Anna Ekströms och Johan Carlsons svar – efter skollarmet

Rektorn: Väldigt anstängande för lärare och elever.
Sedan 25 januari rekommenderas en kombination av fjärr- eller distansundervisning och undervisning på plats.
Foto: SHUTTERSTOCK
Utbildningsminister Anna Ekström.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Jonas Gardell.
Foto: OLLE SPORRONG

Jonas Gardell påtalar i en kulturartikel i Expressen riskerna med distansundervisning – och frågar om beslutet verkligen är evidensbaserat.

Utbildningsminister Anna Ekström, S, säger att hon är medveten om att undervisningstypen är påfrestande för unga, men hänvisar till experternas bedömning.

– Folkhälsomyndigheten är ju de som kan det här bäst, på nationell nivå.

– Väldigt stora problem med själva skolan är det inte, utan det handlar om hur mycket tryck det är på resandet, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Ungas psykiska mående har blivit sämre i takt med pandemin, och ungdomar med distansundervisning är särskilt utsatta.

Anna Ekström (S), säger att hon och regeringen därför strävar efter att så mycket av undervisningen som möjligt ska gå att bedriva på plats.

– Det är ingen tvekan om att distansundervisning är svårt för många elever, inte minst för de som har allra störst behov av i skolan, säger hon.

”Ska grundas på evidens”

Samtidigt måste undervisningen anpassas efter läget – och besluten är faktabaserade, säger hon.

– För min del har jag varit väldigt noga med att de beslut som fattas, de ska grundas på evidens. Och vi vet att när det handlar om att hålla skolor öppna eller stängda handlar det hela tiden om att väga olika risker mot varandra. Risken för smittspridning, men vi har också risken som det innebär för elever och hela samhället om elevernas utbildning tar stryk, säger hon.

Hon påpekar att regeringen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och att beslut om distansundervisning fattas i samråd med smittskyddsläkare från skola till skola.

– Det handlar om en ny sjukdom där kunskapsläget hela tiden utvecklas. Folkhälsomyndigheten är ju de som kan det här bäst på nationell nivå, och smittskyddsläkarna har ju stor möjlighet att fatta beslut regionalt och lokalt. Men det är nog viktigt att komma ihåg - det är en ny sjukdom, och vi anpassar oss hela tiden efter kunskapsläget.

Johan Carlson: ”Del i ett större sammanhang”

Rekommendationerna ska gälla till och med 1 april. Sedan det beslutet presenterades i slutet på januari har vaccineringen fördröjts. Anna Ekström kan inte svara på om 1 april fortfarande är en rimlig tidsplan.

– Om det nu är så att vi måste fortsätta med distansundervisning kommer jag att arbeta hårt för att vi ska kunna ha en delvis distansundervisning och delvis närundervisning.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om evidensen bakom att stänga skolan:

– Allt är en del i ett större sammanhang. Varje enskild åtgärd är svår att visa, men vi har tittat på skolstängningar utifrån hur mycket människor är i omlopp i samhället. Väldigt stora problem med själva skolan är det inte, utan det handlar om hur mycket tryck det är på resandet och rörelsen i samhället, och det gäller väldigt många av de här åtgärderna, säger Carlson.

– Kan man minska det här trycket genom att vara hemma en dag i veckan så är det bättre än att man har en permanent distansundervisning, allt ska sättas in i ett större sammanhang. Varje enskild åtgärd är väldigt svår att belägga.

Se också:

Flera EU-länder ger bara en spruta till personer som haft covid-19 • ”Kan bli aktuellt till de större grupperna”.