Nya restriktioner från i dag – det här gäller

Regeringen inför nya restriktioner från och med onsdag
Krogar och restauranger med serveringstillstånd måste från och med i dag stänga klockan 23.
Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.
Foto: Beatrice Lundborg/DN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Arkivbild.
Foto: Amir Nabizadeh/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den 12 januari införs nya coronarestriktioner.

Bland annat ska vuxna begränsa sina kontakter, krogen måste stänga tidigare och hur var det nu med sjukreglerna för förskolan? 

Här får du svaren på vad som gäller från och med nu.

Kärnan i coronarestriktionerna kan sammanfattas med att undvika trängsel. Ett stort ansvar vilar på individen och det finns ett antal regler som vuxna ombeds att följa. 

Reglerna berör olika områden i samhället och införs enligt regeringen för att den rekordhöga smittspridningen kräver det. 

Krogar och restauranger

Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23. Caféer och andra ställen som inte serverar alkohol får hålla öppet längre. Dock berörs även de av storleksbegränsningen på sällskap som nu införs. Det nya maxtaket är åtta personer per sällskap. 

Sedan tidigare gäller att det måste finnas minst en meter mellan varje sällskap och det får inte förekomma något barhäng utan alla gäster ska ha sittplatser. 

Jobbet

Redan den 28 december kom rådet till alla vuxna som kan, att arbeta hemma. Under måndagens pressträff som höll med anledning av de nya restriktionerna skärptes tonläget kring hemarbete från statsministern. 

– Jag vill kraftfullt understryka att alla som kan jobba hemifrån ska göra det, säger Magdalen Andersson.

De som kan jobba hemifrån uppmanas att göra det för att hjälpa till att inte skapa trängsel i kollektivtrafiken för de som måste använda sig av den för att ta sig till ett arbete som inte kan utföras hemifrån. 

Särskilda råd till vuxna

Utöver att arbeta hemifrån om den möjligheten finns så finns det andra råd som riktar sig specifikt till vuxna:

Att undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.

Att använda munskydd i kollektivtrafiken om det är trängsel.

Dessutom uppmanas vuxna att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att till exempel avstå från större middagar och fester.

Nya regler från 12 januari

• Allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet kontakter införs.


• Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23 och en begränsning om högst åtta personer per sällskap införs.


• För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg.


• Maxtak på 50 personer om man inte har ett vaccinbevis.


• Vaccinationsbevis gäller på mässor om antalet deltagare överstiger 50 personer.


Nya åtgärder som kräver förordningar och därför kommer vidtas inom kort


• Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.


• Antalet personer på sammankomster på uthyrda lokaler sänks från 50 till 20 deltagare.


Åtgärder förlängs


• Samtidigt förlängs åtgärder gällande cuper och turneringar, krav på sittplats på kollektivtrafik och rådet att de vuxna som kan ska arbeta hemifrån.

Arrangemang inomhus

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller följande: 

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.

Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis utöver reglerna som står ovan. 

Vid mässor med fler än 50 deltagare krävs: Vaccinationsbevis och en yta om minst 10 kvadratmeter per person.

Privata sammankomster i hyrda lokaler får som det ser ut nu omfatta som mest 50 deltagare. Med undantag för begravningar. Folkhälsomyndigheten vill dock att maxantalet sänks till 20 deltagare och det beskedet väntas komma inom kort. Det dröjer något eftersom åtgärden, tillsammans med ytterligare ett, kräver förordningar. 

Den andra väntade åtgärden är ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Handelsplatser och kultur

Du har säkert sett dem, en lapp på dörren som informerar om att i den här lokalen får bara si och så många personer vistas samtidigt. De beror på att affärer och gallerior har ett ansvar att se till att trängsel inte uppstår. Det finns därför ett krav på minst tio kvadratmeter per person. Samma regler gäller kultur- och fritidsverksamhet. Med undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga. 

Cuper och läger inomhus

Föreningar uppmanas att avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.

Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

Resor 

Det finns inget allmänt råd om att inte resa inom landet. Däremot gäller att varje passagerare ska ha sittplats på buss- och tågresor över 150 kilometer. 

Sedan tidigare gäller inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES.

Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land och inte heller medborgare från ett antal undantagsländer. 

Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag. Barn under förskoleålder är undantagna. För utländska medborgare är det krav på att ha ett negativt covidtest vid inresa. 

Dessa regler väntas dock förändras. Folkhälsomyndigheten vill att att kravet på negativt covidtest tas bort för att återinföra krav på covidpass från 18-års ålder. 

Skolan

Vuxenutbildningar och högskolor får återigen möjlighet att delvis använda distansundervisning för att minska trängsel. Praktiska moment och examination får fortsatt genomföras på plats om lärosätet bedömer det möjligt ut smittskyddssynpunkt. 

För de yngre åldersgrupperna i grundskolan, gymnasieskola och gymnasiesärskola är det fortsatt undervisning på plats som är huvudregeln. 

För förskolan är det regionala regler som gäller. På flera håll i landet ska hämtning och lämning i förskolan ske utomhus och barnen ska ha varit feberfria i minst två dagar och kännas pigga innan de får komma tillbaka efter sjukdom. 

Stanna hem vid symptom

Det kanske viktigaste rådet är att stanna hemma vid symptom – och vaccinera dig om du kan. Vaccinet skyddar fortsatt mot allvarlig sjukdom och död. 

För den som inte är vaccinerad

Den som inte är vaccinerad uppmanas att vara extra försiktig för att undvika att smittas och smitta andra, till exempel genom att hålla avstånd.

krisinformation.se finns all information om gällande restriktioner och råd.

Svaret efter datumförvirringen: ”Inte hunnit justera i mitt manus”

Statsminister Magdalena Anderssons svar efter felaktiga datumet