Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Regeringen backar – visar upp dokument

Tomas Nordenskiöld: "Märkligt, känsligt och väcker minnen"
Socialminister Lena Hallengren, S.
Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ / TT / TT NYHETSBYRÅN

Regeringen har fått hård kritik för att inte lämna ut de handlingar som Coronakommissionen krävt att få se. 

Nu har regeringen fått backa och ger kommissionen tillgång till ”sammanställningar” om vad som skett på de hundratals möten som hållits i en särskild krisgrupp med statssekreterare.

Privata mötesanteckningar, som enskilda tjänstemän gjort, har fortsatt inte lämnats över. 

Kontroversen rör anklagelser om att Socialdemokraterna lägger krokben på sin egen kommission genom att inte lämna ut handlingar som rör pandemihanteringen. 

De specifika handlingarna är så kallade ”minnesanteckningar” från interna möten med bland annat Gruppen för strategisk samordning, GSS, som spelar en central roll i regeringens krishantering under coronapandemin.

Vid mötena har flera av Sveriges mäktigaste tjänstemän mötts löpande för att diskutera frågor rörande pandemin.

Dessutom rör det oenighet kring om det finns protokoll från mötena.

”Hundratals” dokument

Peter Wennblad på Svenska Dagbladet skriver i en ledartext på torsdagen att han sett protokoll, eller ”annoterade dagordningar” som de kallas, som regeringen inte velat lämna ut.

Enligt Wennblad, som tipsats av en källa på regeringskansliet, innehåller dagordningarna strategiska diskussioner på ”hög nivå” under pandemins början. Tjänstemännen ska vid de interna mötena i GSS bland annat diskuterat var man befinner sig i arbetet och vilka avvägningar som behöver göras, skriver han i texten.

Källan uppger även att informationen i handlingarna skulle kunna hjälpa Coronakommissionen att förstå hur den svenska strategin kring pandemin växte fram under våren 2020, enligt Wennblad.

Handlingarna ska finnas sorterade i regeringskansliets interna dokumenthanteringssystem. Och det ska troligen röra sig om ett ”hundratal”.

Regeringen säger att det inte förts protokoll vid GSS-mötena eftersom det inte är ett beslutsfattande organ. Enskilda minnesanteckningar från deltagarna lämnar man inte ut. I 

I en skriftlig kommentar skriver regeringskansliet till Expressen att de annoterade dagordningarna inte är allmänna handlingar, men att kommissionen självfallet får ta del av dem om de önskar. 

Läs hel regeringskansliets svar i faktarutan.  

Regeringskansliets svar

De annoterade dagordningarna till möten i Gruppen för strategisk samordning är inte allmänna handlingar, men om kommissionen önskar ta del av dessa så ska de självfallet få göra det.


De annoterade dagordningarna är förslag till talepunkter till ordföranden i Gruppen för strategisk samordning. De går därför inte av dessa dagordningar att dra någon säker slutsats av vad som tagits upp i gruppen.


Coronakommissionen har tagit del av andra handlingar, till exempel loggböcker och interna minnesanteckningar från krishanteringskansliet som blanda annat innehåller en sammanställning över samtliga möten i Gruppen för strategisk samordning. Av dessa handlingar framgår bland annat när respektive möte hölls och vad som var huvudsakligt fokus för mötet. Dessa handlingar ger en mer rättvisande bild av vad som faktiskt tagits upp på mötena med Gruppen för strategisk samordning.

Anklagas för mörkläggning

Kommissionen menar att de behöver materialet för att kunna utföra sin granskning. Kritiken mor regeringens agerande har varit massiv från så väl opposition som kommissionen själv och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Efter kritiken har regeringen börjat lämna ut uppgifter och enligt beskrivning från källor i Regeringskansliet har man den senaste tiden närmast öst dokumentation och uppgifter över coronakommissionen. Dagordningar, lägesbilder och underlag från GSS-mötena har kommissionen fått. Men frågor om protokoll har besvarats med att sådana inte skrivs.

Fick läsa på plats

I onsdags fick kommissionen ta del av sammanställningar från GSS-möten genom att läsa dem på plats. I sammanställningarna finns uppgifter om vad som togs upp och vilka slutsatser som drogs vid mötena.

”Några medarbetare var på plats igår (onsdagen) och fick del av visst material. Vi har ännu inte hunnit sammanställa och värdera det. Ytterligare granskning av materialet sker under nästa vecka”, skriver kommissionens ordförande Mats Melin i ett mejl till TT.

Kommissionen har också fått se ”massor av mejl” som skickats mellan statssekreterare och regeringens presschef angående pandemin.

Privata mötesanteckningar, som enskilda tjänstemän gjort, har inte lämnats över.

– Det förekommer att mötesdeltagare gör egna minnesanteckningar. Enligt etablerad praxis anses Regeringskansliet inte förfoga över denna typ av anteckningar. Det upp till varje enskild tjänsteman i vilken utsträckning noteringar förs inför, under och efter möten och de används endast till stöd för den enskildes minne, säger socialminister Lena Hallengren i en skriftlig kommentar till Expressen.

Knappt om tid

Informationen kommer i den elfte timmen. 

Redan om drygt en månad, den 25 februari, ska kommissionen lägga fram sitt slutbetänkande och kommissionen har inte haft möjlighet att bedöma om den dokumentation man nu fått ta del av är vad man har efterfrågat. 

”Det är riktigt att det tagits fram en hel del information. Vi har börjat gå igenom den och fortsätter med det nästa vecka. Det är ännu för tidigt att säga om den motsvarar det som vi har begärt”, skriver Mats Melin.

Regeringen och kommissionen möts

På fredagen ska ett möte hållas mellan kommissionen och regeringskansliet. Syftet är, enligt regeringskansliet, att reda ut eventuella missförstånd om vad kommissionen tidigare har begärt att få och om något fattas.

”Några medlemmar av sekretariatet ska träffa företrädare för RK (läs: Regeringskansliet) för att ytterligare klargöra vårt informationsbehov” skriver Melin till TT.

Kommissionen tänker inte begära förlängd tid för att ha mer tid att granska material den fått.

En regeringskälla säger att kommissionen, även om det är sent i processen, nu har fått väldigt mycket information.

Hallengren: Inga beslut

Socialminister Lena Hallengren har mött riksdagens socialutskott med anledning av kritiken om brist på underlag för kommissionens granskning. Hallengren uppgav då att praxis är att det inte görs mötesanteckningar vid GSS-möten.

En regeringskälla hävdar att inte heller den borgerliga regeringen förde mötesanteckningar vid motsvarande möten under den stora skogsbranden sommaren 2014.


Se även:

Så ändras reglerna för karantän – vissa grupper undantas

Då behöver du inte ta pcr-test