Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Masterna bränns – för coronateori utan bevis

Senaste nytt om coronautvecklingen i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helgerna.
Mobilmaster pekas ut som hälsorisker i svenska Facebookgrupper.
Foto: TORBJÖRN F GUSTAFSSON / PRESSENS BILD
Foto: Privat
Foto: XINHUA/AVALON.RED / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

I svenska Facebookgrupper med tusentals medlemmar sprids teorin att strålning från mobilmaster gör oss sjuka i covid-19.

– Man kan kalla det konspirationsteorier, men jag tycker inte att strålningsfrågan har fått det fokus som den borde få, säger Anders Sydborg, grundare av gruppen Strålningsupproret.

Men teorin har ingen grund, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Forskningen har inte på vetenskaplig väg kunnat visa att immunförsvaret skulle påverkas av så pass svaga radiovågor, säger myndighetens expert Jimmy Estenberg.

Den senaste tiden har medier världen över rapporterat om att mobilnätverket 5G ges skulden för spridningen av coronaviruset. I sociala medier i Storbritannien delas filmer på brinnande mobilmaster och i flera grupper sprids uppmaningar att bränna ned master. Mer än 30 fall av skadegörelse och cirka 80 fall av trakasserier mot telekomtekniker har rapporterats i Storbritannien, enligt New York Times.

Även i Nederländerna har 5G-master bränts samtidigt som slagord mot 5G-utbyggnaden har sprejats intill masterna, rapporterar TT.

I Sverige har den ansvariga myndigheten Post- och telestyrelsen bara en rapport om en skadad telemast den senaste tiden. Det var en mast som välte utanför Örkelljunga den 19 mars. Enligt Helsingborgs Dagblad utreder polisen om händelsen var ett medvetet sabotage.

Här är 5G-nätet inte i kommersiell drift än, men också i vårt land sprids uppgifter om att det skulle finnas en koppling mellan strålning från mobilmaster och coronaepidemin.

Anders Sydborg är administratör för gruppen Strålningsupproret med 3 500 medlemmar på Facebook. En annan grupp – Wifi strålning hälsorisker stoppa 5G – samlar närmare 20 000. Den teori som Sydborg och många andra i grupperna torgför är inte att strålningen från mobilmasterna i sig skulle sprida smitta utan att den skadar människokroppen och därigenom gör den mer sårbar.

– Strålningen försämrar immunförsvaret och folk blir mer mottagliga för virusinfektioner, säger Sydborg, som understryker att han själv är emot sabotage av mobilmaster.

Anders Sydborg har beskrivit 5G som ”ren och skär ondska”.
Foto: MAGNUS OLOFSSON

”5G är ren och skär ondska”

Anders Sydborg tar fasta på att coronaepidemin bröt ut i Kina efter att landet startade sitt 5G-nät den 1 november i fjol. Och hans misstankar stärktes av rapporter om att ytterligare 5G-master uppfördes för att ge snabb uppkoppling till de nya sjukhus som byggdes i rekordfart i staden Wuhan, där epidemin inledningsvis hade sitt epicentrum.

På sin Facebooksida skrev Anders Sydborg tidigare i år:

”De som har skapat detta virus har ju även en lösning och det finns den här gången två helt perfekta lösningar och den ena är som vanligt ett vaccin som jag hellre skulle ta livet av mig än att använda.

Och vad är den andra stora räddningen tror ni??

Givetvis 5G och Huawei sätter upp ännu mer 5G basstationer för att kunna 'hjälpa till' att lokalisera detta viruset.

Jag är ledsen att säga det men 5G är ren och skär ondska och detta är ett tydligt bevis på vad som kan hända om 5G hamnar i fel händer och ni kan även fundera på varför Säpo är ansvariga för 5G näten i Sverige.”

– Jag tycker att det här var en superblåsning, och det står jag för. Man kan kalla det konspirationsteorier, men jag tycker inte att strålningsfrågan har fått det fokus som den borde få, utvecklar Anders Sydborg.

I själva verket är det Post- och telestyrelsen som ansvarar för 5G-nätet, och inte Säpo.

