Vaccinklyftan: Så mycket skiljer sig kommunerna åt

Vaccination i Rinkeby i Stockholm.
Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Magnus Thyberg.
Foto: CARL-OLOF ZIMMERMAN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Andelen vaccinerade skiljer sig åt mellan olika kommuner.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

I värmländska Hammarö har åtta av tio 18–29-åringar påbörjat sin vaccinering mot covid-19.

I Botkyrka söder om Stockholm har inte ens fyra av tio tagit första sprutan. 

Det är i kommuner med många utrikesfödda som vaccineringen går trögast.

– Om man tillhör en etnisk minoritet är man i genomsnitt lite mer ovillig, säger Björn Rönnerstrand, som forskar om befolkningens vaccinvilja.

Snart åtta månader efter att vaccineringen mot covid-19 inleddes har 80,2 procent av den vuxna befolkningen fått sin första dos, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik, som gäller fram till den 15 augusti.

Men skillnaderna inom landet är stora.

Högst, med 92,2 procent, ligger Hammarö utanför Karlstad, som samsas med fyra andra värmländska kommuner på tio i topp-listan. De övriga fem är spridda över landet, från Övertorneå i norr till Lomma i söder.

Lägst i landet ligger Botkyrka söder om Stockholm. Där har bara 61,8 procent tagit sin första spruta.

Hälften av de tio kommunerna i botten ligger i Stockholms län, den andra hälften i Skåne. I Stockholms kommun finns dessutom flera stadsdelar med mycket låg andel vaccinerade. Rinkeby-Kista sticker ut med bara 53,1 procent av befolkningen som påbörjat vaccinering. 

– I många fall sammanfaller områden med låg vaccinationstäckning med de områden där fler, tidigt under pandemin, drabbades av allvarlig sjukdom och dödsfall. Dessa områden borde vara de som har högst vaccinationstäckning, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Regionerna Stockholm och Skåne har också totalt sett lägst vaccinationstäckning i landet, 76,8 respektive 77,5 procent, medan Värmland har högst: 87,2 procent. Rikssnittet är 80,2 procent.

Forskaren: Egen risk viktigaste faktorn

Statsvetaren Björn Rönnerstrand forskar om vaccinationsvilja hos befolkningen. Enligt internationell forskning finns som påverkar människor vaccinationsvilja, säger han:

Risken att bli svårt sjuk.

Socioekonomiska faktorer, som utbildning, inkomst och svensk eller utländsk bakgrund,

Information och kunskap, 

Tillit till ansvariga myndigheter och generellt till andra människor, och

Ideologiska skillnader

– Den egna risken är viktigast och verkar kunna trumfa över de andra faktorerna. Har man en hög risk kan man vara vilig att vaccinera sig även om man har andra faktorer som talar emot, säger Björn Rönnerstrand.

Kommunerna som har högst vaccinationstäckning har i genomsnitt en betydligt äldre befolkning än kommunerna som har lägst andel vaccinerade. I Övertorneå är invånarna näst äldst i Sverige, 50,7 år i snitt, och kommunen har landets nionde högsta vaccinationstäckning.

Huddinge har Sveriges tredje yngsta befolkning, 37,8 år, och den nionde lägsta vaccinationstäckningen.

De äldre har erbjudits vaccin först. Dessutom är de mer villiga andra att vaccinera sig, enligt Björn Rönnerstrand.

– De har ett större intresse av det eftersom sjukdomen drabbar dem hårdare, säger han.

Störst skillnader bland yngre

Men skillnaderna i åldersstruktur kan bara förklara en del av variationerna i andelen vaccinerade.

I de äldsta åldersgrupperna, från 70 år och uppåt, har alla kommuner en vaccinationstäckning på över 85 procent. Det är i de yngre åldersgrupperna det skiljer sig åt. 

Bland 18–29-åringarna i Botkyrka har bara 36,5 procent vaccinerat sig, medan 80,8 procent i samma åldersgrupp i Hammarö har tagit första sprutan.

Regionerna har varit olika snabba med att erbjuda vaccinering till nya åldersgrupper. I Värmland öppnade till exempel vaccineringen för alla över 18 år den 28 juni medan det dröjde fram till den 6 juli i Region Skåne 9 juli i Region Stockholm.

Men tillgången till vaccin tycks inte vara avgörande för skillnaden i vaccinationstäckning bland de yngre.

Både Region Stockholm och Region Skåne har den senaste månaden rapporterat att det finns gott om lediga tider för vaccination.

I den välmående förortskommunen Täby utanför Stockholm har 69,1 procent av 18–29-åringarna tagit första sprutan, och i Lomma utanför Malmö är andelen 65,3 procent – alltså högre än riksgenomsnittet på 63 procent.

Många utrikesfödda – få vaccinerade

Det är alltså inte bara kommuninvånarnas genomsnittsålder och vilken region man bor i som påverkar hur många som har vaccinerat sig.

