Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Regeringen ändrar förslaget efter kritiken

Regeringen vill att den nya lagen, som ger den ökade maktbefogenheter, införs omedelbart och ska gälla i tre månader. Statsvetaren Jenny Madestam om att regeringen vill ha mer makt.
Olle Wästberg.
Foto: LEIF R JANSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Regeringen vill ha kraftigt utökade maktbefogenheter för att bekämpa coronapandemin, som Expressen avslöjade igår.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Socialminister Lena Hallengren.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
1 / 9

Regeringen vill ha kraftigt utökade maktbefogenheter för att bekämpa coronapandemin, som Expressen avslöjade igår.

Men Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet kräver att förslaget görs om och att mer makt stannar hos riksdagen.

Nu rättar sig regeringen efter kritiken och ger riksdagen rätt att stoppa beslut i efterhand.

Moderaterna är, som Expressen berättade i går, skarpt kritiska till regeringens förslag om att få ökade befogenheter. Regeringen vill ändra i smittskyddslagen så att den kan begränsa folksamlingar och stänga ner köpcentrum och andra handelsplatser utan att gå via riksdagen. 

Regeringen vill även kunna fatta beslut om att stänga barer nattklubbar, gym, kaféer och sportanläggningar. Det kan också handla om begränsningar för transporter och tillgången till infrastruktur, som hamnar, flygplatser samt buss- och järnvägsstationer. 

”Det förbereds en lagrådsremiss med förslag om en lag med ett bemyndigande som tillfälligt ska ge regeringen ökade möjligheter att snabbt kunna vidta vissa coronarelaterade åtgärder”, har Maja Fjaestad, statssekretare åt socialminister Lena Hallengren (S), skrivit i en kommentar till Expressen.

Facebook skriver Ulf Kristersson att de åtgärder som görs måste vara ”träffsäkra, rättssäkra och ha demokratisk legitimitet”.

Kristersson: ”Helt oacceptabel brist”

”Därför är vi kritiska till regeringens förslag. En helt oacceptabel brist i det aktuella förslag som vi fick några timmar på oss att bearbeta, är att det helt och hållet vill runda riksdagen som folkets yttersta representant. Till och med i den krislag som gäller i krig har riksdagen en tydlig roll (den s.k. förfogandelagen). Regeringen får i krig ett större mandat än vanligt – men alla åtgärder som regeringen fattar beslut om med stöd av den krislagen och som gäller omedelbart ska inom en vis tid godkännas, eller upphävas, av riksdagen.”

Moderaterna kräver bland annat att riksdagen får vetorätt och kan riva upp regeringens beslut i efterhand.

Samma förändring vill Vänsterpartiet se, skriver partiledaren Jonas Sjöstedt på Twitter.

https://twitter.com/jsjostedt/status/1246421039820746762?s=21

Liberalerna, som samarbetar med regeringen i januariavtalet, tycker också att förslaget kräver ändringar för att regeringen ska få ökade befogenheter.

Gruppledaren Johan Pehrson tycker att förslaget går emot rättstatens grundläggande principer.

– Här står två viktiga principer mot varandra: Att maximera möjligheten att minska död och lidande, mot rättsstatens centrala principer om att avgörande beslut om inskränkningar i friheter fattas i riksdagen, säger han. 

– För oss är det viktigt att när vi diskuterar en sådan här förändring ska man veta att andra länder inom EU har gått väldigt långt, Ungern är det uppenbara exemplet.

Ser du en risk för att samma sak kan hända här?

– Nej. Men det här kommer att tas som intäkt för att fortsätta på den vägen från regimer som vi annars med rätta har kraftfulla synpunkter på, säger Johan Pehrson.

Diskussioner pågår nu mellan oppositionspartierna och regeringen. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ställt sig bakom regeringens förslag.

Regeringen bekräftar ändringen 

På lördagskvällen rapporterar SVT Nyheter att regeringen rättar sig efter den kritiken. Man skriver in en del som innebär att regeringen visserligen fattar besluten på egen hand men att man omedelbart lämnar över frågan till riksdagen som antingen kan bekräfta, upphäva eller ändrar beslutet. 

I ett pressmeddelande bekräftar regeringen att man har ändrat förslaget:

”De förordningar som eventuellt beslutas med stöd av bemyndigandet föreslås underställas riksdagen för godkännande.”

