Anders Tegnells nya fel – om dödstalen

Expressens reporter Niklas Svensson ställer frågor till statsepidemiolog Anders Tegnell.
Anders Tegnell uppgav den 18 november för DN att Sverige hade 20 döda om dagen. Den dagen dog 49 personer med covid-19 i Sverige.
Foto: AMIR NABIZADEH/TT / TT NYHETSBYRÅN
Anders Tegnell.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Här är statsepidemiolog Anders Tegnells nya felaktiga uttalande om antalet döda med covid-19.

Den 18 november hävdade Tegnell i Dagens Nyheter att Sverige hade 20 dödsfall om dagen.

– Det är inte så att vi plötsligt har gått upp från de här 20 dödsfallen om dagen som vi haft tidigare till 40, 50. Så är det inte alls, sade han.

Den dagen dog 49 personer med covid-19 i Sverige, och genomsnittet för den sjudagarsperioden var 41,7 döda per dygn.

– Det är väl helt uppenbart så att jag underskattade då, säger Anders Tegnell nu.


När du har läst texten får du gärna dela med dig av dina tankar i kommentarsfältet längst ner.

Den 18 november rapporterades 96 nya dödsfall bland personer som smittats med covid-19 i Sverige. Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterade den förhållandevis höga siffran i DN. Han konstaterade att dödsfallen var spridda under en lång period bakåt i tiden.

– Vi har inte en rasande brant ökning, men det är en uppgång som vi har sett sedan mitten av oktober. Då hade vi 4 till 5 dödsfall om dagen och nu är vi uppe i omkring 20, sade han till DN.

Han fortsatte:

– Det är inte så att vi plötsligt har gått upp från de här 20 dödsfallen om dagen som vi haft tidigare till 40, 50. Så är det inte alls.

Men på samma sätt som de inrapporterade dödsfallen den 18 november var fördelade över olika datum ända tillbaka till slutet av oktober har dödstalen för perioden runt den 18 november successivt fyllts på ända fram till början av december.

Fyra gånger större ökning än Tegnell sade

Samma dag som Anders Tegnell intervjuades av DN, den 18 november, avled 49 personer med covid-19 i Sverige. Under sjudagarsperioden 15–21 november, där den 18 november ligger i mitten, dog 292 personer. 

Allt enligt Folkhälsomyndighetens egen statistik över dödstal per datum, så som den ser ut den 2 december. Ytterligare dödsfall kommer sannolikt att rapporteras in.

292 döda på sju dygn motsvarar i snitt 41,7 dödsfall per dygn. Siffran ligger alltså inom intervallet 40–50, där Anders Tegnell med bestämdhet hävdade att dödstalen inte låg.

Tegnells påstående att Sverige i mitten av oktober hade fyra till fem dödfall om dagen är också felaktigt, enligt Folkhälsomyndighetens egna siffror. Under sjudagarsperioden 13–19 oktober avled 17 personer, vilket motsvarar 2,4 dödsfall per dygn. 

De båda felen innebär sammantaget att dödstalen från mitten av oktober till mitten av november ökade drygt fyra gånger mer än vad Tegnell uppgav i DN-intervjun.

Tegnells fel i bråket med de 22 forskarna

Att dödstalen justeras upp långt i efterhand är inget nytt för de senaste veckorna. 

I våras, den 14 april, gick Anders Tegnell ut hårt mot de 22 kritiska forskare som i en debattartikel i DN hävdat att Sverige hade högre dödstal än Italien under perioden 7–9 april, totalt 316 dödsfall. 

Forskarna gjorde misstaget att dra slutsatser om hur många som dött dessa datum utifrån hur många döda som rapporterats in – och statsepidemiologen var stridslysten när Expressen intervjuade honom om debattartikeln samma dag.

– Siffrorna är totalt fel, sade han.

Tegnell hänvisade till Folkhälsomyndighetens statistik över döda per dödsdatum, som då visade att totalt 185 personer med covid-19 hade avlidit 7–9 april.

Expressen frågade då om siffrorna kunde komma att justeras upp.

– Där kommer inga nya fall längre, svarade Anders Tegnell.

Men siffrorna justerades upp, gång på gång, och stabiliserade sig slutligen på 285 fall, 100 fler än vad Tegnell hävdat och 31 färre än de 22 forskarnas siffra.

Lång eftersläpning även under andravågen

Även under höstens andravåg har dödssiffrorna justerats upp under lång tid i efterhand. Det mönstret syntes tydligt redan när Tegnell talade med DN.

I Folkhälsomyndighetens veckorapporter, som publiceras på fredagar, anges en preliminär dödssiffra för den föregående kalenderveckan. Det framgår alltid att den siffran kan komma att stiga. I rapporten för vecka 44 (25 oktober till 1 november) anges dödssiffran 40. När Tegnell gjorde intervjun med DN hade den siffran fördubblats.

