Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bonde döms – utsatte djuren för ”tortyrliknande behandling”

Flera lamm hittades döda. Foto: POLISEN

En anmälan kom in om att djur vanvårdades på en bondgård.

På gården hittade man ett 40-tal får och lamm – undernärda, svaga och många var döda.

Djuren hade utsatts för ”ett kraftigt lidande” och ”tortyrliknande behandling”.

Nu döms bonden för djurplågeri.

En djurskyddsanmälan kom in till länsstyrelsen i början av förra året:

”Tackor och lamm självdör. Oklart varför fåren dör. Dåligt foder, fåren gnager från frusen bal.”

Länsstyrelsen och en veterinär åkte ut till gården i Sollefteå kommun och gjorde en djurskyddskontroll. På gården påträffade de:

”... 8-9 döda lamm, 1 gammalt kadaver, 1 får som chippade efter andan ...”

Tackan låg fastfrusen i hagen

Flera av lammen bedömdes vara mycket magra och svaga.

”En stor andel av djuren konstaterades vara i mycket dåligt hull. Flera döda djur och ett döende djur påträffades vid kontrollen. Djuren anses utsatta för ett akut lidande då de helt saknade dricksvatten och tillgängligt foder. Detta har med största sannolikhet pågått en längre tid med tanke på djurens bristfälliga hull.”

Under kontrollen stod flera får och åt snö. En levande tacka kunde inte resa sig upp då den låg fastfrusen i hagen. Veterinären bedömde att tackan lidit i extrem grad då den legat ute i fem dagar.

Tackan låg fastfrusen i hagen. Foto: POLISEN

”Ett kraftigt lidande”

Det konstaterades 20 brister där djurskyddslagstiftningen inte följdes.

Djurägaren, en man i 70-årsåldern, sa i förhör att han inte hade sett några döda eller sjuka får. Men att det inte var han som skötte om fåren, utan en annan man. 

Den andra mannen berättade i förhör att han förr haft ansvaret för djuren, men det hade han inte längre. 

Bonden har underlåtit att ge djuren nödvändig vård, enligt domen. Foto: POLISEN
Vattenkopp i hagen som var frusen. Foto: POLISEN

Länsstyrelsen bedömde att djurägaren:

”... utsatt samtliga får för ett kraftigt lidande då fåren undanhållits grundläggande basala behov som tillgång till foder och vatten samt vid behov av vård förhindrat ytterligare lidande.”

De ansåg också att den andra mannen ”inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra missförhållande och skydda djur mot onödigt lidande”.

Veterinären: ”...långsam och säker död...”

Båda männen åtalades för djurplågeri. 

Veterinären vittnade i förhör om att fåren ”gick mot en långsam och säker död och har varit utsatta för tortyrliknande behandling”.

Bonden döms för djurplågeri. Foto: POLISEN

Bonden sa i förhör att han:

”... läst igenom en massa handlingar han fått av länsstyrelsen och att allt de skrivit 'är åt helvete'.”

I onsdags dömde Ångermanlands tingsrätt bonden för djurplågeri till villkorlig dom, och 80 dagsböter på 90 kronor. Den andra mannen friades helt.