Hallengren ryter ifrån: ”Man ska ha respekt”

Irene Svenonius uppmanar regeringen att öppna upp både Stockholm och övriga landet snabbare.
Finansregionrådet Iréne Svenonius.
Foto: OLLE SPORRONG
Vaccineringen har gått snabbare i Stockholm än man räknat med.
Foto: ERIK MÅRTENSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Nu vill Iréne Svenonius att man lättar på restriktioner tidigare än planerat.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Socialminister Lena Hallengren, S, kallar Svenonius krav för ett partiutspel, snarare än något som är förankrat i epidemiologi.
Foto: OLLE SPORRONG

Vaccinationerna i Stockholm går snabbare än väntat. 

Redan till helgen räknar man med att hälften av alla stockholmare fått vaccin, vilket är två veckor snabbare än vad som tidigare utlovats. 

Nu vill finansregionrådet Iréne Svenonius (M) att restriktioner lättas: 

– För mig är det oerhört viktigt att vi inte har restriktionerna en enda dag mer än nödvändigt. 

Socialminister Lena Hallengren kallar Svenonius uppmaning för ett ”partiutspel” snarare än något som är förankrat i epidemiologin.

I maj lovade finansregionrådet Iréne Svenonius (M) att hälften av alla stockholmare skulle fått vaccin till midsommar. 

– Nu har vi en ännu mer glädjande nyhet. Vaccinationerna går så fruktansvärt fort, vi har ett så högt tempo, att vi redan till helgen kommer ha vaccinerat varannan Stockholmare över 18 år, säger hon. 

Andelen vaccinerade tangerar nu 50-procentsgränsen i hela Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens siffror från torsdagen har 49,4 procent av den vuxna befolkningen fått åtminstone en spruta. I region Stockholm är siffran snarlik - 48,8 procent av alla vuxna har fått vaccin. 

Nu vill Iréne Svenonius att regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten ser över ”nivå två” - alltså nästa nivå som styr hur och när Sverige kan lätta på restriktionerna. I dag räknar man med att nivå två införs första juli, men FHM har hela tiden sagt att smittspridning och belastning på vården styr.

– Hur mycket man kan tidigarelägga det, det är något som regeringen och FHM måste bedöma. Men jag förutsätter ju att de, med de här goda nyheterna som nu finns, skyndsamt ser över öppningsstrategin för att om möjligt tidigarelägga nästa nivå. Vilket det borde vara om vi ser till att vi har klarat hållpunkterna, säger hon. 

Stöter på för lättade restriktioner

Finansregionrådet säger att hon stöter på för att se till att restriktioner släpps så snart som möjligt.

– Ja självklart, för mig är det oerhört viktigt att vi inte har restriktionerna en enda dag mer än nödvändigt. Jag tycker att vi har en överenskommelse med invånarna att om de har hjälpt till för att minska smittspridningen, och om vi har klarat vården och sen vaccinerat vårt fortaste så är det regeringens sak att häva restriktionerna så fort det går, säger Iréne Svenonius. 

På grund av dataintrång mot Folkhälsomyndigheten redovisas inte antalet smittade i myndighetens senaste rapport, men man bedömer att den nedåtgående trenden i smittspridningen håller i sig. 

Socialminister Lena Hallengren, S, säger däremot att vaccinationstäckningen i Stockholm inte gått unikt snabbt, i jämförelse med andra delar av landet, eller Sverige som helhet. Hon menar att utspelet från regionrådet handlar mer om politik än pandemi.

– Jag har inte hört smittskyddsläkaren i region Stockholm uttala sig, utan det här uppfattar jag som ett partiutspel från Irene Svenonius. Jag tycker man ska ha respekt för att vi öppnar upp på ett ansvarsfullt sätt, säger Hallengren.

Hon understryker att regeringen vill att lättade instruktioner ska vara ”förutsägbara”, så att de går att planera utefter.

Vill använda vaccinpassen för fotboll och teater

Utöver att Iréne Svenonius vill att Sverige tar ett kliv fram i öppningsstrategin vill hon också att vaccinpassen används inom Sverige. 

– Att man skapar lagliga förutsättningar att använda de här vaccinpassen för att gå på fotboll och teater i Sverige, inte bara för resor utomlands. 

Hon ser inte att det användningsområdet för vaccinpass skulle diskriminera personer som inte kan eller vill vaccinera sig. 

– Jag har full förståelse för att det kan oroa människor men tanken är ju inte att de här vaccinpassen ska vara vägen för att gå på fotboll eller annat i evig tid. Utan det är fram till att vi kan häva restriktioner. 

Trots att vaccinpassen inte kommer finnas färdiga förrän första juli – och då bara för färdigvaccinerade och inte för personer som genomgått sjukdom eller tagit test – tycker Svenonius att regeringen borde se till att de kan användas inom Sverige. Hon är kritisk till att passen dröjer, och framför allt till att inte alla kategorier som ska finnas i passen finns med från start. 

– Självklart så att det är bekymmersamt att vaccinpassen inte är klara förrän första juli. De borde ju legat klara tidigare och när de nu äntligen ligger klara uppfattar jag att Sverige kommer ligga lite på efterkälken, eftersom vi inte kommer ha alla delar klara. Det tycker jag är olyckligt, säger hon. 

Tegnells svar: Regeringen bestämmer

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterade på torsdagens pressträff huruvida man skulle kunna släppa på restriktioner lokalt, när regionen nått upp till kriterierna för nästa nivå av slopade restriktioner.

Han menade att det i första hand är regeringens beslut när de kommer till sådana övergripande förändringar i strategin, men förklarade också hur han resonerade.

– Det är en samlad bedömning som görs. I den läggs inte bara de exakta sifforna in, utan också hur stabila de är över tid. Det är snabba förändringar nu, så vi kan inte direkt tala om stabilitet, sa Tegnell.

Han konstaterar samtidigt att de restriktioner som faktiskt har lättats på inte bidragit till en ökad smittspridning igen.

NIVÅ 2

Det här krävs för att nivå 2 kan införas:

• Färre än 200 fall/100 000 invånare på 14 dagar

• Stabilt nedåtgående smittspridning i minst två veckor

• Färre än 300 patienter i slutenvården på grund av covid-19 

• Färre än 70 i behov av intensivvård 

• Minst 50 procents vaccinationstäckning, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år 


Några av restriktionerna lättas i nivå 2:

• Maxantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs. Inomhus: 50. Inomhus sittande: 300. Utomhus: 600. Utomhus sittande: 3 000.

• Deltagarbegränsningen för privata sammankomster höjs till max 50

personer.

• Rådet om att begränsa nya nära kontakter tas bort.

• Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort.

• Rådet till föreningar för idrott, kultur och fritid tas bort i sin helhet.


Här kan du läsa hela rapporten.


Källa: Folkhälsomyndigheten.

Experten förklarar ”biverkningen” av vaccinet: ”En myt”

Klipp sprids med människor som säger sig blivit magnetiska efter vaccinering – men det finns en enkel förklaring