Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Centern vill reformera föräldraförsäkringen

Centerledaren Annie Lööf.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/WENNERLUND FREDERIK WENNERLUND

Centerpartiet vill ha en bred översyn av föräldraförsäkringen.

Den nuvarande är för generös och skapar såväl jämställdhets- som privatekonomiska problem, anser centerstämman.

Centern vill se en föräldraförsäkring som ”ser till barnens bästa och ökar jämställdheten”.

Centerstämman vill att garantidagarna i föräldraförsäkringen tas bort och ersätts med något annat, oklart vad, och att 80 procent av föräldraförsäkringen ska tas ut innan barnet har fyllt tre år, samt att de resterande dagarna ska kunna användas tills barnet fyllt tolv år. Man vill också ta bort gränsen för hur många dubbeldagar som kan tas ut, det vill säga när båda föräldrarna är hemma.

I partistyrelsens program till stämman om fler jobb och företag finns ett avsnitt om föräldraförsäkringen. Där skriver partistyrelsen att ”dagens synnerligen generösa föräldraförsäkring är problematisk ur såväl jämställdhetsperspektiv som i privat- och samhällsekonomisk mening”.

Lägre pensioner

Alltför många människor, de flesta kvinnor, är frånvarande från arbetsmarknaden för lång tid och förlorar därigenom såväl i löneutveckling som karriärmöjligheter. Kvinnors totala inkomster är lägre än männens och de får lägre pension, framhåller partiledningen.

För att stärka kvinnors roll, särskilt utrikesfödda, vill Centern se ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Centerkvinnor argumenterade för att ytterligare två månader ska knytas till vardera vårdnadshavare, men det ville centerstämman inte se. Även förslag om slopat flerbarnstillägg avslogs.

Centerkvinnorna var inte helt nöjda med stämmans beslut.

– Det här är ett halvt steg åt rätt håll. Jag förstår att det är ett kontroversiellt förslag att vilja ha en ytterligare individualisering, men vi släpar efter våra grannländer. Vill man förändra uttaget, då är det ytterligare tilldelningar av dagar som behövs, säger ordförande Sofia Jarl till TT.

Sänkta kostnader

Andra förslag ur programmet för fler jobb och företag som stämman antog är att kostnaderna ska sänkas för de jobbskapande småföretagen genom sänkta arbetsgivaravgifter, att förenklingsregeln inom 3:12 höjs och regelverket förenklas för sänkta administrativa kostnader. Enskilda näringsidkare ska få göra friskvårdsavdrag.

Centern vill vidare se en kraftig skattesänkning med fokus på de med låga och medelhöga inkomster.

För att öka drivkrafterna till arbete vill Centern att försörjningsstödet knyts till krav på aktivitet och att den som hittar ett jobb ska få behålla del av försörjningsstödet. Kvalificeringsperioden in i trygghetssystemen ska öka, samtidigt som taken i trygghetssystemen höjs.

För att öka konkurrensen vill Centern att offentliga bolag som kan bedrivas av andra aktörer avyttras på sikt, osund konkurrens från det offentliga ska begränsas och fler offentliga verksamheter ska konkurrensutsättas.

Centern vill också att ledtiderna för tillståndsprocesser i energibranschen halveras, och att utbyggnaden av förnybar energi ökar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.