FHM: Saknas siffror för smittspridningen

Smittan i Köpenhamn dubbelt så hög som i Skåne
Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/WENNERLUND STELLA PICTURES

Folkhälsomyndigheten har svårt att bedöma smittoläget vecka 21.

Anledningen är ett dataintrång mot myndigheten.

En databas stängdes ner i två dagar som en säkerhetsåtgärd – nu saknas fullständiga siffror.

Varje vecka brukar Folkhälsomyndigheten publicera en genomgång av smittoläget i landets alla regioner.

Men på grund av ett intrång i deras databas Sminet har de svårt att dra några slutsatser om hur utvecklingen gick förra veckan, skriver de i sin senaste veckorapport.

Myndigheten beslutade att stänga ner Sminet mellan 26 och 28 maj och det fullständiga antalet nya fall vecka 21 har inte publicerats.

Antalet bekräftade fall.
Foto: FHM
Antalet personer som får intensivvård.
Foto: FHM
Antalet provtagna personer.
Foto: FHM

Tegnell: Det går neråt

Utifrån de siffror som rapporterades in före intrånget – och statistik från Svenska intensivvårdsregistret – bedömer FHM ändå att saker går i rätt riktning. Antalet provtagna personer sjönk även.

Vid torsdagens presskonferens sa Anders Tegnell att det till och med kan bli aktuellt att häva vissa restriktioner tidigare än planerat.

– Visar det sig att vi når nivåerna snabbare än vi har tänkt oss kommer vi förstås ha en dialog med regeringen när det kan vara lämpligt att gå in i nästa nivå, sa statsepidemiologen.

I Sminet finns uppgifter om vilka som smittats med sjukdomar som hiv, salmonella och covid-19. Folkhälsomyndigheten tog allvarligt på intrånget. Saken utreds och det är inte känt om några känsliga uppgifter läckt ut.

Kort sammanfattning av statsepidemiolog Anders Tegnell om läget i samhället.