Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

FHM:s scenarier: Nya smittsamma mutationer

Råden kritiseras av avgående vaccinsamordnaren Richard Bergström.
Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att man vaccinerar sig för att minska risken för sjukdom.
Foto: YOSHIO TSUNODA/AFLO/SHUTTERSTOCK / YOSHIO TSUNODA/AFLO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK
Enligt Folkhälsomyndigheten kan spridningen av covid-19 öka i höst.
Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Spridningen av covid-19 kan öka under hösten.

Enligt två av myndighetens tre nya scenarier kan det komma nya mer smittsamma mutationer som tar över.

– Inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver det finnas en beredskap för ett ökat vårdbehov, säger enhetschef Lisa Brouwers i ett uttalande.

Folkhälsomyndigheten har presenterat tre nya scenarier för hur spridningen av covid-19 kan se ut i höst. I scenario 0 avtar smittspridningen. I de övriga två ökar den i stället.

Scenarierna baseras på om det kommer nya, mer smittsamma virusvarianter eller inte. Så här ser de ut:

Scenario 0: Virusvarianten BA.5 (en undervariant av omikron) fortsätter att dominera smittan.

Scenario 1: Nya virusvarianter som kan undgå människors immunförsvar tar successivt över spridningen. Dessa antas vara 30 procent med smittsamma än nuvarande variant. Smittotoppen beräknas komma under hösten.

Scenario 2: Samma som scenario 1, men här med nya virusvarianter som antas vara i snitt 50 procent mer smittsamma. Smittotoppen beräknas komma i slutet av november.

Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten
Foto: Folkhälsomyndigheten

Vårdbehovet kan öka

Om situationen skulle bli som i scenario 1 eller 2 lär behovet av vård öka, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Myndigheten ser inget behov för utökade smittskyddsåtgärder. De kan däremot behöva skärpas inom vård- och omsorgsverksamheter.

Enhetschefen Lisa Brouwers betonar dock att det ännu är osäkert hur det blir.

– Eftersom det finns så många osäkerhetsfaktorer kring smittspridningens utveckling är scenarierna mycket svåra att beräkna. Det gäller särskilt egenskaperna hos eventuella nya virusvarianter, vilket påverkar när de skulle kunna ta över och hur snabbt det skulle ske, säger hon i ett uttalande.

– Inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver det finnas en beredskap för ett ökat vårdbehov. Det är viktigt att alla minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer, fortsätter hon.

I sin rapport skriver myndigheten:

”Alla verksamheter bör också förbereda, eller se över, sin kontinuitetsplanering för personal, material och utrustning etc. för beredskap om smittspridningen av covid- 19 åter ökar i samhället. Under vintern träffas vi i hög utsträckning inomhus och förutom covid-19 cirkulerar andra luftvägsvirus som också orsakar ökad sjukfrånvaro.”

Se mer

Folkhälsomyndigheten meddelar nu att smittspridningen av covid-19 kan öka under hösten.