Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dåligt betyg till försvarspolitiken

Drygt hälften av svenskarna, 52 procent, svarar att de har lågt förtroende för den svenska försvarspolitiken. Foto: Sara Strandlund

Förtroendet för den svenska försvarspolitiken fortsätter att sjunka.

En fjärdedel av svenskarna, 26 procent, tycker att den försvarspolitik som förts av Sverige under de tre senaste åren är bra, i en årlig opinionsundersökning som görs av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förra året var den siffran 35 procent, 2011 40 procent.

"Det har alltså skett en signifikant minskning av andelen som anser att den förda försvarspolitiken är mycket eller ganska bra", skriver MSB i undersökningen.

Lågt förtroende

Drygt hälften av svenskarna, 52 procent, svarar att de har lågt förtroende för försvarspolitiken, och 22 procent att de inte har någon åsikt.

Samtidigt ökar andelen som anser att Sveriges beredskap att möta ett militärt angrepp inte är tillräckligt god. Bara en av tio anser att beredskapen är tillräcklig.