Socialminister Lena Hallengren, S, förtydligar i Expressen TV vad förslaget i grunden handlar om:  

– Det handlar helt enkelt om att man enligt smittskyddslagen ska kunna agera kraftfullare än vad regeringen och också myndigheterna har möjlighet att göra i dag. Till exempel att stänga ner köpcentrum, restauranger, viss trafik vid speciella tillfällen utifrån att man ser en allvarlig smittspridning och att det bedöms vara det som krävs. 

Hallengren betonar vikten av att lagrådsremissen går igenom. 

– Det här skulle inte läggas fram till riksdagen om vi inte såg ett behov av att kunna agera snabbare och kunna skaffa verktyg som regeringen inte har i dag, och ska man stänga ner till exempel ett köpcenter kan det handla om att regeringen har gett ett uppdrag till alla länsstyrelser att kunna agera. Att då kunna stänga ett köpcenter där det uppstår en allvarlig smittsituation är en sak, men oavsett hur snabbfotade både regeringen och riksdagen är kommer det att ta för mycket tid, är bedömningen, att gå den vägen. 

Wästberg: ”Riksdagen bör säga nej”

Olle Wästberg, tidigare ordförande i Demokratiutredningen 2014, och med ett förflutet som statssekreterare för Folkpartiet 1991-93 samt chefredaktör för Expressen 1993-95, säger att han förstår att regeringen vill ta snabba beslut, men att det är särskilt allvarligt om de inte skulle vara demokratiskt förankrade i den här situationen.

– Vad det här handlar om är ju då saker som inte kan beslutas av myndigheter och inte täcks av förordningar vilket innebär att det är stora och viktiga beslut, och just det talar för att det ska vara förankrat i riksdagen.

– Det här är ju beslut som ingriper i människors vardagsliv, det är ju det det handlar om för att dämpa smittan, men då är det också viktigt att det är förankrat så djupt som det överhuvudtaget går. Det är särskilt viktigt i en sådan här krissituation att de beslut som fattas blir folkligt förankrade, och tas med möjlighet till debatt i riksdagen, säger Olle Wästberg.

– Jag menar att riksdagen bör säga nej till detta, men samtidigt vara mycket öppna för snabba beslut och samverkan.

Socialministerns svar på kritiken

Riksdagen har anpassat sig till coronaläget genom att endast ha 55 ledamöter närvarande, vilket också gör att beslut kan fattas snabbare, menar Wästberg. Han kallar regeringens förslag för både ”olämpligt och onödigt”, men tror att bakgrunden är rent praktiska skäl för att inte riksdagen ska fördröja processen. 

– Det är säkert det som är deras motiv, jag menar inte att det är en omoralisk bakgrund. Det är inte Viktor Orbán som skaffat sig diktatorskap. Men jag menar att det är olämpligt därför att det minskar den demokratiska förankringen. Vi har ju inte några politiskt stora klyftor i de här stora frågorna, säger demokratiutredaren Olle Wästberg.

På sikt tror han att regeringens förslag skulle kunna leda till minskat förtroende för riksdagen om det gick igenom.

– Vi har ett problem med att förtroendet för riksdagen generellt har sjunkit och om man då plockar bort behovet av riskdagsbeslut är det risk att det stöder det ytterligare.

Men socialminister Lena Hallengren slår ifrån sig Wästbergs kritik om att förslaget skulle kunna försvaga riksdagens position i längden: 

– Om det var så att vi hade lagt den typen av förslag har han förstås rätt, min uppfattning är att det inte är så många som har sett förslaget i sin helhet. Det är många som har trott att förslaget innehåller olika saker. Jag tycker att det är viktigt att alla som känner sig engagerade och berörd och kunniga i den här frågan, tar del av lagrådsremissen nu

Hon tillägger senare:

– Men låt mig verkligen säga att det aldrig har funnits några förslag som handlar om grundläggande fri- och rättigheter för svenska folket, det har aldrig varit en del i förslaget, och den som sprider den bilden bidrar till att skapa en väldigt felaktig bild av vad vi precis nu håller på att göra när vi bekämpar ett virus som vi kanske bara har sett början av hur det kan påverka svenska samhället. 


Missa inga nyheter om coronaviruset. Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.  

Sjöstedt: ”Förslaget måste ändras – bjud in till samtal”

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt om att regeringen kraftigt vill öka befogenheterna. Vetorätt för riksdagen. Uppmanar regeringen att bjuda in till samtal.