Andelen utrikes födda har ett starkt samband med hur många som är vaccinerade. I Botkyrka är 43,1 procent av befolkningen födda i ett annat land, i Hammarö bara 7,3 procent.

Bland kommunerna med högst andel vaccinerade har alla en klart lägre andel utrikesfödda än genomsnittet, utom Övertorneå, som har en stor Finlandsfödd befolkning. 

Bland de tio kommunerna med lägst vaccinationstäckning har alla utom en en högre andel utrikes födda än riksgenomsnittet på 19,7 procent. Undantaget är skånska Örkelljunga, där 18,9 procent av befolkningen är född utomlands.

– Om man tillhör en etnisk minoritet är man i genomsnitt lite mer ovillig. Det kan vara en del av den här kommunala variationen som vi ser, säger statsvetaren Björn Rönnerstrand.

Andel vaccinerade

Förklaring till tabellen nedan, punkt för punkt:

Andel av befolkningen 18 år och uppåt med minst 1 dos till och med 15 augusti.

Antalet avlidna i covid-19 enligt dödsorsaksintyg inkomna till Socialstyrelsen till och med 15 augusti.

Genomsnittlig förvärvsinkomst i befolkningen över 20 år. 

Valdeltagande i riksdagsvalet 2018.

Andel utrikesfödda.

Andel i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning.

Medelålder.


Riket samt de tio kommunerna med högst andel vaccinerade och de tio kommunerna med lägst andel vaccinerade.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen


Riket

Vaccindos 1: 80,2 procent

Avlidna i covid-19: 13,5/10 000

Inkomst: 326 029 kronor

Valdeltagande: 87,2 procent

Utrikesfödda: 19,7 procent

Högutbildade: 45 procent

Medelålder: 41,4 år


De tio kommunerna med högst andel vaccinerade:


Hammarö, Värmlands län

Dos 1: 92,2 procent

Avlidna i covid-19: 2,4/10 000

Inkomst: 359 013 kronor

Valdeltagande: 91,0 procent

Utrikes födda: 7,3

Högutbildade: 54 procent

Medelålder: 40,7 år


Vadstena, Östergötlands län

Vaccindos 1: 90,0 procent

Avlidna i covid-19: 12,1/10 000

Inkomst: 304 441 kronor

Valdeltagande: 89,2 procent

Utrikesfödda: 8,6 procent

Högutbildade: 36 procent

Medelålder: 48,7 år


Lomma, Skåne län

Vaccindos 1: 89,1 procent

Avlidna i covid-19: 8,0/10 000

Inkomst: 437 620 kronor

Valdeltagande: 93,9 procent

Utrikesfödda: 10,1 procent

Högutbildade: 68 procent

Medelålder: 41,6 år


Arvika, Värmlands län

Vaccindos 1: 88,5 procent

Avlidna i covid-19: 9,3/10 000

Inkomst: 283 772 kronor

Valdeltagande: 85,9 procent

Utrikesfödda: 12,5 procent

Högutbildade: 31 procent

Medelålder: 45,0 år


Torsby, Värmlands län

Vaccindos 1: 88,4 procent

Avlidna i covid-19: 5,2/10 000

Inkomst: 272 692 kronor

Valdeltagande: 83,7 procent

Utrikesfödda: 13,5 procent

Högutbildade: 25 procent

Medelålder: 47,3 år


Östhammar, Uppsala län

Vaccindos 1: 88,4 procent

Avlidna i covid-19: 15,3/10 000

Inkomst: 312 379 kronor

Valdeltagande: 86,7 procent

Utrikesfödda: 9,6 procent

Högutbildade: 26 procent

Medelålder: 45,5 år


Kil, Värmlands län

Vaccindos 1: 88,3 procent

Avlidna i covid-19: 8,3/10 000

Inkomst: 298 548 kronor

Valdeltagande: 89,0 procent

Utrikesfödda: 8,0 procent

Högutbildade: 36 procent

Medelålder: 43,5 år


Övertorneå, Norrbottens län

Vaccindos 1: 88,1 procent

Avlidna i covid-19: 16,6/10 000

Inkomst: 265 631 kronor

Valdeltagande: 81,0 procent

Utrikesfödda: 26,1 procent

Högutbildade: 28 procent

Medelålder: 50,7 år


Sunne, Värmlands län

Vaccindos 1: 88,1 procent

Avlidna i covid-19: 8,2/10 000

Inkomst: 283 428 kronor

Valdeltagande: 87,4 procent

Utrikesfödda: 10,2 procent

Högutbildade: 31 procent

Medelålder: 45,0 årDe tio kommunerna med lägst andel vaccinerade:


