Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Corona – det betyder orden i nyhetsrapporteringen

Många påverkas både privat och i yrket av coronaviruset
Foto: Shutterstock

Riskgrupp, social distancing, smittbärarpenning – vad betyder egentligen orden vi kan höra och läsa om i nyhetsrapporteringen om det nya coronaviruset?

Här är en ordlista med förklaringar till de 19 vanligaste uttrycken.

RISKGRUPP. En grupp människor för vilka covid-19 utgör en väsentlig hälsorisk, till exempel äldre och lungsjuka.

ANTIKROPP. Protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen. Kan användas för att framställa en behandling för att neutralisera virus.

COVID-19. Namnet på sjukdomen som det nya coronaviruset orsakar. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. 

DROPPSMITTA. När hosta eller nysningar ger en dusch av vätskedroppar som vanligen snabbt faller ner och som regel inte når längre än armlängds avstånd. Dropparna kan nå en annan persons ögon och slemhinnor direkt eller via händerna.

FLOCKIMMUNITET. Ett skydd i samhället mot en sjukdom då tillräckligt många personer blivit immuna. 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. Nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Vad innebär korttidspermittering?

KORTTIDSPERMITTERING. Staten går in med kraftiga subventioner när många företag är pressade med anledning av coronaviruset. Det innebär att en anställd kan gå ner till som mest 40 procents arbetstid – men ändå behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för medarbetaren med ungefär hälften.

INRESEFÖRBUD. Ett förbud för utländska medborgare som vill resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz – för att förhindra spridningen av viruset. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är ett ekonomiskt samarbete mellan EU och Island, Liechtenstein och Norge.

KRISINFORMATION.SE. En trovärdig sajt på internet med samlad information från svenska myndigheter.

PANDEMI. Ett utbrott (epidemi) av en infektionssjukdom som snabbt sprids över stora delar av världen och smittar många människor.

PANIKHAMSTRING. Att länsa butikers hyllor på exempelvis toalettpapper och samla på sina ett stort lager fast det inte är nödvändigt. 

Detta är smittbärarpenning

SMITTBÄRARPENNING. En ersättning från Försäkringskassan till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra.

SAMHÄLLSSPRIDNING. Det betyder att smittan finns spridd i samhället, och inte bara hos dem som besökt högriskområden – och att man ska stanna hemma när man är sjuk, även om det bara är lindriga symptom.

Vad betyder ”social distancing”?

SOCIAL DISTANSERING. Vissa säger ”social distancing”: att inte sitta eller stå nära andra människor, inte fysiskt röra andra, för att minimera kontakter mellan smittade och ej smittade. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra.

STATSEPIDEMIOLOG. Sedan 2016 en viktig chefstjänst inom Folkhälsomyndigheten som innehas av läkaren och smittskyddsexperten Anders Tegnell.

UD. Utrikesdepartementet är ett regeringsorgan med ansvar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer. En viktig uppgift är att ge råd och information till svenska resenärer om säkerhetssituationen utomlands.

WHO. Världshälsoorganisationen är ett fackorgan inom FN och koordinerar bland annat internationell, medicinsk hjälp till platser som är drabbade av infektionssjukdomar.

WUHAN. En stad med drygt 11 miljoner invånare i Hubei-provinsen i Kina där i slutet av 2019 sjukdomsfall orsakade av ett tidigare okänt coronavirus bröt ut och snabbt spred sig över hela världen.

ÅTGÄRDSPAKET. En stor, samlad insats för att försöka komma till rätta med ett samhällsproblem, som till exempel regeringens åtgärdspaket på 300 miljarder kronor riktat mot svenska företag som drabbas av coronakrisen.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt. 

Experten rekommenderar extrem social distansering - se här:

Experten rekommenderar extrem social distansering