Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Noinar tvingades brotta ner våldsam patient: ”Våld och hot är vardag”

”Jag tyckte att det var obehagligt att behöva brotta ner en patient, att inte kunna kommunicera eller lugna ner honom”, säger Noinar Phoemsawang. Foto: Privat
Inne på röntgenavdelningen träffade sjuksköterskorna den våldsamma patienten, som fick mer och mer panik ju fler som försökte lugna ner honom. Foto: Emma Johansson

Fyra personer räckte inte för att hålla fast den våldsamma patienten – som ska ha sparkat personal i ansiktet och skrikit ut dödshot.

Sjuksköterskan Noinar Phoemsawang, 33, hamnade mitt i tumultet.

– Hot och våld är vardag, säger hon.

Och enligt forskaren Sofia Wikman ökar hoten och våldet inom vården.

Sedan 1980-talet har hot och våld i arbetet mer än fördubblats, enligt SCB. Och en av de yrkesgrupper som är mest utsatt är vårdanställda.

Noinar Phoemsawang vet.

Hon har jobbat som röntgensjuksköterska i nio år och upplever att våld och hot är vardag inom vården. En händelse som inträffade i höstas har gjort särskilt intryck.

Våldsam patient gjorde motstånd

Det är den 13 oktober 2018. Noinar Phoemsawang och en kollega jobbar natt på Västmanlands sjukhus i Västerås när de vid 22-tiden får in ett akut fall. Patienten är inte vid medvetande, men en läkare tar ändå beslut om att han ska röntgas.

Plötsligt vaknar mannen upp – och börjar göra så våldsamt motstånd att personalen tvingas hålla fast honom.

– Fyra personer försöker lugna ner honom och förklara varför det är viktigt att han ligger stilla, berättar Noinar Phoemsawang.

”En sådan här händelse dränerar en på energi. Det krävs energi att hålla sig lugn och professionell”, säger Noinar Phoemsawang. Foto: Emma Johansson

Hon fortsätter:

– Men han gör mer motstånd, börjar slåss och sparka. Det blir våldsammare och hårdare och jag får slag på armen.

Mannen slår vilt omkring sig och snart tillkallas en vakt. Men det blir ”bara mer kaos”, enligt Noinar Phoemsawang.

LÄS MER: Nya siffror: Allt fler utsätts för våld och hot i arbetet 

Vakt: ”Han skulle döda oss alla”

I en anmälan till Arbetsmiljöverket berättar Securitasvakten om den dramatiska händelsen:

Jag byter plats på översidan med sköterskan. Då blir han ännu mer aggressiv och strider sig loss och sparkar mig i ansiktet och sköterskan med”

”Han fortsatte hela tiden att strida emot och han skulle döda oss alla, polisen och alla ville han veta var dom bodde och han skulle spränga polishuset”.

Enligt Noinar Phoemsawang tvingades de hålla fast den våldsamma patienten i 15-20 minuter innan polis kom. Nu misstänks mannen för ofredande och våld och hot mot tjänsteman.

– Först blev jag rädd. Men sen blev jag ledsen på grund av att man känner sig ganska maktlös, säger Noinar Phoemsawang.

Noinar Phoemsawang skrev en avvikelserapport efter händelsen i oktober. Det finns även en polisanmälan och en anmälan till Arbetsmiljöverket. Foto: Emma Johansson

LÄS MER: Ann-Charlotte Marteus: Ta reda på vilka som hotar och slår i vården 

”Om vi inte pratar om det låter vi det bli vardag”

Denna incident sticker egentligen inte ut.

Enligt Noinar Phoemsawang förekommer våld och hot med jämna mellanrum inom vården.

– Det händer ganska ofta, även om det inte alltid blir så våldsamt som vid den här händelsen, säger hon.

Vårdpersonal särskilt utsatt

Ur Brottsförebyggande rådets rapport Yrkesrelaterad utsatthet för brott:

Brottsutsattheten är störst för anställda inom bevakning och säkerhet, där 21 procent har utsatts för brott mot person relaterat till yrket. Därefter kommer socialt arbete (14 procent) följt av hälso- och sjukvård (sex procent).

De flesta brotten polisanmäls inte. Och anmälningsbenägenheten är allra minst inom hälso- och sjukvården.

Låg anmälningsbenägenhet inom hälso- och sjukvård kan enligt rapporten bero på att brotten ofta utförs av en person med en känd diagnos, som demens eller psykos.

Män är mer utsatta för yrkesrelaterad brottslighet än kvinnor inom hälso- och sjukvården.

 

Samtidigt visar en rapport från Statistiska centralbyrån en högre siffra:

Att tolv procent av dem som arbetar inom vård och omsorg utsatts för hot och våld i arbetet under det senaste året. Särskilt drabbade är de som jobbar inom vård och omsorg med boende, där 20 procent utsatts.

 

I fjol gick Läkarförbundet ut med att en av fyra läkare hade utsatts för hot eller våld under de senaste tolv månaderna, och enligt Vårdförbundet hade 65 procent av sjuksköterskorna någon gång utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning.

 

Källa: Brå:s rapport Yrkesrelaterad utsatthet för brott, SCB:s undersökning av levnadsförhållanden, Vårdförbundet, Läkarförbundet

Noinar Phoemsawang tycker att hon har fått det stöd hon behöver efter händelsen i oktober. Enligt henne pratar man numera mer om arbetsmiljön inom vården än för nio år sedan.