Mäter strålning

Anders Sydborg ägnar som privatperson all sin tid åt denna fråga. Han har enligt egen uppgift ägnat 5 000–6 000 timmar åt att mäta antalet mikrowatt per kvadratmeter som avges från mobilmaster i olika bostadsområden i landet. 

Jimmy Estenberg är myndighetsspecialist på elektromagnetiska fält och hälsa på Strålsäkerhetsmyndigheten.

 – Forskningen har inte på vetenskaplig väg kunnat visa att immunförsvaret skulle påverkas av så pass svaga radiovågor som det handlar om här, säger han.

Uppvärmning är den enda belagda effekten

Den enda vetenskapligt säkerställda negativa hälsoeffekten av radiovågor är att den del av kroppen som exponeras blir varmare av den energi som absorberas.

– Om radiovågorna är så starka att man får en uppvärmning som motsvarar feber, då kan immunförsvaret påverkas. Men då måste man vara en bra bit över gränsvärdena. Radiovågorna som används vid mobil kommunikation är så svaga att uppvärmningen blir försumbar, säger Estenberg. 

Om man håller en mobiltelefon intill örat kan man i vissa fall komma i närheten av gränsvärdet. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att mobilanvändare använder handsfree under samtal. Särskilt när täckningen är dålig eftersom mobilen då sänder med högre styrka. 

Men allmänhetens exponering från mobilmaster ligger alltså långt under gränsvärdet. Det gäller såväl de befintliga 3G- och 4G-masterna, och utifrån tillgängliga data även för de 5G-nätverk som ska byggas, enligt Estenberg.

– Sen är det ungefär 50 gångers marginal från gränsvärdet upp till den nivå där man har en säkerställd negativ påverkan på människors hälsa.

”Går inte att utesluta risker”

Nyligen publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten sin årliga rapport om forskningsläget kring elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Vissa studier tyder på ökad oxidativ stress kopplat till svaga radiovågor medan andra studier inte visar någon sådan effekt. Oxidativ stress är en naturlig biologisk process i kroppen som ibland kan vara en orsak till sjukdom, men det är inte utrett under vilka förutsättningar som oxidativ stress orsakad av svaga radiovågor kan påverka hälsan, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

– I en del djurstudier har man sett ökad oxidativ stress. Men man måste ha mer forskning innan man kan översätta det till människa. Det är intressant att följa upp men man kan inte dra några slutsatser än.

Om man inte vet, bör man inte vara försiktig då?

– Det går inte att utesluta risker. Det går aldrig att bevisa att någon typ av exponering eller produkt skulle vara helt säker, säger Jimmy Estenberg. 

”Inte vetenskapligt skolade”

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, skriver i ett mejl att det inte finns någon grund för påståenden om att 2G, 3G, 4G eller 5G skulle påverka immunförsvaret.

– Om det vore på det sättet skulle vi under en längre tid ha sett en ökad förekomst av infektionssjukdomar i flertalet länder, vilket inte har observerats. Generellt är det tvärtom så att man sett en minskad dödlighet.

När Expressen frågar Anders Sydborg från Facebook-gruppen Strålningsupproret vilka källor han grundar sin uppfattning på hänvisar han till The International EMF Scientist appeal. Organisationen beskriver sig själv som ”en trovärdig och inflytelserik röst” som driver opinion mot FN, dess underorganisationer och medlemsstater för ökat skydd av hälsan mot exponering för strålning.

Professor Maria Feychting bedömer att International EMF Scientist appeal inte är en vetenskaplig organisation.

– Många av dem som finns listade där är inte vetenskapligt skolade, eller har sin vetenskapliga bakgrund inom något helt annat forskningsfält, och/eller är inte längre vetenskapligt aktiva. Jag tycker att det är bättre att förlita sig på vetenskapliga sammanställningar som gjorts på uppdrag av etablerade/publika organisationer så som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, Health Council of the Netherlands, och SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) i Sverige.


Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna. 


Många vill bunkra läkemedel: ”Irriterade när vi måste neka”