Danny och Elinore: "De stal vår dotter"

Foto: Mats Endermark

De friades från misstankar om barnmisshandel.

Tre experter dömde ut skakvåldsläkarens intyg mot fritidsledarna Danny och Elinore.

Men dottern får de inte tillbaka av socialtjänsten.

De arbetar och lever med barn.

Han som fritidsledare och även verksam med barn inom handikappomsorgen. Hon sjukskriven, men annars utbildad fritidsledare och timvikarie inom barnomsorgen. Hemma bor två av deras barn.

Men någon, hon som ligger nyfödd i famnen på pappan på tavlorna på väggen, finns inte här längre.

För trots att de frikänts från misstankar om barnmisshandel menar socialtjänsten i Karlskoga att Danny och Elinore inte klarar att ta hand om den yngsta dottern.

Allt baserat på ett och samma intyg från den ledande skakvåldsexperten Gabriel Otterman.

En man de aldrig mött.

En man vars vetenskapsunderlag om våld mot barn dömts ut av rättsväsendet efter friande domar. En man vars intyg dömts ut av tre andra experter.

Ändå får Danny och Elinore, efter fyra år, inte tillbaka sin dotter från socialtjänsten.

Och de är inte ensamma.

Den sensationella vändningen kom den 16 oktober förra året.

"Det kan konstateras att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld allmänt sett har visat sig vara osäkert", skrev Högsta domstolen.

Minst 35 familjer anklagade

Den 35-årige man som dömts till fängelse för grov misshandel friades. Det följdes av att ytterligare två skakvåldsdömda män fick resning i HD och friades.

Men hur många svenska familjer som dömts eller misstänkts för skakvåld har hittills aldrig kartlagts.

Klart är dock att livet vänts upp och ner för en lång rad familjer efter utlåtanden från experterna med rötterna i den så kallade Mio-gruppen, ett informellt nätverk av experter som bildades för att arbeta med skakvåldsfall i slutet av 1990-talet. Expressens granskning av rättsfall från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar avslöjar att minst 35 svenska familjer de senaste åren anklagats för barnmisshandel efter intyg från skakvåldsexperterna från Mio-gruppen.

Som Viola och Andres som hela sommaren 2013 fick bo i socialtjänstens övervakningshem efter misstankar om grov misshandel mot sin dotter. Misstankarna visade sig sakna grund.

Tre har friats

Lars och Lena som blev våldsmisstänkta och vars son fick kämpa i veckor med, som det skulle visa sig, onödiga misshandelsundersökningar. Misstankarna saknade grund och en av läkare fick en erinran.

Stefan, Gustav, Martin och ytterligare två fall som nått Högsta domstolen. Alla dömda i kritiserade barnmisshandelsfall efter utlåtanden från Mio-gruppens läkare. Tre av dem har nu friats, övriga arbetar med upprättelseprocesser.

Totalt har 15 av fallen i Expressens granskning lett till fällande domar om misshandel. Några har varit misstänkta utan att barnen omhändertagits av sociala myndigheter. Men Expressens granskning visar att i tolv fall där föräldrar blivit av med sina barn på grund av läkarnas utlåtanden så har föräldrarna senare friats från misstankar. De har fått sina barn omhändertagna av socialtjänsten enligt LVU på grund av läkarnas utlåtanden. Även om läkarnas utlåtanden dömts ut av andra experter har socialtjänsten sett utlåtandet som en riskfaktor för barnet.

Och så var det för Danny och Elinore Johansson i Karlskoga.

Vid fyra månaders ålder upptäcktes en nyckelbensfraktur hos dottern vid ett besök hos barnmottagningen på Karlskoga lasarett. Senare hittades också mindre revbensfrakturer. Det var i mars 2011.

Någon stödbevisning fanns inte, inga blåmärken eller synliga skador på våld utöver frakturerna. Men Mio-gruppens expert Gabriel Otterman konstaterade tidigt att hon blivit slagen och skakad.

