TU:s krav på regeringen – tidningarna i coronakris

Victoria Svanberg är ordförande för Tidningsutgivarna.
Foto: Anette Nantell/DN/TT
Anders Eriksson, styrelseledamot i TU och vd för bland annat Expressen.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Coronakrisen slår dubbelt mot den den pressade tidningsbranschen – och nu hotar kraftigt sjunkande annonsintäkter. 

Det skriver Victoria Svanberg och Tidningsutgivarna i en debattartikel i DN och kräver nu en rad krisåtgärder från regeringen.

– Kvalitetsjournalistik kostar och TU, som branschorganisation för den svenska dagspressen, presenterar i dag flera förslag till hur staten i denna kris kan stötta nyhetstidningar, säger Victoria Svanberg till Expressen. 

Tidningsutgivarna med ordförande Victoria Svanberg och bland annat Bonnier News vd Anders Eriksson larmar i en debattartikel i Dagens Nyheter på fredagen. Man skriver:

”Den nu pågående Corona-krisen slår stenhårt mot alla företag i Sverige och drabbar medierna i den tranformering som dagspressen genomgår. Det blir en dubbel smäll när företag slutar att annonsera.” 

TU hänvisar till en undersökning man genomfört i veckan och den visar att medlemsföretagen räknar med nedgångar i annonsintäkter på mellan 30 och 60 procent. I DN skriver man: 

”Resultaten från undersökningen ska förstås tolkas som uppskattningar i ett tidigt skede av en vikande marknad, men indikerar att dagspressen befarar en omsättningsminskning med upp till flera miljarder kronor på årsbasis”.

– Om dagspressen förlorar kanske tre miljarder kronor i annonsintäkter får det förödande konsekvenser för en redan ekonomiskt pressad bransch. Dagstidningarnas cirka 4 000 journalister gör ett viktigt jobb – inte minst nu när hela samhället utsätts för påfrestningar på grund av coronakrisen, säger Victoria Svanberg. 

Föreslår en rad åtgärdspunkter

Anders Eriksson är styrelseledamot i TU och vd för bland annat Expressen. Han konstaterar:

– På Bonnier News har vi redan tydligt sett att våra intäkter hotas. En del av de annonsintäkter vi nu tappar är tyvärr av strukturell natur vilket innebär att de inte kommer tillbaka när ekonomin repar sig. Det skiljer den här krisen från tidigare och får därmed extra stora konsekvenser för oss. 

TU föreslår därför ett antal åtgärder för att mediebranschen ska klara det tryck som just nu finns på branschen. 

– Dygnet runt rapporterar våra tidningar om det som sker. Journalister informerar och opinionsbildar. Men kvalitetsjournalistik kostar och TU, som branschorganisation för den svenska dagspressen, presenterar i dag flera förslag till hur staten i denna kris kan stötta nyhetstidningar, säger Victoria Svanberg. 

1. Tidsbegränsat lönestöd/tidsbegränsat avskaffandet av arbetsgivaravgift. TU tar fasta på det förslag som regeringen och samarbetspartierna presenterat om korttidspermittering, men konstaterar att man inte kan hemförlova journalister i rådande situation. Därför vill man se ett tidsbegränsat lönestöd om 50 procent av lönen för att säkra utgivningen, vilket skulle kosta staten kring 200 miljoner kronor i månaden där knappt halva kostnaden skulle gå till journalisterna och den andra delen till tryckeri- och distributionspersonal. 

Som alternativ ser TU en möjlighet att nyhetstidningar undantas från arbetsgivargift under coronakrisen.

2. Skattebefrielse från moms. TU föreslår en skattebefrielse från moms för nyhetsmedia – såväl för dagstidningar som för tryckta och digitala produkter. TU menar att det skulle bidra till fortsatt utgivning under den pågående digitala transformationen – och att det finns stöd för en sådan åtgärd i Eu.s momsdirektiv. 

3. Omreglering av mediestödet. TU föreslår ett förstärkt press- och mediestöd på en rad punkter. Man vill se att hela driftsstödet för år 2020 betalas ut direkt, att regeringen ska tredubbla distributionsstödet, fördubbla av anslaget till stöd för lokal journalistik och att kravet på att en tidning som mottar presstöd ska innehålla minst 55 procent unikt innehåll.

4. Returpappersförordningen. TU hemställer om att regeringen omedelbart beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt. Dagspressen skulle få en ökad kostnad om cirka 465 miljoner kronor om året på grund av ökade kostnader för returpappersförordningen.

5. Dagspress är samhällsviktig verksamhet. TU hemställer därtill snarast ett besked från staten om att dagspressens nyhetsförmedling definieras som en samhällsviktig verksamhet då den är en förutsättning för ”samhällets funktionalitet” och ”demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter”.

TU avslutar debattartikeln med att skriva att de är redo att omedelbart inleda samtal med regeringen och riksdagen för att konkretisera vilka krisåtgärder från det offentliga som fordras.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.