Studie: Stora skillnader i överdödlighet i krisen

Över 200 procents överdödlighet bland vissa invandrargrupper under coronaepidemin visar ny studie.
Personal går förbi ett tält utanför Karolinska sjukhuset i Solna.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ett coronatest. Genrebild.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Överdödligheten bland vissa invandrargrupper i Sverige har under coronavåren legat på 220 procent, enligt en ny studie.

Bland personer födda i Sverige eller inom EU är motsvarande siffra minus en procent.

– Vi har framför allt inte lyckats skydda äldre invandrare i trångboddhet, säger Kristina Jakobsson, professor vid Göteborgs universitet, till GP.

Coronaviruset har oproportionerligt drabbat vissa invandrargrupper i Sverige under våren, enligt en ny studie som publiceras i Läkartidningen.

Om överdödligheten i dessa invandrargrupper hade drabbat hela den svenska befolkningen skulle det motsvara ytterligare 44 000 dödsfall under pandemin.

Studien jämför dödstal under mars–maj 2020 med samma månader 2016–2019.

Över 200 procent – mot minus en

För medelålders personer födda i Irak, Somalia och Syrien ligger överdödligheten på 220 procent under våren 2020. 

För personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika ligger den på minus 1.

Även i åldersgruppen 65+, där majoriteten av dödsfallen i covid-19 återfinns, är det enorma skillnader.

Där ligger överdödligheten på 205 procent bland personer födda i Irak, Somalia och Syrien, jämfört med 19 procent för de födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika.

Handlar inte om födelselandet

Irak, Somalia och Syrien valdes ut då ett stort antal flyktingar från dessa länder anlänt till Sverige sedan 2000 – men själva födelselandet är inte orsaken till överdödligheten, understryker Kristina Jakobsson.

– Det handlar inte om att personer från just Irak, Somalia och Syrien drabbats för att de kommer därifrån, säger hon till GP och tillägger:

– Det handlar snarare om att man har en ökad risk att bli smittad på grund av sociala strukturer.

Bland dessa bidragande orsaker nämner forskare bland annat trångboddhet, flergenerationsboende, samt beroende av kollektivtrafik.

Så skiljer sig spridningen i Rinkeby från Djursholm:

Frida Sundkvist om granskningen: ”Väldigt ojämnt fördelat”