Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Tunga kritiken mot förlängd pandemilag: ”Ingen evidens”

Agnes Wold har tidigare riktat kritik mot pandemilagen.
Regeringens föreslagna förlängning av covidlagen får myndigheters stöd, men behovet ifrågasätts samtidigt från flera håll.
Foto: SVEN LINDWALL
Statsministern Stefan Löfven.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Regeringens föreslagna förlängning av covidlagen får myndigheters stöd, men behovet ifrågasätts samtidigt från flera håll.

Det går inte att bedöma förslagens rimlighet, anser JO.

Regeringen vill förlänga den tillfälliga pandemilagen, covidlagen, i ytterligare fyra månader, från den sista september till sista januari nästa år.

Förslaget får stöd av framförallt myndigheter, domstolar och kommuner bland de som lämnat in remissyttranden.

Men flera anser att det är svårt att redan nu bedöma om lagen behövs i höst. Justitieombudsmannen, JO, konstaterar att lagen innebär en långtgående överföring av makt från riksdag till regering och möjliggör ingripande begränsningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

”Det är mycket svårt att i dag förutse om situationen i höst kommer att vara sådan att behovet av den aktuella lagstiftningen, i dess nuvarande utformning, alltjämt kvarstår”, skriver JO i sitt remissyttrande.

Är rimligt?

Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning skriver att ”Min uppfattning är att det på befintligt underlag inte går att bedöma förslagens rimlighet”.

JO anser att om regeringen går vidare med förslaget och lägger fram en proposition till riksdagen, så behövs en uppdaterad behovs- och konsekvensanalys.

Även Justitiekanslern, JK, konstaterar att de åtgärder regeringen vidtar med stöd av pandemilagen innebär omfattande begränsningar i flera av de grundläggande fri- och rättigheter. JK anser att med dagens smittläge ter sig en förlängning godtagbart.

Men JK påpekar att vaccinationen av befolkningen får förmodas ha viss inverkan på smittläget inför hösten. ”Det gör att det i dagsläget är särskilt svårt att göra en bedömning av förslagets proportionalitet”, står det i remissyttrandet.

Effekter av vaccin

Liknande invändningar har kammarrätten i Stockholm, som skriver att ”i takt med att vaccineringen fortsätter under våren och sommaren är det viktigt att löpande bedöma vilka åtgärder som är motiverade inför hösten och vintern.”

Sveriges Advokatsamfund tycker att det är ”anmärkningsvärt” att inga som helst överväganden angående behov av förändringar eller förtydliganden av lagarna görs i regeringens förslag.

Att förlänga pandemilagen innebär inte automatiskt att även nuvarande begränsningar för bland annat idrottsevenemang, konserter, bio, teater, affärer och demonstrationer blir kvar i höst. Däremot behåller regeringen möjlighet att ta snabba beslut om begränsningar om smittläget kräver det.

Regeringen vill också förlänga den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

Minskar viljan

Länsstyrelserna tillstyrker förslagen, men påpekar för regeringen att alltför detaljerade bestämmelser som skiljer sig från verksamhet till verksamhet riskerar att minska människors vilja att ta sitt ansvar och rätta sig efter reglerna. ”Det blir helt enkelt för svårt för den enskilde medborgaren och verksamhetsutövaren att veta vad som gäller”, skriver länsstyrelserna.

De påpekar samtidigt att nuvarande lag bara ger begränsade möjligheter att vidta åtgärder mot stora privata fester på serveringsställen som konstaterats utgöra stora smittspridningsrisker.

Fler branschorganisationer anser att det är oklart om det finns ett behov för att lagarna. ”Ingen evidens presenteras för varför detta skulle vara nödvändigt”, skriver Företagarna.

Visita ifrågasätter starkt huruvida det redan nu är rimligt och möjligt att bedöma att det finns anledning att förlänga lagarna.

Fastighetsägarna uppger att smittspridningen främst sker i hemmet och på arbetsplatser och att det därför kan ifrågasättas om de långtgående åtgärderna som drabbat handelsplatser och serveringsställen faktiskt är proportionerliga i grundlagens mening.

TV: Detta gäller med pandemilagen

Stefan Löfven om de nya coronalagarna.