Cancerämnen finns i brunnsvatten

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

GÖTEBORG. Cancerframkallande ämnen som radon, arsenik och uran finns naturligt i våra dricksvattenbrunnar. De här ämnena orsakar ett 20-tal nya cancerfall per år.

Det visar en rapport från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. I rapporten varnas det också särskilt för bly, som trots förhållandevis låga värden kan ge skador i nervsystemet på små barn.

Omkring två miljoner personer i Sverige får sitt dricksvatten från grävda eller borrade enskilda brunnar.

– Ett par tusen barn har så pass mycket bly i dricksvattnet att man kan räkna med att det påverkar IQ. Blyhalter som vi förr trodde var ofarliga vet vi i dag påverkar nervsystemet hos barn och utvecklingen av barns hjärnor, säger Lars Barregård, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, som lett studien.

Sjunkit kraftigt

Så är läget trots att dagens blyhalter totalt har sjunkit drastiskt sedan blyet togs bort i bensinen.

Det är Socialstyrelsen som beställt rapporten som gjorts tillsammans med myndigheten Sveriges geologiska undersökning. Man vill ha en uppdaterad riskbedömning över hur farligt dricksvattnet i brunnarna i dag är med tanke på de förfinade mätmetoder som hela tiden utvecklas.

Det finns inga bindande riktvärden inom EU utan varje land har sina egna. I Sverige har tio mikrogram per liter vatten satts som gräns för bly som inte bör överträdas.

Forskarna har räknat ut att cirka 1 500 barn under åtta år har dricksvatten som överskrider den gränsen.

– Det är inte jättemånga, men inte jättefå heller. Därför bör man överväga att se över riktvärdet, säger Barregård.

Det är forskarnas råd till Socialstyrelsen.

Till allmänheten lyder budskapet:

– Har man småbarn som dricker brunnsvatten bör man kolla det vart tredje år.

Radon när man duschar

Forskarna har också räknat fram att radon i vattnet orsakar omkring 15 nya cancerfall per år, arsenik tre till fyra och uran ett.

– De flesta av cancerfallen orsakade av radon beror inte på att man dricker vattnet utan på att radon avgår från brunnsvattnet när man duschar och diskar. Då kan höga radonhalter utvecklas i luften som kan ge cancer.

Barregård ser gärna skärpta riktvärden även för dessa ämnen.

– Vi har riktvärden för olika ämnen i luft som sätts för att vi ska ha en acceptabel låg cancerrisk, för bensen är det högst ett cancerfall per år. Skulle man sätta motsvarande för brunnsvatten så skulle riktvärdena behöva vara lägre än dem vi har nu, säger Barregård.

TT

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.