Astra Zeneca till de äldre – fortsatt paus för de yngre

Beskedet kom på torsdagens pressträff.
Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre.
Foto: SOPA IMAGES / GUSTAVO VALIENTE / SOPA IMAGES/S SIPA USA

Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta i Sverige för personer som är 65 år och äldre, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Dock pausas det fortfarande för de som är yngre än 65.

– Vi har landat i att Astra Zeneca är ett väldigt effektivt vaccin och det finns ett stort behov av skydd mot covid-19 bland de äldre, inte minst nu när vi ser en ökad smittspridning, säger Anders Tegnell på torsdagens pressträff.

Europeiska läkemedelsverket ,EMA, anser inte att det finns skäl att pausa användandet av Astra Zenecas vaccin, efter att flera nyvaccinerade personer drabbats av en allvarlig kombination av blodproppar och minskade blodplättar, som i vissa fall varit dödlig.

EMA har inte hittat några bevis på att vaccinet orsakar tillståndet men utesluter inte det. De anser ändå att vinsterna med att fortsätta med vaccinet är större än risken för biverkningarna.

Äldre får ta vaccinet

Med anledning av EMA:s utlåtande har Folkhälsomyndigheten i dag beslutat att åter rekommendera att ge Astra Zenecas vaccin för personer som är 65 år och äldre.

– Vaccinet gör mycket stor nytta för de äldre, många blir svårt sjuka i covid-19 varje dag. Samtidigt har vi inte sett risk för de här sällsynta och allvarliga biverkningarna hos äldre. Det är bakgrunden till att vi häver pausen för personer över 65 år, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Avrådan för yngre ligger kvar

Däremot kommer en avrådan ligga kvar till regionerna i landet att ge vaccinet till personer som är under 65 år, meddelar Folkhälsomyndigheten. En anledning är att Folkhälsomyndigheten vill få in ett större dataunderlag innan restriktionerna kan ändras för personer under 65 år.

Men statsepidemiolog Anders Tegnell är noga med att poängtera att Astra Zenecas vaccin ger ett effektivt skydd mot att bli allvarlig sjuk i covid-19, och menar att senaste tidens data över personer som fått vaccinet bekräftar den uppfattningen. 

– Vi har gått igenom det material som finns och haft väldigt god dialog med Läkemedelsverket, andra aktörer i Sverige och andra länder, säger Tegnell.

Och fortsätter: 

– Vi har landat i att Astra Zeneca är ett väldigt effektivt vaccin och det finns ett stort behov av skydd mot covid-19 bland de äldre, inte minst nu när vi ser en ökad smittspridning, säger Anders Tegnell.

Fåtal fall hos yngre

För de äldre är vaccinet effektivt, fortsätter han. 

När det gäller fall av allvarliga biverkningar som rapporterats har varit bland yngre personer enligt Tegnell.

– Det finns det ett antal sådana fall hos personer under 65 år och det dyker upp några nya fall här och där, och därför menar vi nu att vi fortsätter med pausen i den gruppen tills vi får mer information om hur riskerna ser ut, säger Tegnell.

Däremot är Tegnells bedömning att det kommer det dröja till nästa vecka innan vaccineringarna ute regionerna kan återupptas. 

– Det kräver en viss startsträcka, säger Anders Tegnell som menar att olika regioner kan komma igång att vaccinera olika fort.

Av omkring 20 miljoner utgivna doser av Astra Zenecas vaccin har ett tjugotal personer uppvisat allvarliga biverkningar, en ganska liten andel poängterar Ulla Wändel Liminga på Läkemedelsverket.

– Om det här är kopplat till vaccinet är det sannolikt en lägre risk hos de som är äldre. Det är en väldigt starkt positiv nytta-risk-balans i den gruppen, säger hon.

Experten: rimlig avvägning

Farshid Jalalvand, forskare vid Lunds universitet i klinisk mikrobiologi, menar att det är en rimlig bedömning att fortsätta vaccinationerna för personer som fyllt 65 år.  

– Man måste ta i beaktande att vi har en pågående pandemi med vaccinbrist, där människor far illa och dör. Samtidigt som det här vaccinet potentiellt kan medföra väldigt ovanliga men allvarliga biverkningar, säger Farshid Jalalvand. 

Och fortsätter:

– I och med att man inte sett de här sällsynta biverkningar i åldersgruppen över 60 och stora delar av gruppen fortfarande är ovaccinerad och löper risk att bli allvarligt sjuk, så är det en rimlig avvägning att låta den här gruppen få vaccinet.

Farshid Jalalvand pekar på att Sveriges beslut är i linje med flera europeiska länder, så som Finland och Frankrike, och tycker att det är bra att man inte förlänger stoppet likt Danmark.

– I en ideal värld, om det inte pågått en pandemi, hade man kunnat pausa, och utreda under en längre tid. Här har vi inte den tiden på oss, för under tiden kan personer utsättas och dö av covid.

Över en miljon

Det var i förra veckan som Astra Zenecas vaccin pausades i Sverige efter att en rad andra länder gjort samma sak. Beslutet grundades på utlåtande från EMA och efter avstämningar med svenska och utländska experter.

I dag kom även Finland med beskedet att de återupptar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Danmark gjorde det omvända och förlängde vaccinstoppet för Astra Zeneca. 

I dag passerade Sverige också miljongränsen för hur många som fått minst en vaccindos – 1 005 559 personer.

– Vi börjar närma oss en halv miljon som har fått två doser, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Däremot så kommer personer under 65 år och som fått en dos av Astra Zenecas vaccin få vänta längre än de 9 till 12 veckor, som rekommenderas, med att få dos nummer två. 

Tegnell menar att under rådande omständigheter så är skyddet med en dos fullt tillräckligt för att bromsa smittspridningen.

Nytt besked efter påsk

– För det första har de redan i dag ett bra skydd även en dos Astra ger ett bra skydd. Normalt sett ger man andra dosen 9-12 veckor efteråt. Det finns inget svar än förutom att man ger inte en andra dos förrän vi vet mer i frågan. 

Han fortsätter:

– Vi vet inte i vilken utsträckning det är första eller andra dosen som eventuellt kan kopplas till de här biverkningarna, säger Anders Tegnell.

Efter påsk kommer EMA presentera en fullständig rapport över utredningar man gjort kring Astra Zenecas vaccin och misstänkta biverkningar.

– Då kommer en uppdaterad slutsats att dras men vad den innebär går inte att säga idag, säger Ulla Wändel Liminga, Läkemedelsverket.

EU:s förslag om att öka möjligheterna att stoppa vaccinexport ut ur unionen kan leda till handelshinder, menar EU-minister Hans Dahlgren.
Professorn: ”De har ingen större nytta av andra dosen”.