Så ökar covidpatienter i hårt drabbade länen

Så är läget i USA: Över nio miljoner fall av corona.
Martin Widlund, verksamhetschef för infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.
Foto: Region Örebro län
Fler testas positivt.
Foto: JOHAN NILSSON/TT NYHETSBYRÅN
Arbetsbelastningen för vården är på väg att öka.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN
Smittan ökar i bland annat Stockholm.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL

De sex länen med den största smittspridningen har tillsammans 419 inlagda covidpatienter – nästan sex gånger fler än för en månad sedan, då 74 patienter vårdades.

Samtidigt accelererar ökningen av smittan i flera av länen.

– Det är en oroande situation, säger Martin Widlund på infektionskliniken i Örebro.

Uppsala län har flest inlagda covidpatienter i landet i förhållande till folkmängden: 61 slutenvårdade varav 10 på intensivvårdsavdelning. 

Efter ett par veckor med avstannande ökning smittspridningen fördubblades antalet smittade förra veckan, och smittskyddsläkaren Johan Nöjd är orolig.

– Det har gått fort sista veckan – från dag till dag nästan. 

Han är säker på att ökningen snart kommer att resultera i fler inlagda. Detta eftersom de äldre åldersgrupperna står för en allt större andel av de smittade.

Smittskyddsläkaren Johan Nöjd oroas av den ökade smittspridningen i Uppsala län.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frågan man ställer sig i Region Uppsala är nu om de skärpta råden som gällt sedan den 20 oktober inte har haft effekt.

– Samtidigt är det lite eftersläpning. De ligger efter på provtagningsenheten, så det är inte säkert att ökningen vi ser nu är personer som har smittats efter att råden började gälla, säger Johan Nöjd.

Örebro: ”Vi är inte på peaken”

Örebro län hade landets största smittspridning vecka 43. Förra veckan ökade smittan i länet med ytterligare cirka 50 procent.

– Vi är inte på peaken av smittspridningen. Det är en oroande situation och vi ser en ökande belastning på slutenvården, säger Martin Widlund, verksamhetschef för infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

För en månad sedan hade Örebro län inte en enda slutenvårdad covidpatient. I dag slutenvårdas 30 patienter, varav fyra på intensivvårdsavdelning. I takt med att inflödet ökar ställer sjukhuset om vårdavdelningar så att de kan ta emot covidpaptienter.

Men arbetsbelastningen för de anställda kommer också att öka.

– Personalen kommer att gå på ordinarie schema, men många kommer inte att vara på sina vanliga arbetsplatser och det har stor betydelse för arbetsbördan. Det är klart att det blir en hel del övertid också.

Redan nu är många vårdanställda trötta, enligt Martin Widlund.

– Vår personal har jobbat väldigt hårt under både våren och sommaren och dessutom haft en begränsad tid för återhämtning. 


Inlagda covidpatienter

Antalet inlagda patienter på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning (iva) i de sex län som hade störst smittspridning vecka 43. 


Stockholm 2 oktober: 30 vårdade varav 6 på iva.

Stockholm 2 november: 203 vårdade varav 20 på iva

Sjukdomsfall/100 000 vecka 43: 125


Uppsala 2 oktober: 26 vårdade varav 2 på iva

Uppsala 2 november: 61 vårdade varav 10 på iva

Sjukdomsfall/100 000 vecka 43: 90


Örebro 1 oktober: 0 vårdade

Örebro 1 november: 30 vårdade varav 4 på iva

Sjukdomsfall/100 000 vecka 43: 201


Östergötland 1 oktober: 5 vårdade varav 0 på iva

Östergötland 1 november: 31 vårdade varav 3 på iva

Sjukdomsfall/100 000 vecka 43: 110


Kronoberg 2 oktober: 3 vårdade varav 0 på iva

Kronoberg 2 november: 20 vårdade varav 3 på iva

Sjukdomsfall/100 000 vecka 43: 155


Skåne 2 oktober: 10 vårdade varav 2 på iva

Skåne 2 november: 74 vårdade varav 5 på iva

Sjukdomsfall/100 000 vecka 43: 96


Källa: Regionerna och FolkhälsomyndighetenCorona: Allmänna råden som gäller där du bor