- Då kom det här intyget från Otterman: Att det är solklar misshandel. Vi ska alltså då ha tagit tag i henne och klämt, skakat, troligt i samband med slag mot hårt underlag, säger Elinore.

Danny kommer aldrig att glömma dagen då dottern försvann iväg med socialtjänsten och deras andra två äldre barn tvingades ta farväl av sin syster.

- Ångest. Det var som att åka på smäll, på smäll, på smäll.

- Jag försökte bita ihop framför de andra barnen. Men det var bara att glömma, det gick inte, det släppte helt.

Strax innan, vid ett möte på socialtjänsten, framfördes misstankarna om barnmisshandel efter läkarens intyg.

Ändå trodde de då, en fredag i mars 2011, att omhändertagandet bara skulle vara över helgen.

- Ja, jag vet att jag tänkte att nu är det helg. Nu är det ingen som jobbar på hela helgen. Ska vi vara utan henne i två dagar?

Men två dagar skulle bli fyra år.

- Jag är glad nu att jag inte visste då hur det skulle bli. Faktiskt, säger Elinore.

Expressen hittade 35 familjer som anklagats för misshandel genom intyg från skakvåldsexperterna med rötterna i Mio-gruppen. Men det kan vara betydligt fler.

Professor Ulf Högberg, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet, har med hjälp av socialstyrelsens diagnosregister granskat förekomsten av barnmisshandel och redovisar resultatet exklusivt för Expressen.

Han hittade 63 fall.

Fallen gäller barnmisshandel och misstänkt barnmisshandel och Högberg noterar särskilt att misshandelsfallen mot spädbarn ökat lavinartat under de senaste tolv åren sedan skakvåldsdiagnosen etablerats i Sverige. Från ett enda fall under 1990-talet - till tolv fall under 2000-talet.

Bara några veckor efter att deras barn förts bort knackade det på dörren hos Elinore och Danny i Karlskoga. Det var polisen. Det planerade bröllopet och dopet fick ställas in - i stället väntade elva dagar i Örebro-häktet.

Brist på D-vitamin

Elinore minns hur hon låg och tittade genom hålen i den stängda persiennen för att se om det var dag eller natt.

Sedan ytterligare en läkare kommit med ett mer osäkert intyg - som inte drog lika säkra slutsatser om misshandel - lades polisutredningen ner och Danny och Elinore såg fram emot att återförenas med dottern.

- Hon hade i det här läget fyllt ett år och vi ville ha tillbaka våra liv.

Men det blev aldrig så.

Dottern hade inga av de blödningar som påstås känneteckna skakvåld, enbart frakturer. Olika typer av frakturer har på senare år kommit att rymmas inom begreppet skakvåld och förespråkarna menar att frakturerna på exempelvis revben uppkommit när barnet skakats.

Däremot konstaterades brist på D-vitamin och att hon var för tidigt född, vilket i båda fallen lyfts fram som riskfaktorer för benskörhet.

Paret vet att deras äldre son vid ett tillfälle ramlade mot den nyfödde och de misstänker också att benskörhet kan ha gjort att hon skadats vid normal hantering. Men allt är bara teorier.

- Vi vet fortfarande inte vad som egentligen låg bakom. Det har ingen brytt sig om att försöka ta reda på.

Flera alternativa förklaringar har lyfts fram av forskare och återkommer också bland de Expressen intervjuat:

BENSKÖRHET: Sex av de åtta som Expressen intervjuat uppger att de med hjälp av PKU-prover, blodprovet som tas på alla barn i samband med förlossning, konstaterat D-vitaminbrist hos barnen. Ofta allvarlig. D-vitaminbrist orsakar benskörhet vilket är den förklaring som lyfts fram av kritikerna som troligare än misshandel.

FALLOLYCKOR: Enligt studier kan även fallolyckor från låg höjd orsaka skallskador som vid shaken baby syndrome.

SVÅR FÖRLOSSNING: Forskare menar att skallen kan klämmas så att de skakvåldsrelaterade skadorna uppstår. Samt att en sådan tidigare blödning lätt kan orsaka en ny blödning senare.

