Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

”Det är kanske så nära fullständig immunitet som vi kan komma”

Modernas vaccin stoppas för alla som är födda 1991 och senare.
Marcus Buggert forskar på immunförsvaret vid Karolinska institutet.
Foto: Karolinska institutet
Det är fortfarande osäkert hur länge skyddet från vaccinet varar.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sedan människor först började vaccineras mot covid-19 har ett orosmoln varit hur länge skyddet räcker. Nu visar allt fler studier att skyddet och antikropparna minskar efter några månader.

Men det är inte så oroande som det låter.

– Immunitet är en gråskala, där få är fullständigt immuna, säger forskaren Marcus Buggert.

Det tog mindre än ett år att utveckla helt nya vaccin mot covid-19. Så fort har det aldrig gått förut, det tidigare rekordet för ett nytt vaccin, mot påssjuka, var fyra år. Trots att vaccinerna utvecklats mycket snabbt var skyddet högt, omkring 95 procent för mRNA-vaccinerna. 

Eftersom pandemin fortfarande pågick kunde inte vaccinstudierna pågå särskilt länge, i stället var de större än normalt. Hur länge skyddet varade efter vaccinering var därför oklart när vaccinerna började användas. 

De senaste månaderna har svaren börjat komma. Flera studier visar att skyddet efter en infektion minskar med tiden, snabbare om man haft en lindrig infektion första gången. Skyddet minskar också efter vaccination. En nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Lancet visade att skyddet mot infektion minskade från 88 procent till 47 procent efter fem månader från den andra dosen. 

För någon vecka sedan rapporterade forskare vid Danderyds sjukhus att bara 15 procent av antikropparna fanns kvar efter sju månader. Vad det innebär är fortfarande oklart. 

– Det såg vi tidigt i studierna från Pfizer och Moderna, att i början hade man väldigt höga antikroppsnivåer. De var kanske 10-20 gånger mer än vad individer som var konvalescenta efter en vanlig infektion hade. Då var skyddet väldigt bra, till och med mot symtomatisk smitta, säger Marcus Buggert, docent och immunitetsforskare vid Karolinska institutet.

Stabilare förmåga

Efter en infektion eller vaccinering bildas antikroppar, som ger ett skydd mot att bli infekterad igen. Med tiden minskar nivåerna av antikroppar i blodet om man inte stöter på viruset igen. Samtidigt bibehålls antikroppar av bättre kvalitet. Det gör att antikropparnas förmåga att neutralisera viruset stabiliseras över tid, förklarar Marcus Buggert.

Antikroppar är inte heller det enda försvar kroppen har. B- och T-celler finns kvar och kan aktiveras vid en infektion.

– Immunitet är en gråskala, där få är fullständigt immuna. Skyddet består inte bara av antikroppar. Desto lägre nivåer av antikroppar vi har desto mer kommer den här typen av genombrottsinfektioner att ske. Men så länge du har ett bra minnessvar som tidigt kan slå ut viruset som bryter igenom kanske du inte ens känner av det eller bara blir lite sjuk, säger Marcus Buggert.

Lancet-studien visar just detta. Även om skyddet mot all form av infektion minskade efter några månader, var skyddet mot att hamna på sjukhus konstant högt. En månad efter den andra dosen var skyddet mot sjukhusinläggning 87 procent. Efter fem månader var det 88 procent. Detta är lugnande, tycker Marcus Buggert. 

– Vaccinerna fungerar bra mot att skydda mot svår sjukdom och död, säger han.

Boosterdos i flera länder

Genombrottsinfektioner, när vaccinerade ändå smittas, behöver inte vara helt av ondo. Immunförsvaret kommer att kicka i gång och se till att infektionen blir kortvarig. Efteråt är skyddet mot nya infektioner ännu bättre.

Men det finns undantag. Människor med nedsatt immunförsvar är en grupp där två doser vaccin kanske inte räcker. Äldre är en annan. När vi blir gamla åldras också immunförsvaret, och antikroppar, B-celler och T-celler är inte lika effektiva. 

– Om du och jag hade haft samma antikroppsnivåer i blodet som en äldre så hade vi kanske klarat oss, men många av de äldre är multisjuka och då kan även en mindre virusdos ge upphov till svår sjukdom eller död. Därför vill man öka chanserna att de ska kunna blockera så mycket som möjligt av viruset genom att ge dem en tredje dos, säger han.

Sedan några månader har flera länder börjat ge en tredje dos, också kallat en boosterdos. En opublicerad och preliminär studie från Israel visar att den tredje dosen kraftigt minskar risken för allvarlig sjukdom och död hos personer över 60 år. I Sverige ges i nuläget en tredje dos till de mest sårbara grupperna: personer på äldreboenden, med hemtjänst eller som är över 80 år. Det var också de som vaccinerades först, och fallen på äldreboenden har ökat.

Men fler grupper kan tillkomma, de flesta verkar vara överens om att åtminstone människor över 65 år kan behöva en tredje dos. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har sagt att länder kan överväga en tredje dos minst sex månader efter den andra. 

Inga vaccin hundra procent effektiva

På sikt kan det även vara aktuellt med en tredje dos för de flesta, även de med normalt fungerande immunförsvar, och kanske kommer vissa grupper att behöva fler doser än så. Medan vissa vaccin ger långvarigt och högt skydd måste andra vaccin ges med jämna mellanrum. Hur det blir med vaccinerna mot covid-19 vet vi ännu inte. 

Även om vi får en tredje dos med ett av de redan godkända vaccinerna eller ett av de uppdaterade variantvaccinerna som utvecklas just nu tror Marcus Buggert att vi inte helt kan undvika genombrottsinfektioner. De förekommer med alla vaccin eftersom inga vaccin är hundra procent effektiva.  

Influensavaccinet har till exempel en ganska låg effektivitet, någonstans mellan 40-60 procent. Men trots att vaccinerade ändå kan bli sjuka, är skyddet mot svår sjukdom högt.

Genombrottsinfektioner förekommer också med vaccin med högt skydd. Två doser mässlingvaccin är omkring 97-98 procent effektiva. I slutet av 2016 spreds mässling i Göteborgsområdet, där totalt 28 personer blev smittade. 16 av dem var vaccinerade med en eller två doser. De blev dock mindre sjuka och smittade inte heller vidare, trots att mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar.

Även om vaccinerna inte är perfekta, så har de gjort covid-19 mindre allvarlig. Med en tredje dos eller uppdaterade vaccin kanske symtomen blir allt mindre de gånger då en genombrottsinfektion sker.

– Det kanske sker en infektion men den är så liten att vi inte märker av det. Då blir vi inte sjuka och vi kanske inte ens sprider smittan heller, om bara en liten del tar sig igenom. Det är kanske så nära fullständig immunitet som vi kan komma, säger Marcus Buggert.

Region Stockholm har börjat omplacera vårdpersonal som inte är vaccinerad mot covid-19.