Fem regioner JO-anmälda – kallade till vaccinering

Per Brolin om vaccinering mot covid-19 för barn.
Åtta personer har JO-anmält fem regioner efter att de fått brev om vaccination mot covid-19.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL
Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen vid Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Åtta personer har JO-anmält fem regioner efter att de fått brev om vaccination mot covid-19.

Bland annat höjs frågan om kallelserna bryter mot GDPR.

Sveriges kommuner och regioner har gett regionerna vägledning – och menar att utskicken är lagliga.

– Våra juristers grundbedömning är att man ska kunna skicka kallelser och information om erbjudanden inom hälso- och sjukvård, säger Emma Spak vid SKR.

Sedan pandemins inledning har flera regioner skickat ut information och kallelser om vaccination mot covid-19. 

Nu har fem regioner JO-anmälts: Östergötland, Blekinge, Örebro, Västerbotten och Värmland.

De totalt åtta anmälningarna kommer från personer som inte är vaccinerade mot covid-19 och som fått kallelser. I flera av skrivelserna till Justitieombudsmannen höjs frågan om GDPR och patientlagen, vilket nyhetsbyrån Siren först rapporterade.

Det strider mot gällande GDPR. Enligt denna lag ska en förfrågan först gå ut till berörd patient, innan uppgifter lämnas ut, vilket det absolut inte har”, skriver en person.

SKR: Lagligt med erbjudanden

Regionerna ansvarar själva för kallelserna och hanteringen av personuppgifter. De har dock tagit hjälp av Sveriges kommuner och regioner, SKR, med juridisk vägledning.

Emma Spak, hälso- och sjukvårdschef vid SKR, säger att organisationens jurister bedömt frågan utifrån patientdatalagen. De menar att det är lagligt att använda patientjournaler för att skicka ut information och kallelser om erbjudanden kring hälso- och sjukvård.

Vissa regioner har skickat ut sådan information till hela sin befolkning. Andra har skickat ut den till specifika grupper eller personer.

– Man kan komma ut med riktad information om till exempel drop in-vaccination eller lättillgänglig vaccination i ett visst område. Det har också varit att man gått ut till nya åldersgrupper, eller riktat då till de som ännu inte har vaccinerat sig, säger Emma Spak.

”En viktig funktion”

Hon känner till att det kommit in anmälningar till JO från privatpersoner. 

– Det är en sådan möjlighet man har, att göra JO-anmälningar. Då ska det också prövas och värderas. Det är en viktig funktion vi har i Sverige.

Hon fortsätter:

– Där är det viktigt att man kan få kontakt med regionen som enskild, och att man kan få svar på frågorna man har. Att det finns information om hur personuppgifterna hanteras.

Se mer

Svenska Kim Leandersson berättar om situationen med corona i Lettland.