Avfärdar misstankarna

Om allt detta råder det nu fullskaligt krig i delar av forskarvärlden. Högsta domstolen har slagit fast att vetenskapsläget är oklart - men bland de som ändå tillhör de fullständigt övertygade om diagnosens riktighet finns barnläkaren Gabriel Otterman.

Tre experter har avfärdat hans misstankar mot Danny och Elinore.

Peter Aspelin, professor i radiologi vid Karolinska Institutet, amerikanska professorn och läkaren Charles Hyman samt David Ayoub, amerikansk specialist på benskörhet hos barn, har alla på olika sätt avfärdat misstankarna. Ayoub menade att skadorna kunde ha uppstått vid ett vanligt fall, vid blöjbyte eller vanliga lyft.

Men Otterman, som lanserade misstankarna mot Danny och Elinore, var så övertygad att han inte såg det som nödvändigt att ens träffa paret.

- Han vill inte träffa oss, han har aldrig ens träffat vår dotter. Och vi försökta förklara för honom att "hallå, du tänker fel".

Socialtjänsten konstaterade dock - baserat på just Ottermans intyg - att någon skadat dottern, oklart vem, men att föräldrarna därmed brustit i skyddet av barnet.

"Vi har barnet i fokus"

När Expressen når Karin Larsson på socialförvaltningen Karlskoga vill hon inte uttala sig i enskilda ärenden men säger:

- Varje ärende är unikt. Vi använder oss inte alltid av en viss läkare utan alla ärenden ser olika ut. Vi vill ha så korrekt bedömning som möjligt, vara så neutrala som möjligt. Vi vill inte ha någon som är färgad av det ena eller andra. Vi har barnet i fokus, det är vårt enda intresse, barnets skydd.

Finns det inte en risk att oskyldiga personer blir av med sina barn?

- Vi jobbar alltid för att barn ska kunna återförenas med föräldrarna och man erbjuder stöd för att uppnå målen och kunna uppvisa att man har förmåga att skydda och ta hand om barnen.

Många föräldrar kan känna igen sig frustrationen över ett barn som inte slutar skrika. För Danny och Ellinore var de första månaderna, som för många andra, en tuff tid. Dottern var för tidigt född, hon kräktes upp det mesta hon åt och skrek mycket.

Men paret, som båda arbetar med barn, vill vara tydliga:

- Så långt jag vet att jag sträckt mig är att man tar tag i en arm eller i jackan för att man vet att de är på väg ut på en väg. Man gör det för att skydda, men inte för att ruska om för att man är förbannad eller frustrerad, säger Danny.

- Det har aldrig ens funnits att man tar tag i ett barn och ruskar. Man vet att det är farligt. Det finns inte, säger Elinore.

De främsta skakvåldsexperterna i Sverige är barnläkaren Gabriel Otterman och professor Olof Flodmark. De har båda på olika sätt var inkopplade i fallet med Danny och Elinore och en rad andra fall. Båda har valt att inte kommentera.

- Jag har inget intresse av att kommentera, säger Flodmark.

Vid ett symposium om skakvåld, den 4 april 2013 på Akademiska sjukhuset i Uppsala, gav Otterman sin bild av vetenskapsläget kring abusive head trauma, ett annat namn på shaken baby syndrome:

"Det vill jag vara mycket tydlig på, eller övertydlig, det finns inga nya vetenskapliga rön som ger anledning att ifrågasätta diagnosen abusive head trauma."

"Vi är skyldiga att anmäla om vi har misstankar om att ett barn kan ha farit illa."

shaken baby syndrome växte fram under 70-talet

Shaken baby syndrome växte fram under 1970-talet, men fick sitt internationella genomslag 1997 då au-pairflickan Louise Woodward dömdes i USA för att ha skakat ihjäl en åtta månaders pojke.

Enligt förespråkarna har vissa blödningar i hjärnan och ögonen samt frakturer varit kännetecknande för shaken baby syndrome.

Diagnosen går också under namnet abusive head trauma.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.