Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Centerstämman vill begränsa kötid till friskolor

Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/WENNERLUND FREDERIK WENNERLUND

Centerstämman har beslutat att kötid till friskolor ska begränsas men inte avskaffas helt.

Stämman sade också nej till att införa en begränsning för när friskolor ska få ta ut vinst.

Stämman avslog förslag om att helt avskaffa kösystemet. I stället gick stämman på partistyrelsens förslag att ändra systemet, så att man bara får stå i kö till hälften av platserna och bara tre år före skolstart.

Därutöver får enbart syskon förtur och verksamhetsmässiga samband, så kallade skolspår, ges prioritet för antagning till skolan.

Nytt system

 Stämman beslutade också att utreda ett nytt resursfördelningssystem för skolor. Fokus ska ligga på elevernas behov, höga mål om kunskapsinhämtning, likvärdighet och högt ställda kvalitetskrav.

Systemet ska bli mer transparent och förutsägbart för såväl kommunala som fristående skolor och ta hänsyn till olika förutsättningar, som till exempel skolans storlek. Systemet ska också ta hänsyn till kommuners uppdrag som ansvariga för att garantera att alla barn får den utbildning de har rätt till.

Ett annat beslut blev att Centerpartiet verkar för att skolor som inte uppfyller uppställda kvalitetskrav och regelverk ska kunna stängas snabbare än i dag.

Dela information

 Skolor ska också åläggas att dela relevant information om sin verksamhet med myndigheterna, i syfte att dessa ska bli offentliga och lättillgängliga för alla.

Bland annat bör antal elever, lärartäthet, betygsfördelning, resultat på nationella proven och offentlig finansiell information om omsättning och utdelning av överskott avkrävas, enligt beslutet.

Debatten var lång och livlig och pågick i flera timmar. Många argumenterade för att slopa kösystemet, begränsa vinstuttag om inte kvaliteten först garanteras och att offentlighetsprincipen måste gälla även fristående skolor, eftersom de ägnar sig åt myndighetsutövning.

Hjälpa S

 Centerns gruppledare i riksdagen, Anders W Jonsson uppmanade ombuden att inte försämra för friskolorna.

– Om den här stämman fattar beslut om vinstbegränsning, tvingande offentlighetsprincip, så kommer regeringen svara genom att lägga en proposition på riksdagens bord. Mina vänner, det kan aldrig vara Centerpartiets uppgift att hjälpa socialdemokraterna och vänsterpartiet att stoppa och försämra för friskolorna i det här landet, sade han.

Gunny Kron, ombud från Västra Götaland västra argumenterade för ett vinstbegränsningssystem.

Kejsaren naken

– Riskkapitalister och utländska ägare hör inte hemma i den svenska skattefinansierade skolan. Vad händer när kinesiska staten köper upp friskolebolagen? Kejsaren har varit naken länge, det är dags att vi ser det, sade hon.

Partiets andre vice ordförande Martin Ådahl argumenterade mot och ville jämföra med hur det allmänna hanterar andra bolag:

– Om Skanska gör något fel så går vi inte in och begränsar deras vinst.

Caroline von Seth, skolpolitiska talesperson för partiets ungdomsförbund Cuf argumenterade för varför kösystemet måste avskaffas och vinstbegränsning införas.

– Jag brinner för valfrihet i skolan och mångfald men också för likvärdighet, vi måste gå längre, dagens kösystem leder till segregation. Främsta fokus måste vara god kvalitet, vinsten ska vara kvitto på att vi har en god kvalitet, sade hon.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.