Personalen får till exempel gå utbildningar, bära larm och uppmuntras anmäla eller skriva avvikelserapporter om något inträffar. Det är också lättare att kalla på väktare än förut.

Noinar Phoemsawang tror ändå att hon kommer råka ut för hot och våld igen.

– Vi väljer inte patienter och vi måste kunna ta hand om alla. Så jag tror inte att jag kommer att slippa det här.

 

LÄS MER: 1 av 4 har trakasserats bland vårdpersonalen 

 

Fler anmälningar om hot och våld

Siffror från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar om allvarliga händelser inom vård och omsorg – orsakade av hot eller våld – ökade från 693 stycken år 2012 till 1 298 stycken förra året. Det är nästan en fördubbling.

Även antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro har ökat (se faktaruta).

Arbetsolyckor inom vården

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro, orsakade av hot och våld inom vård och omsorg; sociala tjänster:

 

2010: 847 (1 764 anmälda olyckor totalt, inom alla branschgrupper) = 48 procent av alla olyckor.

2011: 886 (1 799 totalt) = 49 procent.

2012: 1024 (1 920 totalt) = 53 procent.

2013: 1149 (2 225 totalt) = 52 procent.

2014: 1216 (2 372 totalt) = 51 procent.

2015: 1232 (2 443 totalt) = 50 procent.

2016: 1352 (2 506 totalt) = 54 procent.

2017: 1125 (2 192 totalt) = 51 procent.

 

Källa: Arbetsmiljöverket

Enligt Sofia Wikman, docent i kriminologi, är den händelse Noinar Phoemsawang råkade ut för ”ganska typisk”. Hon säger att våld i yrkeslivet – i synnerhet inom vård och omsorg – har ökat sedan 80-talet.

– I andra branscher ser man inte alls samma ökning. Varje år rapporteras cirka 4 000 arbetsolyckor in från vård och omsorg. Den sektorn är i särklass störst när det kommer till antalet.

Varför ökar våld och hot inom just vården?

– Det kan ha att göra med anmälningsbenägenhet. Men naturligtvis också med nedskärningar. Ju mer stress, desto bättre grogrund för att de här situationerna ska uppstå.

 

LÄS MER: Sjukvårdaren Denis fruktade för sitt liv 

 

Enligt Sofia Wikman är det främst undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter som drabbas – de som är närmast patienterna och brukarna.

– Förövarna finns ofta inom missbruksvården, är demenssjuka, har psykisk ohälsa eller någon typ av funktionsvariation. Det är människor med ett hjälpbehov.

”Vi kriminologer brukar säga att kriminaliteten är konstant men när det gäller våld i arbetslivet generellt och vård och omsorg i synnerhet ser man en ökning sen 80-talet”, säger Sofia Wikman. Foto: Pressbild

Men bilden av hot och våld inom vården spretar. Alla är inte överens om att det ökar – och det råder olika uppfattningar om vilka som är mest utsatta.

– Jag håller med om den bilden och det är svårt att mäta vad som är våld. Men oavsett är det ett stort arbetsmiljöproblem, säger Sofia Wikman.

SKL: ”Gäller att jobba systematiskt”

Gunnar Sundqvist är utredare på Sveriges kommuner och landsting, med arbetsmiljö som inriktning. Där ser de inte någon ökning – med medger att hot och våld ändå är ett problem ”inom delar av vården”.

– Det är särskilt en utmaning inom ambulanssjukvården, akutsjukvården och psykiatrin, säger Gunnar Sundqvist.

 

LÄS MER: Försökte ta blodprov – misshandlades av mamma 

 

 Vad gör ni som arbetsgivare åt det?

– Det gäller att jobba systematiskt med förebyggande arbete. I speciellt utsatta verksamheter kan det handla om allt från utbildning av personal i bemötandeträning till kameraövervakning.

Det kan också röra sig om fler ordningsvakter, tekniska lösningar kring exempelvis larmknappar och att se över lokaler och vilka dörrar som är låsta.

– Det är svårt att ha en nollvision gällande hot och våld inom exempelvis psykiatrin, men däremot kan man ha en nolltolerans, säger Gunnar SuSjuksköterskan Andréa har fått nog – ordnar självförsvarndqvist.

Så säger fackförbunden

Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunal:

– Våld och hot ökar och har ökat successivt och stadigt. Det är väldigt många som är utsatta. Både inom hälso- sjukvård, äldreomsorg och inom LSS-verksamhet.

– En av orsakerna är ökad psykisk ohälsa bland äldre. Det är också en pressad bemanningssituation inom vård och omsorg, väldigt mycket visstidsanställningar och ensamarbete.

– Många arbetsgivare jobbar med det här, men det finns ett mörkertal och inom vissa yrken också en kultur att detta är okej.

 

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet:

– När ett samhälle hårdnar i stort blir det också hårdare för oss som möter folk i utsatta situationer. Där har arbetsgivaren ett otroligt ansvar att systematiskt förebygga.

– Att minska ensamarbete är jätteviktigt.

– De stora hoten är inte att folk skjuter in på akutintag. Hotbilden kan vara lite olika i olika verksamheter.