I veckorapporten för vecka 45 (2–8 november) angavs dödssiffran 58. När Anders Tegnell gjorde sina uttalanden hade den redan stigit till 141, i snitt 20 dödsfall om dagen. Den bild som Anders Tegnell målade upp var alltså att dödskurvan därefter hade planat ut helt.

Den 18 november hade 129 dödsfall rapporterats in för den närmast föregående kalenderveckan: vecka 46. Det krävdes med andra ord bara tolv ytterligare eftersläpande dödsfall för att dygnsgenomsnittet för vecka 46 skulle överskrida 20. 

En så liten eftersläpning hade inneburit ett tvärt trendbrott jämfört med den stora eftersläpningen av de tidigare veckornas dödstal.

De senaste veckorapporter som fanns tillgängliga när Tegnell uttalade sig i DN gav också fler signaler om att dödstalen inte var på väg att plana ut. Här är några exempel:

Vecka 43 (19–25 oktober)

Antal fall: 9 165

Andel positiva: 5,6 procent

Fall på äldreboenden: 128

Nyinlagda på iva: 27

Vecka 44 (26 oktober–1 november)

Antal fall: 18 489

Andel positiva: 9,7 procent

Fall på äldreboenden: 255

Nyinlagda på iva: 49

Vecka 45 (2–8 november)

Antal fall: 25 483 

Andel positiva: 10,9 procent

Fall på äldreboenden: 398

Nyinlagda på iva: 97

Frågorna till Tegnell

Expressen sökte under onsdagen Anders Tegnell för en kommentar, utan framgång. De frågor vi hade ställt till honom är:

Varför sade du att Sverige hade 20 döda om dagen och varför nämnde du särskilt att Sverige ”inte alls” hade 40–50 döda per dag?

Vilket underlag grundade du dina uttalanden på?

När du intervjuades i DN hade dödssiffrorna för tidigare veckor under andravågen fördubblats eller mer jämfört med de preliminära siffror som angavs i veckorapporterna. Drog du några slutsatser av det?

Antalet fall, andelen positiva, antalet nyinlagda på iva och antalet fall på äldreboenden ökade kraftigt under veckorna i slutet av oktober och början av november. Hade det ingen betydelse för din uppskattning av dödstalen den 18 november?

Precis som att de dödsfall som rapporterades den 18 november var fördelade över ett par veckor bakåt i tiden, har dödstalen för den 18 november fyllts på under de två veckor som gått sedan dess. Var det oväntat?

Du har haft fel förut. Den 14 april hävdade du att 185 personer dött den 7–9 april. Du var säker på att inga nya fall skulle rapporteras in. 100 ytterligare fall rapporterades in för de datumen. Drog du någon lärdom av det?

När du har fel om dödstalen, som enkelt kan kontrolleras, tror du att det kan påverka allmänhetens förtroende för dina uttalanden i frågor som är svårare att kontrollera, som effekterna av den svenska coronastrategin?

Tegnells svar

På torsdagens pressträff svarar Anders Tegnell på den första av Expressens frågor.

– Det är väl helt uppenbart så att jag underskattade då. Jag kunde liksom bara uttala mig om vad jag visste just då och vad vi möjligen kunde se och vad vi hade sett under hösten tidigare. 

– Att kalla det felaktigt tycker jag är ett ganska grovt uttryck. Det är ju inte felaktigt med något slags avsikt eller ett försök att missleda någon.

Tegnell fortsätter:

– Att det sen skulle öka väldigt kraftigt och att vi framför allt skulle få en ännu större eftersläpning än vi har haft under hela hösten, det var svårt att förutspå i det läget.

Eftersläpningen för vecka 47, då den 18 november inföll, är på torsdagen 100 procent. Det är ingen större eftersläpning än den man kunde se för veckorna 44 och 45 när Anders Tegnell uttalade sig i DN. Expressen nekas dock en enskild intervju med Anders Tegnell efter pressträffen.


Dödstal i Sverige under andravågen

Avlidna med bekräftad covid-19 rapporterat till och med den 2 december. Dödstalen kommer att justeras upp, främst för de sista veckorna.


Vecka 42 (12–18 oktober): 16

Vecka 43 (19–25 oktober): 43

Vecka 44 (26 oktober – 1 november): 82

Vecka 45 (2–8 november): 155

Vecka 46 (9–15 november): 230

Vecka 47 (16–22 november): 307

Vecka 48 (23–29 november): 219

Hårda ord om Sveriges coronastrategi från 22 forskare i DN.

KOMMENTERA ARTIKELN

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Expressen möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till expressen.se. Expressen granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Läs mer om kommentering här.