Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Brittiska tidningen:
Sverige krigsrustar

Den alarmistiska rubriken i The Telegraph. Foto: Telegraph/Skärmdump
Brevet som tidningen hänvisar till.

Håller Sverige på att rusta sig för krig? Brittiska The Telegraph skriver att Sveriges kommuner har beordrats att göra förberedelser med anledning av krigs- och konflikthot med Ryssland.

Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är inte fullt lika alarmistisk. Allt handlar om ett brev till kommunerna om bättre krisberedskap.

Svenska kommuners försvarsförmåga har i dagarna blivit en nyhet som nått långt utanför Sveriges gränser.

Den brittiska tidningen The Telegraph skriver att Sverige rustar för krig i en artikel med rubriken "Svenska städer beordras göra förberedelser med anledning av krigs- och konflikthot med Ryssland". Artikeln har blivit ivrigt klickad och är en av de mest lästa på sajten.

Bakgrunden till artikeln är ett brev som i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade ut till alla Sveriges kommuner med krav på bättre krisberedskap på kommunal nivå.

Brevet skickades till kommunernas säkerhetschefer och tog blad annat upp att kommunerna måste bli bättre på ”operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera hemliga uppgifter".

"Ingen planering för krigets krav"

I artikeln i The Telegraph målas ett dramatisk säkerhetspolitiskt läge i Sverige upp. Man skriver bland annat hur MSB i brevet uppmanat kommunerna att rusta upp skyddsrum.

Detta beskrivs som det senaste i raden av tecken på att Sverige nu rustar och återgår till en totalförsvarsstrategi man inte haft sedan kalla kriget. Även Nya Zeelands största tidning NZ Herald har tagit upp nyheten.

Magnus Dyberg-Ek, verksamhetssamordnare på MSB, kommenterar det förestående krigshotet som målas upp av internationella medier och menar att det finns ingen särskild händelse just nu som lett till att man skickat brevet.

– Kommunerna har en bra beredskap i dag för att hantera fredstida kriser, däremot har man inte haft någon särskild planering för krigets krav. Krigsfara är det yttersta hotet och det måste man också börja titta på, säger han.

Bakgrund i försvarspolitisk proposition

Bakgrunden till till MSB:s brev är ett regeringsbeslut som innebär att bevakningsansvariga myndigheter på central och regional nivå nu ska återuppta planeringen för beredskapen för det civila försvaret.

Magnus Dyberg-Ek

Enligt Magnus Dyberg-Ek är det kommunerna som har efterfrågat informationen.

– Det började i samband med att regeringen la den försvarspolitiska propositionen och i den aviserade man ett särskilt beslut till myndigheterna om att börja planera för civilt försvar, säger han.

Vad det rent konkret kommer att betyda för kommunerna kommer man tillsammans med länsstyrelsen och MSB gemensamt att titta på under 2017.

– Vi måste ha ett nytt modernt befolkningsskydd, vi har inte byggt skyddsrum sedan slutet av 1990-talet, vi måste titta på om det är aktuellt igen. De skyddsrum vi har vidmakthåller vi och underhåller, men vi bygger inga nya. Men vad vi ska ha framöver och om vi ska göra något annat vet vi inte än.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!