Hård M-kritik efter Lena Hallengrens fel om smittan

De tre scenarier som Folkhälsomyndigheten tog fram i somras har i efterhand visat sig vara grova underskattningar. Men i Ekots lördagsintervju säger socialminister Lena Hellengren att det ”inte diffar särskilt mycket” från verkligheten.
Socialminister Lena Hallengren (S).
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Camilla Waltersson Grönvall (M).
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Socialminister Lena Hallengren påstod att Folkhälsomyndighetens scenarion för smittspridningen inte ”diffar särskilt mycket” från hur det blev i verkligheten.

I verkligheten blev antalet intensivvårdade och avlidna dubbelt så många som i det värsta scenariot.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall är mycket kritisk.

– Det är ett försök att skriva om historien, säger hon.

Det var i Ekots lördagsintervju som Lena Hallengren (S) påstod att de scenarion för fortsatt smittspridning som Folkhälsomyndigheten presenterade i slutet av augusti inte skiljer sig så mycket från hur smittan sedan utvecklade sig i verkligheten.

Som Expressen kunnat visa är skillnaden mycket stor mellan alla Folkhälsomyndighetens scenarion och verkligheten. Antalet intensivvårdade skulle under perioden 20 juli 2020 till 1 september 2021 bli 2 608, enligt Folkhälsomyndighetens mest pessimistiska scenario. Utfallet är hittills mer än dubbelt så högt – 5 944 – trots att flera månader återstår till den 1 september.

Antalet dödsfall skulle bli 4 438 under samma period. Utfallet är hittills 8 453 dödsfall.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall riktar nu hård kritik mot socialministerns uttalande.

– Det är ett försök att skriva om historien. Det är ganska allvarligt att den ansvariga ministern gör så, säger hon.

”Kan få oerhört allvarliga konsekvenser”

Waltersson Grönvall menar att de åtgärder som vidtogs inte heller gick i takt med smittans utveckling. Hon nämner som exempel att taket för sittande publik höjdes till 300 personer på kultur- och sportevenemang den 1 november, samtidigt som antalet smittade ökade mycket kraftigt. 

– Bara några få veckor senare fick man dra tillbaka det här till åtta deltagare. Det har varit ganska förvirrande.

I lördagsintervjun säger Lena Hallengren att Folkhälsomyndighetens scenarion låg till grund för regionernas, myndigheternas och länsstyrelsernas pandemiarbete.

– Arbetar man med bristfälliga underlag riskerar det att få allvarliga konsekvenser. Arbetar man med en pandemi, där det som ligger i vågskålen är människor som smittas och ytterst riskerar att dö, så kan det få oerhört allvarliga konsekvenser, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hallengrens svar

Socialminister Lena Hallengren tackar nej till en intervju men hälsar i ett sms via sin pressekreterare:

”Det jag talade om i intervjun är den andra vågen och Folkhälsomyndighetens scenarier som presenterades förra sommaren efter ett uppdrag från regeringen, där fokus skulle ligga på just hösten 2020. 

I ett scenario räknade myndigheten med en andra våg under hösten, som sedan inföll även om den kom senare och blev kraftigare. 

Myndigheten följde sedan upp med en modellering i november och har också presenterat scenarier vid fler tillfällen. De ska fungera som ett planeringsunderlag för myndigheter, regioner och kommuner men ska inte ses som prognoser.”

Avböjer att kommentera vidare

Folkhälsomyndighetens scenarion skiljer sig kraftigt från den verkliga utvecklingen också om man bara tittar på hösten.

Scenario 0 räknade med att smittotalen, antalet intensivvårdade och antalet avlidna skulle fortsätta att sjunka från sommarens låga nivåer.

Scenario 1 räknade med en kort andravåg med en topp på cirka 130 nya intensivvårdsfall sista veckan i september.

Scenario 2 räknade med att antalet intensivvårdade skulle ligga på cirka 50 per vecka under större delen av hösten.

I verkligheten fortsatte smittspridningen att öka hela hösten och antalet nya intensivvårdsfall nådde sin topp vid årsskiftet, då 234 iva-patienter lades in på en vecka.

Andravågen fortsatte alltså att stiga mycket längre och blev under hösten mycket högre än i Folkhälsomyndighetens scenarion.

Expressen har frågat Lena Hallengren om hon inte tycker att skillnaden är stor. Vi har också gett henne möjlighet att kommentera kritiken från Moderaterna.

”Hon avböjer att kommentera detta vidare”, skriver hennes pressekreterare Elin Aarflot.


Rättelse: I Folkhälsomyndighetens scenarion för smittspridning från slutet av sommaren räknar myndigheten på antalet ”allvarliga fall”. Man har exkluderat bekräftat smittad vårdpersonal och fall som bekräftats positiva inom primär- och äldrevården. 

I en tidigare version av den här artikeln jämfördes scenariona med det totala antalet fall som det i verkligheten blev, med följden att differensen mellan scenarion och utfall såg ut att vara större än vad som är är fallet.

Smittan 72 procent värre än i FHM:s scenario.