Siffrorna visar: Dödsfallen i Sverige har stannat av

Statsepidemiolog Anders Tegnell om att vaccinen inte är effektiva mot all infektion.
Anders Tegnell.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Efter mer än två månaders ökad smittspridning är stigningen i coronapandemins långa tredjevåg bruten.

Antalet sjukdomsfall minskade med 12 procent förra veckan jämfört med veckan innan.

Samtidigt: Dödstalen är stabilt låga sedan början av mars.

Men statsepidemiolog Anders Tegnell inskärper att läget är fortsatt allvarligt.

– Vi ligger fortfarande uppe på väldigt höga antal fall per vecka, säger han.

Under vecka 15, 12–18 april, sågs en första antydan till minskning av antalet fall av covid-19, efter nio veckors obruten ökning.

När Folkhälsomyndigheten sammanfattar vecka 16, 19–25 april, står det klart att den minskade smittspridningen håller i sig.

Antalet sjukdomsfall var 36 086, en minskning med 12 procent jämfört med 41 063 fall vecka 15.

Andelen positiva minskade till 11,5 procent, från 12,5 respektive 13,6 procent de två föregående veckorna.

Karbilderna visar incidensen av fall av covid-19 per 100 000 invånare i Sveriges län, vecka 13–16. Den mörkaste blå färgen betecknar 450 fall och uppåt per 100 000 invånare.
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: FHM / FHM
Foto: FHM / FHM

Tegnell: Fortsatt allvarligt

Under måndag till torsdag vecka 17, 26–29 april, har antalet fall fortsatt att minska något jämfört med samma period vecka 16.

Statsepidemiolog Anders Tegnell tonade dock ner de positiva tendenserna på torsdagens pressträff.

– Vi ligger fortfarande på en smittspridning som är allvarlig, sade Anders Tegnell.

Även antalet intensivvårdade har minskat något den senaste dryga veckan, om än inte lika mycket som antalet sjukdomsfall. På söndagen får 399 personer med covid-19 intensivvård, enligt Svenska intensivvårdsregistret. Tredje vågens högsta notering var den 20 april, då siffran var 417.

– På sjukhusen som helhet börjar det långsamt att sjunka, säger Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening. 

Stabilt låga dödstal

Dödstalen i Sverige ligger sedan början av mars på en mycket låg nivå jämfört med första och andra vågen. 

Enligt Our World in Data, som redovisar inrapporterade dödsfall, hade Sverige den 1 maj ett sjudagars rullande medelvärde på 1,77 dödsfall per miljon invånare och dygn. Under andra vågens topp var siffran som högst över 13 inrapporterade dödsfall per miljon invånare och dygn.

Sverige ligger nu långt under genomsnittet för EU, som är 4,57 dödsfall per miljon.

Länder som Frankrike, Tyskland och Italien har fler dödsfall än Sverige just nu – samtidigt som de har betydligt lägre smittspridning och ungefär lika många vaccinerade, enligt statistik från Our World in Data.

– Vi i Sverige har fått en väldigt tydlig effekt av vård vaccinationsarbete, på ett sätt som långt ifrån alla länder har lyckats med hittills, sade Anders Tegnell på torsdagens pressträff.

I princip hela Östeuropa har också högre dödstal än Sverige.

Storbritannien, Schweiz, Irland, Nederländerna, Portugal och de nordiska grannländerna har färre döda än Sverige.

Sveriges vaccinsamordnare: ”I värsta fall i år”.