Beslut: 2 000 i böter för brott mot pandemilagen

Lena Hallengren om pandemilagen
Trängsel på Drottninggatan. Genrebild.
Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL
Lena Hallengren.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den som bryter mot den nya pandemilagen ska kunna straffas med böter.

Beloppet har satts till 2 000 kronor – och kan delas ut av polisen direkt på plats, rapporterar SVT.

Även ungdomar mellan 15-18 år kan straffas.

Pandemilagen har gett regeringen möjlighet att införa regler för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Redan nu har det införts en maxgräns om åtta personer vid offentliga och privata samlingsplatser. Man har också ålagt gallerior, köpcentrum och butiker med krav om att ange hur många som får vistas i lokalen samtidigt. 

– Om inte reglerna följs kan det bli aktuellt med föreläggningar i form av vite eller stängning, sa socialminister Lena Hallengren (S) när lagen presenterades.

Kan få böter

Och nu har det alltså kommit ett beslut. Polisen ska få rätt att ge de som bryter mot lagen böter på 2 000 kronor.

– Beloppet är satt, men hur föreskrifterna kan komma att se ut vet vi inte än. Vi får avvakta tills vi vet hur regeringen gör, säger kammaråklagare Isabelle Bjursten till SVT.

Böter kan ges till personer så unga som 15 år. Straffet ska också kunna delas ut direkt på plats.

– Från Riksåklagarens sida är det här en förberedelse för vad som kan komma att hända när och om regeringen utfärdar de föreskrifter som nämns i nya pandemilagen, säger Isabelle Bjursten till SVT.

DETTA GÄLLER NU

Från och med söndag 10 januari, börjar den nya pandemilagen gälla. Då införs bindande regler mot en rad verksamheter, som nu åläggs med krav att begränsa antalet besökare.

Verksamheterna som påverkas är:

 Handelsplatser, som butiker och varuhus

 Sportanläggningar, som gym och badhus

 Uthyrningsverksamheter i anknytning till sportverksamhet

Verksamheterna måste sätta en maxgräns för antalet personer som får visas i lokalen. Varje person ska minst ha 10 kvadratmeter att disponera.

Från söndagen införs även en maxgräns för privata samlingsplatser på åtta personer. Detta gäller för: 

 Festlokaler

 Föreningslokaler

 Andra uthyrningslokaler.

Den som bryter mot pandemilagen kan straffas med 2 000 kronor i böter.

DET HÄR INNEBÄR NYA PANDEMILAGEN

Den nya lagen gäller från och med 10 januari till den 30 september.

Den nya pandemilagen innebär att regeringen kan förbjuda folksamlingar på platser dit allmänheten har tillträde, till exempel:

 Köpcentrum och gallerior

 Kollektivtrafik

 Gym och privata träningsanläggningar

 Restauranger och barer

 Privata lokaler för sammankomster, såsom förenings- och festlokaler

 Inrikesflyg

 Övriga platser för fritids- eller kulturverksamhet 

Lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen.

Tanken är att den sedan ska ersättas av en permanent pandemilag, anpassad även till andra pandemier än covid-19, i april 2022.

Regeringen måste låta riksdagen pröva beslut om förbud eller nedstängning inom en vecka efter att det tagits. Den som bryter mot förbud mot att visas på allmän plats kan också straffas med böter.

Se mer

Här svarar KI-professorn Matti Sällberg på läsarnas frågor om coronaviruset.