Ministern: Så drabbas unga av coronakrisen

I våras fick barn chansen att ställa frågor om coronakrisen under en presskonferens.
Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister och ansvarig för barnrättspolitik.
Foto: ALI LORESTAIN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Åsa Lindhagen menar att hon känner en stor oro över hur barn påverkas av coronakrisen.
Foto: ADOBE STOCK

Varannan ungdom är orolig för framtiden på grund av pandemin, enligt en undersökning av sociala medie-plattformen Yubo.

Hur barn och unga påverkas av coronakrisen är något som oroar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

– Barn är påverkade av krisen på olika sätt, dels är det dom barn som redan har det tufft på olika sätt.

Barn kan påverkas av coronakrisen på olika sätt. För barn som redan har det tufft hemma blir situationen ännu tuffare, enligt Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister och ansvarig för barnrättspolitik.

– Sedan finns det också barn som vanligtvis har det ganska bra i livet och de flesta barn i Sverige har ju det, men också deras vardag kan påverkas. Barn som har det bra i vanliga fall kan också drabbas av ekonomisk utsatthet, säger Åsa Lindhagen och fortsätter:

– Vi vet ju att om man lever i ekonomisk utsatthet så har det väldigt negativa konsekvenser för barn, särskilt om det är under längre tid. Det kan leda till en känsla av utanförskap men också psykisk ohälsa och påverka resultat i skolan.

Ungdomar oroliga för framtiden

I en undersökning gjord av sociala medie-plattformen Yubo svarade 5 000 svenska ungdomar på hur de upplever coronapandemin just nu.

49 procent av ungdomarna menade att de känner sig oroliga för framtiden. Samtidigt känner 43 procent sig mer ensamma nu på grund av de rådande restriktionerna.

”Minst lika skadligt”

Åsa Lindhagen menar att hon känner en stor oro över hur barn påverkas av krisen, bland annat gällande den ekonomiska utsattheten.

– Men också barn som lever i hem där de utsätts för våld eller upplever våld mellan vuxna. Det är minst lika skadligt som att själv utsättas för våld.

Lindhagen menar att barnen på sikt kan bära med sig saker de har varit med om genom resten av livet om de inte får stöd och hjälp.

För att kunna hjälpa barn och unga under och efter coronakrisen har man bland annat gett barnombudsmannen i uppdrag att se över vad det får för konsekvenser för barn. Ett uppdrag som kommer att redovisas 30 juni 2021.

– Vi måste följa det här hela tiden och det är klart att vi redan nu kan dra slutsatsen att det här påverkar barns situation. Men då får vi mer kunskap för att se vad vi behöver ta för mer åtgärder på längre sikt.

Under coronakrisen ökar risken för våld i hemmet. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen menar att alla arbetsplatser bör larma om någon behöver hjäp.