Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Professor: Möjligt att lagstifta om vaccinplikt

"Jag tror att det kommer att ta lite tid för oss att få en bättre förståelse för effekten på vaccin" säger Maria Van Kerkhove, WHOs tekniska chef för coronaviruset.
Ursula von der Leyen vill föra en diskussion om vaccinationsplikt i EU.
Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK / CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK
Juridikprofessorn Joakim Nergelius.
Foto: LINDA HARRADINE
En kvinna får Pfizers vaccin.
Foto: URMAN LIONEL/ABACA / STELLA PICTURES/URMAN LIONEL/ABACA

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnar för vaccinationsplikt.

Bakgrunden är att vaccinationstäckningen i EU enligt henne är för låg, samtidigt som smittan skenar i flera länder.

I Sverige skulle vaccinationsplikt gå att införa utan att ändra i grundlagen, enligt juridikprofessorn Joakim Nergelius.

Men etikprofessorn Göran Collste tror att tvång kan minska vaccinationsviljan.

– Det kanske är kontraproduktivt i slutändan.

Vid en presskonferens på onsdagen tog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ställning för att, som hon uttryckte det, ”potentiellt tänka på obligatorisk vaccination”.

– Vi har livräddande vaccin, men de används inte som de ska överallt, sade hon och fortsatte:

– Därför tycker jag att det är förståeligt och lämpligt att föra denna diskussion nu, om hur vi kan uppmuntra och potentiellt tänka på obligatorisk vaccination inom Europeiska unionen.

Ordföranden gjorde klart att hon bara uttryckte sin egen stångpunkt och att det är varje medlemsstat som har mandat att besluta i frågan. 

WHO:s Europachef Hans Kluge har tidigare sagt att han ser vaccinationsplikt som ”en sista utväg”, och nyligen meddelade Österrike att man som första land i Europa överväger att införa åtgärden i början av nästa år.

Plikt kan införas utan ändring i grundlagen

I Sverige är möjligheten att tvinga människor att vaccinera sig ingen stor politisk fråga just nu. 

Men juridiskt går det att införa en sådan bestämmelse utan att ändra i grundlagen, vilket innebär att en lag kan röstas igenom snabbt om det finns en majoritet i riksdagen. Det säger Joakim Nergelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.

– Det är inget politiskt parti som har tagit upp frågan på dagordningen. Men skulle det bli ett nödläge kan man tänka sig att riksdagen stiftar en lag om tvångsvaccinering, säger han.

I regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, står det att ”var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Av samma grundlag framgår dock att skyddet mot andra kroppsliga ingrepp än dödsstraff, kroppsstraff och tortyr kan begränsas genom lag, om det sker för att ”tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle”.

– Men där är vi ju inte ännu, säger Joakim Nergelius.

Etikprofessorn: Kontraproduktivt

Göran Collste är professor emeritus i tillämpad etik och sakkunnig i Statens medcinisk-etiska råd, Smer, som har till uppgift att ge regering och riksdag vägledning om medicinsk-etiska frågor. 

– Personlig integritet är det begrepp vi brukar använda som utgångspunkt för att motivera varför vi inte kan tvinga folk till att vaccinera sig. Mot det här står förstås nyttoaspekten, möjligheten att bekämpa en pandemi. Det blir en avvägning man gör, säger han.

Han fortsätter:

– Det är väl många som skulle hävda att den personliga integriteten väger tyngre. Det har varit den linjen att man försöker att på frivillig väg få folk att förstå att de ska handla på ett visst sätt, till exempel vaccinera sig.

Göran Collste är professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet och sakkunnig i Statens medcinisk-etiska råd.
Foto: Linköpings universitet

Det finns också en risk att åtgärder som bygger på tvång motverkar sitt syfte och minskar den allmänna vaccinationsviljan, menar Göran Collste.

– Det kanske är kontraproduktivt i slutändan.

Smer har inte fått frågan om allmän vaccinationsplikt på sitt bord och har alltså inte heller tagit ställning. Rådet har däremot gjort andra ställningstaganden i fråga om vaccination mot covid-19, bland annat att det enligt Smer är etiskt motiverat att erbjuda vaccin till 12–15-åringar.

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.