Botkyrka, Stockholms län

Vaccindos 1: 61,8 procent

Avlidna i covid-19: 16,0/10 000

Inkomst: 291 098 kronor

Valdeltagande: 78,2 procent

Utrikesfödda: 43,1 procent

Högutbildade: 36 procent

Medelålder: 37,9 år


Södertälje, Stockholms län

Vaccindos 1: 63,6 procent

Avlidna i covid-19: 23,7/10 000

Inkomst: 294 337 kronor

Valdeltagande: 77,5 procent

Utrikesfödda: 41,7 procent

Högutbildade: 36 procent

Medelålder: 39,4 år


Sigtuna, Stockholms län

Vaccindos 1: 70,2 procent

Avlidna i covid-19: 22,4/10 000

Inkomst: 324 610 kronor

Valdeltagande: 83,0 procent

Utrikesfödda: 35,5 procent

Högutbildade: 37 procent

Medelålder: 39,4 år


Bjuv, Skåne län

Vaccindos 1: 70,2 procent

Avlidna i covid-19: 16,6/10 000

Inkomst: 276 065 kronor

Valdeltagande: 82,7 procent

Utrikesfödda: 25,6 procent

Högutbildade: 22 procent

Medelålder: 40,6 år


Åstorp, Skåne län

Vaccindos 1: 70,6 procent

Avlidna i covid-19: 11,2/10 000

Inkomst: 280 462 kronor

Valdeltagande: 82,4 procent

Utrikesfödda: 26,5 procent

Högutbildade: 26 procent

Medelålder: 39,5 år


Haninge, Stockholms län

Vaccindos 1: 71,0 procent

Avlidna i covid-19: 17,4/10 000

Inkomst: 323 917 kronor

Valdeltagande: 85,1 procent

Utrikesfödda: 28,1 procent

Högutbildade: 33 procent

Medelålder: 38,2 år


Malmö, Skåne län

Vaccindos 1: 71,0 procent

Avlidna i covid-19: 12,7/10 000

Inkomst: 283 962 kronor

Valdeltagande: 82,0 procent

Utrikesfödda: 34,6 procent

Högutbildade: 52 procent

Medelålder: 38,5 år


Burlöv, Skåne län

Vaccindos 1: 72,0 procent

Avlidna i covid-19: 19,7/10 000

Inkomst: 287 724 kronor

Valdeltagande: 80,8 procent

Utrikesfödda: 32,7 procent

Högutbildade: 39 procent

Medelålder: 39,4 år


Huddinge, Stockholms län

Vaccindos 1: 72,3 procent

Avlidna i covid-19: 15,5/10 000

Inkomst: 348 826 kronor

Valdeltagande: 84,9 procent

Utrikesfödda: 30,6 procent

Högutbildade: 37 procent

Medelålder: 37,8 år


Örkelljunga, Skåne län

Vaccindos 1: 72,9 procent

Avlidna i covid-19: 13,4/10 000

Inkomst: 272 061 kronor

Valdeltagande: 85,3 procent

Utrikesfödda: 18,9 procent

Högutbildade: 26 procent

Medelålder: 43,6 år

Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg skriver i ett mejl att regionen har pågående informationsinsatser till områden med lägre vaccinationstäckning, med bland annat vaccinationsbussar med drop in-tider och hälsoinformatörer som kan samtala med personer som har vaccinationsfrågor.

– Vi samarbetar också med andra aktörer, exempelvis olika trossamfund. Ett exempel är från förra veckan då regionen hade en vaccinationsbuss som stod utanför Järfälla moské. Där tog vaccinet slut och det visar på att det finns ett intresse och en efterfrågan.

Alla kommunerna med lägst vaccinationstäckning hade också ett lägre valdeltagande än riksgenomsnittet i förra riksdagsvalet. Bland kommunerna med högst vaccinationstäckning hade hälften ett högre valdeltagande. I Hammarö gick 91,0 procent och röstade medan andelen i Botkyrka bara var 78,2 procent.

Enligt Björn Rönnerstrand har sambandet mellan valdeltagande och vaccinering också visat sig tidigare.

– Vi tittade på vaccinering mot svininfluensan, och den var starkt kopplad till valdeltagande. Det är svårt att bena i vad det beror på, men man kan ju tänka kring det som en indikator på politisk alienering: man inte ställer upp på de gemensamma projekten, helt enkelt.

Rika kommuner i topp i Stockholm och Skåne

När det gäller inkomst och utbildningsnivå syns inte samma tydliga tendens vid en jämförelse över hela landet. Kommunerna med lägst andel vaccinerade har i genomsnitt en något lägre andel med eftergymnasial utbildning än i riket som helhet. Men bland kommunerna med högst andel vaccinerade är andelen med eftergymnasial utbildning ännu lägre. 

Både kommunerna med lägst vaccinationstäckning och de med högst vaccinationstäckning har också i genomsnitt lägre förvärvsinkomster än genomsnittet för riket. 

Alla kommunerna på tio i topp-listan ligger i landsorten eller i glesbygd, där inkomster och utbildningsnivå i genomsnitt är lägre än i storstadsområdena.

Inom regionerna Stockholm och Skåne finns däremot ett starkt samband mellan inkomst och utbildning och andelen vaccinerade. Täby och Danderyd, de kommuner i Stockholms län där invånarna tjänar mest, har också högst andel vaccinerade. I Skåne ligger höginkomstkommunerna Lomma och Vellinge i topp.