Carlson: Anmärkningsvärt hur dåligt rustad äldrevården var

Johan Carlson är överraskad över hur illa rustade vissa äldreboenden var.
Socialminister Lena Hallengren i SVT.
Foto: Skärmdump / SVT
Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.
Foto: Skärmdump / SVT

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson blev förvånad när han insåg hur illa rustad man var inom äldreomsorgen. 

– Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt, säger han i SVT:s ”Agenda”.

Samtidigt säger han nu att nya riktlinjer för personer över 70 ses över.

Nästan 90 procent av alla svenskar som dött i covid-19 är över 70 år – och 1 333 av dem bodde på äldreboende. 

Detta trots att den svenska strategin hela tiden har varit att skydda de äldre som riskerar att dö av coronaviruset. 

Johan Carlson, chef över Folkhälsomyndigheten, säger att man innan coronakrisen visste att äldreomsorgen var en svagare sektor än sjukvården – men inte hur illa det faktiskt var ställt. 

Socialministern: Delat ansvar 

– Jag är överraskad över att det var så stor skillnad mellan olika äldreboenden både inom regionerna och mellan regionerna. Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Man har på vissa ställen inte den ledning, styrning och kompetens att driva verksamheter – även om personalen har gjort sitt allra bästa, det är helt uppenbart att man gjort. 

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen menar att man hade sett indikationer på hur läget var i olika rapporter och att man hade inlett åtgärder, så som nationella kompetenskrav på undersköterskor. 

Och socialminister Lena Hallengren, S, säger i programmet att det är ett delat ansvar över hur det blivit som det blivit med det höga antalet dödsoffer bland äldre.

– För helheten menar jag att vi är ett helt samhälle som tar gemensamt ansvar. Det är klart att en regering och en socialminister har ett ansvar. Men vi har under pandemin en situation som ingen kunnat förutse, säger hon.

Positiva beskedet: Riskgrupperna kan definieras mer

Att alla över 70 år räknas som riskgrupper har gjort att många svenskar sitter i karantän, avgränsade från sociala kontakter. Det är också en hälsorisk som Folkhälsomyndigheten har i beaktning, säger Carlson, som menar att man nu tittar på om man kan urskilja riskgrupperna ännu bättre – även bland de äldre åldersgrupperna. 

– Det mesta av restriktioner måste hänga med någon månad till. Samtidigt måste vi se om det är så att alla människor över 70 år löper samma risk, eller om vi kan differentiera.

Man hoppas exempelvis att man då kan definiera bättre vilka hälsotillstånd och sjukdomar som utgör riskgrupp – och vilka som inte gör det. På frågan om de nya riktlinjerna kan komma innan sommaren svarar han: 

– Vi tittar på det så snabbt det går. Vi hoppas kunna säga någonting.