Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nazisten Peter Holm döms för grovt vapenbrott

NMR-nazisten Peter Holm. Foto: Fredrik Persson
Bild från Peter Holms hem, ur polisens förundersökning. Foto: POLISEN

Nazisten Peter Holm avslöjades med en lönnmordsutrustad väska och ett dokument i datorn kallat "Listan" – med information om "framträdande personer i samhället med judiskt påbrå."

Sundsvalls tingsrätt straffar Peter Holm med fängelse i två och ett halvt år för bland annat grovt vapenbrott.

Däremot frikänns han från åtalspunkten förberedelse till mord.

Det var i maj som polisen tog sig in i NMR-nazisten Peter Holms bostad i Sundsvall och bland annat hittade en lönnmordsutrustad väska. Väskan var ombyggd för att rymma en pistol och en ljuddämpare och hade en anordning för att pistolen skulle kunna avfyras från väskans utsida.

Flera vapen hittades också, liksom störsändare och radiosändare.

Bild på väskan som enligt åklagaren är utrustad i syfte att mörda. Foto: POLISEN

48-årige Peter Holms förklaring: Väskan är tillverkad för en filminspelning. Han beskriver sig själv som en "skrotsamlare" som arbetat på cykelverkstad.

I Peter Holms dator fanns en mapp kallad "Listan", bland annat innehållandes information om två namngivna journalister.  Själv säger Holm att det inte är han som upprättat "Listan".

Hög säkerhet i tingsrätten

I augusti åtalades Peter Holm för grovt vapenbrott, brott mot strålskyddslagen, förberedelse till mord och brott mot lagen om elektronisk kommunikation.

Kammaråklagare Marie Reutne skriver:

"Peter Holm har (...) med uppsåt att döda och/eller skada en eller flera personer eller för att främja en sådan gärning, i sin bostad (...) samt på annan okänd plats i Sverige konstruerat, tillverkat, tagit emot, förvarat och tagit liknande befattning med en väska som varit preparerad för att innehålla en pistol som ska kunna avfyras med en avtryckare på utsidan av väskan samt för att kunna innehålla en ljuddämpare."

Foto: POLISEN

Under förhandlingen i Sundsvalls tingsrätt i augusti stärktes säkerhetsarrangemanget upp med anledning av Peter Holms nazistkoppling. På onsdagen meddelade tingsrätten sin dom: Peter Holm fälls för grovt vapenbrott, vapenbrott, brott mot strålskyddslagen och brott mot lagen om elektronisk kommunikation. Straffet: Fängelse i två och ett halvt år.

Frikänns från förberedelse till mord

Han frikänns när det gäller förberedelse till mord, enligt följande resonemang:

"Tingsrätten finner (...) att endast det faktum att Peter Holm har innehaft egendom som kunnat användas som hjälpmedel vid ett våldsbrott, att han har dokument som kan visa på ett vapen- och våldsintresse och att han är medlem och aktiv inom NMR inte är tillräckligt för att visa att han har haft uppsåt att döda eller allvarligt skada någon annan."

Peter Holms advokat Mikael Westerlund kommenterar domen så här:

– Vi har tagit del av domslutet men inte hunnit analysera domen i detalj. Nu kommer vi i lugn och ro att läsa och analysera och sedan ta ställning till om och i så fall hur vi går vidare.

– Det grövsta påståendet, det vill säga förberedelse till mord, ogillas ju. Från försvarets sida hade vi tidigt invändningar mot att åtalet såg ut på det sättet och kunde förutse att det inte skulle leda till en fällande dom.

Säpo: "Framträdande roll"

Peter Holm medger att han är aktiv inom nazistiska NMR. Enligt Säpo har han haft ”en framträdande samt drivande roll inom NMR:s näste 4 (framför allt i Sundsvallsregionen), bland annat i arbetet med att rekrytera nya medlemmar men även genom att planera för nästets/kamgruppens aktiviteter”. 

Några av fynden i Peter Holms bostad. Foto: POLISEN

En av de två journalister som förekom i "Listan" är Anders Ingvarsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för helahälsingland.se och tidningarna i Hälsingland samt Gefle Dagblad.

– Jag vet ju inte vilket syfte han har haft med att kartlägga mig, men det är ganska signifikant att det finns människor som lever på bidrag och tillverkar vapen och kartlägger journalister, har Ingvarsson sagt.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!