Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nya siffror: Antalet handlagda och personuppklarade brott ökar

Antalet handlagda och personuppklarade brott ökar. Foto: FREDRIK PERSSON/TT

Antalet handlagda såväl som personuppklarade brott ökar, visar nya siffror från Brå som gäller år 2017.

– Tittar man på de personuppklarade brotten så har de ökat i de flesta kategorier, säger Linn Brandelius, statistiker och utredare på Brå. 

De nya siffrorna från Brå visar att det under 2017 handlades 1,52 miljoner brott. Handlagda brott är anmälda brott där polis, åklagare eller annan myndighet fattat ett beslut.

Siffran är en ökning med 2 procent gentemot 2016.

– Syftet med siffrorna är att ge en översiktlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och deras verksamhetsresultat, säger Linn Brandelius, statistiker på Brå. 

I drygt hälften av brotten (51 procent) hade det bedrivits en utredning, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016. 

Fler personuppklarade brott

Resten av de handlagda brotten direktavskrevs. Det var 3 procent färre avskrivna brott jämfört med 2016.

När det gäller personuppklarade brott – anmälningar som slutat med att någon lagförts i någon form – ökade antalet med tre procent till 203 000 mellan 2016 och 2017.

– Tittar man på de personuppklarade brotten så har de ökat i de flesta kategorier, säger Linn Brandelius, statistiker och utredare på Brå. 

Andelen personuppklarade brott ligger oförändrad på 13 procent mellan 2016 och 2017.

Färre stölder klaras upp

Enligt rapporten från Brå så ökade antalet personuppklarade brott för de övergripande kategorierna bedrägeribrott, skadegörelsebrott, trafikbrott och narkotikabrott, medan antalet personuppklarade stöld- och tillgreppsbrott minskade. Handlagda brott i kategorin brott mot person var ungefär lika många som föregående år, skriver Brå.

Procentandelen som ledde till lagföring uppgick till 28 procent 2017, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.

Statistiken gäller för året 2017.

Siffrorna presenterades klockan 9.30.

 

Definitioner/avgränsningar

Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Förundersökningsbegränsade brott och brottmisstankar är handlagda brott/brottmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period. Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.

Misstänkta personer: En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke­graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.

Handlagda brottsmisstankar: brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.

Källa: Brå