Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Äggtjuvar plundrade bon från norr till söder

Polisen hittade ett par klätterskor i ett förråd i källaren.

 

Idag inleddes rättegången mot tre män som misstänks, i sex års tid, ha plundrat vilda fågelbon från sällsynta arter. Fallet har varit så pass svårutrett att det tagit tre år för åklagaren att väcka åtal. — Det här är det näst största åtalet vad jag känner till, säger åklagare Christer Jarlås. 

Det omfattande målet handlar om hur tre män över 60 år har plundrat fågelbon och nu riskerar fängelse i upp till sex år. Enligt utredningen ska brotten ha begåtts mellan 2008 och 2014 men åklagaren menar att brotten har pågåtts betydligt längre än så. Totalt är det 39 fall som åtalet lyfter fram även om man totalt har hittat ett tusental ägg. 

Totalt är det 39 fall som åtalet lyfter fram och totalt har man hittat ett tusental ägg.

Tre år att utreda

Brotten är svårutredda vilket lett till ett omfattade utredningsarbete under en treårsperiod. Varför det tagit så lång tid är delvis på grund av att varje enskilt ägg måste härledas till en särskild plats och tidpunkt. 

— Det är ett väldigt omfattande utredningsarbete där man får leta igenom beslagtaget elektroniskt material i kameror, datorer och telefoner, säger Christer Jarlås.

I utredningen har förhör hållits med experter och biologer från bland annat Naturhistoriska riksmuseet. I och med jämförelser med ägg funna hos de åtalade och deras privata bilder av äggen så har man kunnat koppla äggplundringar till särskilda tillfällen.

— Varje ägg är unikt, som ett fingeravtryck är, säger Christer Jarlås. 

Fågeläggen som polisen hittat i de åtalades ägor kommer delvis från skyddsvärda arter som har högt naturvärde. Det är främst i fjällvärlden som äggen stulits men plundringen ska ha ägt rum runtom i hela Sverige. Åtalets 39 punkter handlar om grovt jaktbrott, grovt artskyddsbrott och grovt jakthäleri.  

— Varje ägg är unikt, som ett fingeravtryck är, säger Christer Jarlås.

Nästan största åtalet i sitt slag

Det finns bara ett annat liknande åtal i samma omfattning, då handlade det om flera tusen ägg. Trots att man hittat ett tusental ägg i det här fallet har man inte kunnat koppla alla till att brott har begåtts. 

— Det här är det näst största åtalet vad jag känner till, säger Christer Jarlås. 

När människor stör fågelbon kan de påverka fåglars häckning, det vill säga perioden från parningslek till dess att ungarna kan lämna boet. När människor stör bon ökar även risken för att fåglarna lämnar sina bon och överger sina ungar. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!