Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Experterna: ”Inför tredje dos för alla över 65 år”

Deltagartaken tas bort och vaccinbevis ses över
En tredje vaccindos kan vara aktuell i Sverige enligt experterna.
Foto: Erik Mårtensson / TT NYHETSBYRÅN
Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.
Foto: ULF SIRBORN / KAROLINSKA INSTITUTET

Israels covid-19-vaccinering med en tredje dos visar att smittorisken minskar med tio gånger. 

Nu vill svenska experter införa en påfyllnadsdos till alla över 65 år. 

– Jag är rädd för att vi kan hamna i ett läge där vi måste skynda på, säger Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet. 

En ny nationell studie från Israel visar på ökade antikroppsnivåer och minskad smittorisk hos befolkningen. Efter två sprutor är risken att man smittas en på tiotusen. Efter tre doser minskas det till en på hundratusen. Tidigare studier har även visat att antikroppsnivåerna blir tio gånger högre efter en tredje dos än vad som uppnås vid två doser. 

Nu vill flera experter, bland andra Vetenskapsakademins expertgrupp om covid-19, införa en tredje dos i Sverige för äldre och särskilt utsatt sjukvårdspersonal. Detta för att minska risken för en fjärde smittovåg och öka skyddet hos befolkningen. 

– Sverige har valt ”försiktighetsvägen” för att invänta mer information. Men jag är rädd för att vi ganska snart kan hamna i ett läge där vi måste skynda på, säger Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

Vaccinforskare Jan Holmgren är rädd för att Sverige kan hamna i ett pressat läge.
Foto: Malin Arnesson

Israel först i världen med tredje dos

Israel blev först i världen med att erbjuda en tredje vaccindos i juli. USA är näst på tur och har planerat för en tredje dos från mitten av september.

Enligt Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, har det inte tidigare funnits kunskapsunderlag för att ge befolkningen en tredje vaccindos.

– Jag blev verkligen förvånad när stora och seriösa länder införde en tredje dos. 

Det är först nu som tredje dosens effekt med ökat skydd mot allvarlig sjukdom går att bevisa genom den Israeliska studien, enligt Joakim Dillner. 

– Studien är gjord på mer än en miljon personer och verkar trovärdig. Nu är det snarare en fråga om administreringen av en tredje dos är det bästa sättet att använda våra resurser på. 

Vad tror du kan bli nästa steg?

– Nu ligger Sverige på en ganska stabil nivå med smittspridningen. När man börjar bli klar med vaccineringen av alla andra kan det vara rimligt att fortsätta med yngre och även diskutera en tredje dos. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos av covid-19 vaccin till personer med ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Även äldre personer över 80 år kan eventuellt erbjudas en tredje dos. Men än så länge har inget beslut tagits om den övriga befolkningen. 

Enligt Vetenskapsakademins expertgrupp bör äldre och särskilt utsatt vårdpersonal erbjudas en påfyllnadsdos inom nio månader efter dos två.

– Det kan vara extra angeläget för dem som fick Astra Zeneca-vaccinet tidigt att få en påfyllnadsdos, eftersom det har visat sig ge lägre antikroppsnivåer, säger Jan Holmgren. 

Annika Linde: ”Måste börja nu”

Före detta statsepidemiolog Annika Linde tycker att en tredje vaccindos bör ske så snart som möjligt.

– Det är dags att vaccinera barn från 12 år och ta beslut om en tredje dos för de äldsta. Om vi ska hinna med måste vi börja nu, annars finns risken för en fjärde våg. 

Tidigare statsepidemiplog Annika Linde tycker att det är dags att vaccinera personer från 12 år och ta beslut om en tredje dos.
Foto: SMITTSKYDDSINSTITUTET

Världshälsoorganisationen WHO har tidigare kritiserat att rikare länder vaccinerar sin befolkning med en tredje dos samtidigt som flera låginkomstländer bara kunnat vaccinera en minoritet av befolkningen. 

Jan Holmgren tycker att Sverige bör arbeta maximalt för sin egen befolkning och att det kan ske parallellt med det internationella arbetet. 

– Vi måste öka tillgängligheten av billigare vaccin i hela världen, inte minst i Afrika. Alla fickor behöver täppas igen annars får vi aldrig bukt med pandemin. 

Så gick studien i Israel till:

Efter att de flesta vuxna i Israel hade fått två doser av vaccinet från Pfizer/Biontech såg landet en stor minskning av antalet sjukhusvistelser och fall av covid-19. Men när landet öppnades upp igen ökade de nya fallen, varav de flesta var smittade av deltamutationen (sars-Co-2). 


En tredje dos av covid-19-vaccinet godkändes för att minska virusspridningen och öka skyddet mot sjukdomen. Studien inleddes direkt i syfte att bedöma värdet av extradosens effekter. 


Forskarna jämförde personer i åldrarna 60 år och äldre som hade fått två doser av vaccinet med de som fick en tredje spruta minst 12 dagar innan studien. 


Resultaten visade en 11-faldig minskning av bekräftade infektioner efter en tredje dos och en 15,5-faldig minskning av risken för svår sjukdom.


Skyddet med en 10-12-faldig riskminskning startar 12 dagar efter vaccination.  


Källa: News medical lifesciences

Därför kan tredje dosen bli med annat vaccin

Vaccinsamordnaren om en tredje dos