Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Siffrorna visar: FHM har fel om smittan i skolan

Utbildningsministern svarar på dina frågor om corona och skolan.
Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet.
Foto: Linköpings universitet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande lärarförbundet.
Foto: Pressbild Lärarförbundet / Lärarförbundet

Grundskolorna dominerar i Folkhälsomyndighetens statistik över i vilka miljöer coronautbrott sker. 

Trots att myndigheten med bestämdhet hävdat att skolan inte är drivande i smittspridningen.

– Det är ännu ett belägg för hur motsägelsefull informationen från Folkhälsomyndigheten är, säger Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet.

I Folkhälsomyndighetens veckorapport redovisas statistik i vilken typ av miljöer som coronautbrott sker. Det rapporteras in från de regionala smittskyddsenheterna. En miljö sticker ut: Grundskolorna.

Det är en miljö där myndigheten bedömer risken att smittas som låg. ”Skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen”, heter det på myndighetens hemsida.

Men de senaste fyra veckorna domineras andelen coronautbrott just där. Sedan tre veckor tillbaka sker minst 40 procent av utbrotten i den miljön.

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin senaste veckorapport att:

”Erfarenheter som delats från regionernas smittskyddsenheter avseende smittspårning visar att personal i skolan oftare smittas av sina kolleger och mer sällan av eleverna.”

Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten

”Går inte att dra slutsatser”

Samtidigt skriver myndigheten i sin rapport att det inte går att dra några slutsatser av rapportens data. Något som inte rimmar väl med vetenskapliga principer, anser Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet.

– När man släpper ut saker från en myndighet som sysslar med så här svår materia, då kan man inte hålla på och spekulera. Man måste vara jättetydlig med vad vetenskapen säger och vad man tror, säger Wladis.

Dessutom delas inte elever och lärare upp i underlaget till rapporten. Det gör det omöjligt att dra några slutsatser om vem av de inblandade som egentligen står för smittspridningen i skolan, enligt Wladis.

– Man brukar inom forskningen prata om ”shit in, shit out”. Stoppar du in bristfällig statistik i diagram, så blir det också svårt att göra vederhäftiga tolkningar av det, säger han.

Lärarförbundet kritiskt

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är också hon kritisk mot datainsamlingen.

– I de kontakter som vi haft med Folkhälsomyndigheten har de vidhållit att det inte är i skolmiljöerna som smittan sprids. Vi säger inget om det, vi har inte de kunskaperna, men vi kan konstatera att det är flera av våra medlemmar som har blivit smittade på jobbet.

Hon ställer sig också kritisk till hur det redovisas, då lärare och elever redovisas gemensamt.

Expressen har sökt Folkhälsomyndigheten.


Enligt Folkhälsomyndigheten så räknas covid-19 inte som en luftburen smitta men forskarna är oense och frågan har debatterats flitigt under pandemins gång.