Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Möller ville sparka advokat och rättsläkare

Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN
Foto: SVEN LINDWALL
Foto: OLLE SPORRONG
På ett sådant här rum på Helix – en toppmodern rättspsykiatrisk anläggning i Huddinge – bodde Johanna Möller under den rättspsykiatriska undersökningen. Foto: PRESSBILD
Foto: POLISEN POLISEN
Foto: POLISEN POLISEN / POLISEN
1 / 7

Johanna Möller visar inga tecken på "sviktande verklighetskontakt" – tvärtom ger hon ett "ångestbefriat" intryck. När hon får höra att hon inte bedöms lida av en allvarlig psykisk störning blir hon nöjd.

Men under tiden på psyket ville Möller sparka både rättsläkaren och sin advokat – och krävde att få granska den rättspsykiatriska undersökningen innan den nådde domstol.

I tisdags kom beskedet att vare sig Johanna Möller eller Mohammad Rajabi lider av några allvarliga psykiska störningar, och därmed kan dömas till fängelse. Nu har Expressen tagit del av stora delar av de rättspsykiatriska undersökningarna.

"Samtliga gärningar bedöms till sin natur vara instrumentella och motiveras av ekonomisk vinning", står i rättspsykiaterns utlåtande.

Den skyldiga mördaren Johanna Möller har gett ett "ångestbefriat" intryck under tiden på psyket, enligt rättspsykiatern. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

När Johanna Möller anlände till Helix – en toppmodern rättspsykiatrisk anläggning i Huddinge – i slutet av juni var hon "lugn och trevlig" mot personalen, enligt utredningen.

Hon hade flitig kontakt med sin advokat Amanda Hikes som hon beskrev som "sin enda trygghet". Samtidigt försökte hon, enligt rättspsykiatern, att få advokaten sparkad.

 

LÄS OCKSÅ: Johanna Möllers förvandling från skolflicka till mördare

 

"Ingen tilltro"

Mot sin vilja satt Johanna Möller isolerad i sitt rum på Helix – med anledning av restriktionerna – och mot slutet av vistelsen ville hon bli av med sin rättspsykiater:

"(...) begärde Möller att få byta ut undertecknad och få en annan rättspsykiatrisk utredande kontaktperson eftersom hon inte längre kände någon tilltro."

Göran Möller – mördad av Johanna Möller och Mohammad Rajabi, enligt tingsrätten. Foto: / PRIVAT

Ungefär samtidigt vädrade Johanna Möller sitt missnöje med resten av det rättspsykiatriska teamet och anklagade dem för att hålla "alldeles för få utredningssamtal" med henne.

Efter att slutligen ha nåtts av beskedet att hon inte anses lida av någon allvarlig psykisk störning svarade Möller med ett nöjt "vad bra", enligt utredningen.

I utredningen framkommer också att Johanna Möller innan hon häktades hade för vana att dricka champagne motsvarande ett glas varje dag.

Aki Paasila dog sensommaren 2015. Det avskrevs som en olycka – men nu är det bevisat att hustrun Johanna Möller fick honom mördad, enligt Västmanlands tingsrätt. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Jobbade som vanligt – mellan morden

Rättspsykiatern skriver i sitt utlåtande att Möller inte visar några tecken på "sviktande verklighetskontakt, manisk uppvarvning, förvirring, uttalat tvångsmässigt beteende eller andra tecken på allvarlig psykisk ohälsa."

Hennes psykosociala funktion bedöms som hög.

"Sammantaget ger Möller ett vaksamt och ångestbefriat intryck och det framkommer inga tecken på varken förvirring, uttalade minnessvårigheter eller en bristande verklighetsuppfattning."

Johanna Möller är enligt tingsrätten skyldig till att 2015 ha beställt mordet på sin make Aki Paasila och ett år senare mördat sin pappa Göran Möller och försökt mörda sin mamma, tillsammans med dåvarande pojkvännen Mohammad Rajabi.

Rättspsykiatern noterar att "gärningarna ägt rum under en längre tidsperiod" – och att Johanna Möller samtidigt klarat av att sköta sina vanliga arbetsuppgifter som egenföretagare.

Johanna Möller var trevlig och tillmötesgående när hon kom till psyket, enligt undersökningen. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL

"Gärningarna har krävt planering, förberedelser samt ett ändamålsenligt genomförande tillsammans med andra", står det.

"Det finns inget som tyder på att Möller har agerat utifrån en bristfällig verklighetsuppfattning som vid en psykos. Ur ett psykologiskt perspektiv talar detta emot en allvarlig psykisk störning. Det framkommer inget som talar för en allvarlig psykisk störning."

Rajabi spelade tv-spel och biljard

Under perioden mellan 4 och 21 juli gick Mohammad Rajabi igenom en motsvarande rättspsykiatrisk undersökning i Göteborg. I utlåtandet står att "han var lugn och vänlig mot såväl personal som medintagna men uppfattades något tillbakadragen".

När han inte deltog i utredningssamtal tillbringade han mycket tid med att spela tv-spel på avdelningen. Han visade också prov på "god koncentration och förmåga till strategiskt tänkande" i samband med biljardspel.

Mohammad Rajabi spelade tv-spel och biljard på psyket i Göteborg, enligt utlåtandet. Foto: SVEN LINDWALL

Under tiden på avdelningen har Rajabi haft telefonkontakt med anhöriga i Iran. Vid två tillfällen under perioden hämtades han upp av polis – för att han skulle genomgå ålderstester. 

Rättsmedicinalverket nådde samma slutsats för Rajabi som för Möller: Någon allvarlig psykisk störning föreligger inte.

"Rajabi visade inga tecken på psykisk ohälsa under vistelsen på utredningsavdelningen. Han blev delgiven om att man inte anser att han lider av en allvarlig psykisk störning vilket han instämde i."

Rättegången vid Västmanlands tingsrätt fortsätter den 7 augusti.

Runt två veckor senare faller domen mot Johanna Möller och Mohammad Rajabi.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!