Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Coronakommissionen: Strategin misslyckades

Kommissionens ordförande: ”Äldreomsorgen stod oförberedd”
Socialminister Lena Hallengren (S).
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES
Kommissionens ordförande Mats Melin presenterades vid en pressträff i juni.
Foto: ALI LORESTANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.
Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Mats Melin har lett coronakommissionen.
Foto: AMIR NABIZADEH/TT / TT NYHETSBYRÅN

Coronakommissionen slår fast att Sveriges strategi för att skydda de äldre har misslyckats grovt och att regeringen bär ett tungt ansvar. 

”Äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi”, står det i rapporten. 

Kommissionen pekar på att bristerna inom äldrevården varit känt sedan flera år – och lägger ansvaret på både sittande och tidigare regeringar för att inte ha löst problemen. 

I dag publicerade coronakommissionen sin första delrapport, som handlar om hur regeringen klarat av att skydda de äldre inom äldreomsorgen under pandemin. 

Och kritiken är hård. 

”Kommissionen kan utifrån det som framkommit konstatera att varken Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen hade en uppdaterad och övergripande bild av hur den kommunala äldreomsorgen fungerade vid pandemins utbrott”, skriver kommissionen. 

Kommissionen pekar bland annat på de ”sedan länge välkända strukturella bristerna” inom äldreomsorgen, och att detta orsakade ett problem när viruset slog till. 

Dessa brister gjorde att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. De anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen”, skriver man.

Lägger ansvaret på regeringen

Ansvaret för bristerna läggs på sittande regering och även tidigare regeringar, som haft kunskap om bristerna men inte gjort någonting. 

Dessa omständigheter har varit kända långt före virusutbrottet och har framhållits av statliga utredningar liksom i rapporter från bland andra Socialstyrelsen och IVO.”, står det i rapporten. 

Problem måste nu åtgärdas, anser kommissionen. Bland annat måste riksdag och regering se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka.

Åtgärder sattes in för sent

Coronakommissionens rapport slår också fast att de åtgärder som sattes in för att minska risken för spridning inom äldreomsorgen sattes in för sent, och var otillräckliga. 

Enligt vår övergripande bedömning var dessa sena, trots tidig information om att äldre personer var särskilt utsatta. Vi bedömer att åtgärderna i flera avseenden även var otillräckliga”, står det. 

Sammanfattningsvis förklarar man att ”strategin att skydda de äldre har misslyckats”.

Både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får också kritik för att förhållandena på äldreboenden inte uppmärksammades tidigare.

I synnerhet då det redan fanns kunskap om att sjukdomen var särskilt allvarlig för den gruppen. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen borde omgående ha lagt mera vikt vid förhållandena på särskilda boenden”, skriver kommissionen.

Mats Melin, ordförande för kommissionen, pekar också på den bristande tillgången till skyddsutrustning. Trots att problemen uppdagades i början av februari, var det först i slutet av april som Socialstyrelsen hade en klarare bild av läget i kommunerna. Då hade smittan för länge sedan tagit sig in på de särskilda boendena.

– Det tog orimligt lång tid att klarlägga äldreomsorgens behov av skyddsutrustning, säger Melin under en presskonferens på tisdagen. 

Ledamöterna i coronakommissionen

Mats Melin, ordförande. Han har varit justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin har också varit chefsjustitieombudsman och har medverkat i flera statliga utredningar och också varit kanslichef i EG-domstolen.
• Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

• Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

• Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare vd Sveriges Kommuner och Regioner.

• Camilla Lif, präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.

• Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

• Göran Stiernstedt, docent.

• Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska institutet.
Källa: Regeringen

Coronakommisonen pekar ut brister i äldreomsorgen – oppositionen stämmer in i kritiken
”Ointresse från politiker och media”. Överläkaren Ingmar Skoog kommenterar Sveriges hantering av corona inom äldrevården.