Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

CIA krävde att Sverige skulle utöka samarbetet

GER BERÖM. Amerikanska ambassaden i Stockholm beskriver samarbetet med Sverige som utomordentligt bra. Foto: Martina Huber
Sveriges hemliga samarbete med USA utvidgades kraftigt för cirka sju år sedan.
CIA krävde då att svenska regeringen skulle utöka sitt hemliga samarbete med USA.
Fem år senare beskriver amerikanska ambassaden i ett telegram det informella samarbetet som utomordentligt bra.
Kraven ska ha framförts under ett möte på regeringskansliet och främsta argumentet från amerikansk sida var att svenska regeringen var tvungen att välja sida efter attacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001.
Flera källor bekräftar för Expressen att det hemliga samarbetet varit, och fortsatt vara, långtgående vilket också är väl känt i kretsar inom underrättelse-och säkerhetstjänst i Sverige.
- Övervakningen som utförts av amerikanska ambassadens egen övervakningsgrupp, SDU, är ingen nyhet. Den här verksamheten har inte varit någon hemlighet och det är omöjligt att man inte känt till det inom svenska myndigheter, säger en källa som vill vara anonym.

Hjälpte USA med information

Expressens har tagit del av information som avslöjar ett flertal exempel på vad amerikanska ambassaden kan ha menat när man i telegrammet från 2008 talar om det väl fungerande informella underrättelsesamarbetet med Sverige.
Sverige hjälpte USA med viktig information inför invasionen av Irak 2003. Det handlade bland annat om hur svenska ABV konstruerat skyddsrum i Bagdad av samma typ som företaget byggt åt svenska försvaret. Amerikanska specialister släpptes in i topphemliga svenska bergsrum för att med egna ögon kunna undersöka hur de konstruerats. Med den informationen kunde USA:s flygvapen och marinen sedan anpassa sina första attacker mot Bagdad i mars 2003. Främsta målen var bland annat att träffa de 15- 30 bunkrar som ABV byggt med beprövad svensk teknik och som användes av irakisk militär.
CIA har uppfattat att den svenska regeringen gett ett mycket vidsträckt mandat till CIA att agera i Sverige.
- CIA har tagit sig sådana friheter och utfört operationer i Sverige och gått så långt att man inom Säpo haft möten på hög nivå för att diskutera vad man kan göra för att få dom att lugna ner sig, uppger en person med insyn.
Under 2003 skickade CIA en ny stationschef till Stockholm och det ska varit han som under ett möte på regeringskansliet ställt de hårdare kraven på ett utökat samarbete.
Under de kommande åren förändrades svensk underrättelse-och säkerhetstjänst på ett sådant sätt att enskilda tjänstemän uppfattade det som att de arbetade på direkt beställning av CIA.
Att USA:s underättelsetjänst haft mycket gott samarbete med den socialdemokratiska regeringen som leddes av Göran Persson understryks av detta uttalande:
- Vi skämtade om hur bra kontakter statsrådsberedningen hade med amerikanerna. Vi brukade säga att om man misskötte sig fanns ju risken att cheferna skickade oss till Guantanamo, säger en tidigare tjänsteman vid regeringskansliet.

En del av många kontakter

De nya uppgifterna som avslöjades igår av SVT efter att Dokument inifrån tagit del av dokument från Wikileaks är bara en del av många kontakter amerikanska myndigheter har med svenska myndigheter. Från amerikansk sida deltog den gången FBI. Men det handlar om mycket mer omfattande samarbete.
På amerikanska ambassaden finns förutom en CIA-chef och säkerhetspersonal från amerikanska UD också militära attachéer som har täta kontakter med Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Försvarsmaktens materielverk, FRA, och Totalförsvarets forskningsinstitut.
En förklaring till att ingen vågar tala om samarbetet med bland annat CIA är att det regleras genom ett flertal kvalificerat hemligstämplade beslut. Den som röjer innehållet i sådana beslut eller information som gäller förhållandet till andra länder riskerar att åtalas för brott mot rikets säkerhet.
Det är dessutom bara ett litet antal personer som har insyn i besluten och vet exakt vart gränserna går.
Formellt styrs det hemliga samarbetet av regeringen genom Sund, enheten för samordning av försvarsunderrättelsefrågor.