Stureplanscheferna: Tycker vi skötte oss

Maria Rotzén Östlunds skarpa uppmaningar till stockholmarna efter allt fler fall av covid-19.
Martin Elfström och Andréas Axén.
Foto: Gusten Holm
Bild från Spy Bar.
Foto: Twitter

Cheferna för Spy Bar och Sturecompagniet garanterar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följdes på krogarna i helgen.

Men ingen av dem vill kommentera de filmer från trånga dansgolv som spreds i sociala medier.

I helgen håller de öppet med samma upplägg som förra helgen. 

Flera nattklubbar runt Stureplan öppnade förra helgen efter att ha hållit stängt sedan i mars när regeringen beslutade att endast bordsservering ska vara tillåten. Däribland Spy Bar och Sturecompagniet, som båda tillhör Stureplansgruppen.

– Jag tycker att vi skötte oss på ett smittskyddssäkert sätt. Det betyder att vi håller avstånden mellan sällskapen, och ingen trängsel, säger Andréas Axén, vd för Spy Bar.

Enligt honom var som mest 90 gäster samtidigt i lokalerna på 550 kvadratmeter, där det normalt får vara 450.

På närbelägna nattklubben The Wall på Sturecompagniets innergård var det som mest 120, enligt vd:n Martin Elfström.

Både Andréas Axén och Martin Elfström var själva på plats under fredags- och lördagskvällen, uppger de.

Inför öppnandet har lokalerna byggts om. Bland annat har man rivit bardiskar och byggt bås som ska säkerställa avståndet mellan sällskapen.

Inga kommentarer om filmerna

Om två sällskap skulle gå ut på golvet och börjar dansa utan att hålla avstånd mellan varandra avbryter personalen det, enligt Andréas Axén. 

Skedde det under den gångna helgen?

– Det kan jag inte uttala mig om.

Under helgen spreds filmer från bland annat Spy Bar och Sturecompagniet som visar bilder på gäster dansar tätt intill varandra och utan att det går att se någon uppdelning mellan olika sällskap – något som vållade en hel del kritik.

– Vi kan inte kommentera eller bedöma utifrån en film. Vi jobbar själva på plats och ser till att det är säkert för våra gäster och att vi följer alla lagar rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med, säger Martin Elfström.

Vad filmerna visar är ju ändå en miljö där man inte ser någon gräns mellan sällskap?

– Återigen, jag kan inte kommentera enskilda filmer, säger Andréas Axén.

Besök av hemliga tillsynsenheter

Andréas Axén och Martin Elfström uppger att tre ”tillsynsenheter” har varit på besök under och efter helgen. 

– De var nöjda med vårt förebyggande arbete, säger Martin Elfström.

De båda vd:arna vill dock inte säga varifrån tillsynsenheterna kom eller vad de inspekterade.

I den aktuella lagen, Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, står att läsa:

”Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.”

Miljöförvaltningen vid Stockholms stad har inte genomfört några inspektioner på Spy Bar eller Sturecompagniet under helgen.

Både Sveriges regioner och kommuner och länsstyrelsen i Stockholm bekräftar att det bara är kommunen som har tillsyn över trängsel på restauranger med anledning av coronapandemin.

Inför kommande helg är upplägget detsamma som förra helgen på Spy Bar och Sturecompagniet: en femtedel av det normala maxantalet besökare släpps in och enbart förbokade bord gäller.

Infektionschefen Fredrik Sundom festbilderna som sprids.