en miljard kronor i aktier samt konst, antikviteter och annat av värde.