Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bottensiffran: Två poliser på 100 000 invånare

Poliserna på gatan i Sverige har blivit allt färre i förhållande till den ökande folkmängden. Foto: TOMAS LEPRINCE
"De flesta blir trygga när de ser och har tillgång till en polis", säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef. Foto: RIKSPOLISSTYRELSEN
I söndags hade 24 poliser i uppdrag att vakta 1,1 miljoner invånare. Foto: MIKAEL FRITZON/TT
Expressens granskning visar att polistätheten i utryckningsverksamheten vissa dagar är så låg som två poliser på 100 000 invånare. Foto: JOHAN NILSSON/TT
Daniel Granström, kommunpolis i Globens lokalpolisområde, upplever att polisen inte närvarar i den utsträckning de skulle vilja. Foto: Polisen

Otryggheten ökar – och nu erkänner Polismyndigheten allvaret.

En söndag i februari vaktade endast tolv polispatruller hela polisområdet Stockholm Syd – där tio procent av Sveriges befolkning bor. Ett vanligt arbetspass brukar det vara dubbelt så många poliser.

I norra Stockholm saknas det kommande veckor poliser till 600 arbetspass. 

– Generellt är trygghet en känsla, det är inte fakta, säger ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving.

Otryggheten ökar i Sverige. Var tredje person oroar sig över brottsligheten generellt och var femte person i Sverige oroar sig för bostadsinbrott, enligt Brå:s senaste trygghetsundersökning

Nu visar Expressens granskning att polisens resurser inte räcker till. 

Polistätheten i utryckningsverksamheten har rasat till rekordlåga 2 poliser på 100 000 invånare. 

Samtidigt prioriteras bostadsinbrotten ned. Siffror som Expressen begärt ut för en vanlig söndag visar att 12 av 24 personer som anmäler inbrott får vänta, ibland flera timmar på hjälp. Ibland kan det dröja upp till två dagar, berättar en erfaren polis för Expressen.

– Den som drabbats får helt enkelt stänga dörren till det rummet och vänta en eller två dagar på våra tekniker, säger polisen.

Och poliserna blir färre samtidigt som invånarna blir fler. Enligt officiella siffror är polistätheten i Sverige nu nere på 195 poliser på 100 000 invånare.

Den siffran inkluderar poliser som arbetar med annat än kärnverksamheten, som på till exempel personalavdelningen, it-avdelningen eller kommunikationsavdelningen.

För en månad sedan sade inrikesminister Morgan Johansson att polisens utmaningar är stora. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

För en månad sedan sade inrikesminister Morgan Johansson att polisens utmaningar är stora, men han är trots det inte orolig: 

– Samtidigt är polisens förutsättningar att klara utmaningen större än någonsin. 

Men det håller inte poliserna med om.

Daniel Granström är kommunpolis i lokalpolisområdet Globen i Stockholm. Han berättar att de få poliser som arbetar ute skickas till utryckningsverksamheten för att åka på 112-larm. Uppsökande verksamhet mot ungdomar och missbrukare  prioriteras bort.

– Vi har inte den närvaro vi skulle vilja ha i vårt lokala område. Vi kan inte heller arbeta brottsförebyggande vid Gullmarsplan, där skulle vi vilja vara mer frekvent än vad vi är i dag, säger Daniel Granström. 

Tittar man på endast utryckningsverksamhetens officiella siffror sjunker polistätheten rejält – till 58 poliser på 100 000 invånare. 

Men den siffran finns bara på papperet. Och det är allmänheten som drabbas.

 

Daniel Granström, kommunpolis i Globens lokalpolisområde, upplever att polisen inte närvarar i den utsträckning de skulle vilja. Foto: POLISEN

Två poliser på 100 000 invånare

Under ett arbetspass en söndag i slutet av februari vaktades hela polisområdet Stockholm Syd, som sträcker sig från Globen ned till Södertälje, av endast tolv polisbilar med två poliser i varje, enligt uppgift till Expressen.

24 poliser med uppdraget att vakta 1,1 miljoner invånare. 

Polistäthet

Officiella siffror från årsskiftet, då det fanns 19 741 anställda poliser och strax över 10 miljoner invånare, innebär en polistäthet på 195 poliser per 100 000 invånare i Sverige. 

 

Polistätheten inom utryckningsverksamheten, baserat på 5 869 heltidstjänster (årsarbetskrafter), blir 58 poliser på 100 000 invånare. De poliserna arbetar i tre skift per dygn. 

 

Vid minimibemanning en söndag i polisområde Stockholm Syd är polistätheten inom utryckningsverksamheten 2 poliser på 100 000 invånare.

 

Källa: Polismyndigheten, SCB och uppgifter till Expressen

Räknat på de siffrorna faller polistätheten i utryckningsverksamheten till endast två poliser per 100 000 invånare. Detta i ett område där kommuner som Södertälje, Botkyrka, Nacka, Skärholmen, Haninge och Huddinge ingår. 

En vanlig dag, med högre bemanning, är det dubbelt så många: 4 poliser på 100 000 invånare. 

Men fortfarande långt från den officiella siffran på 195 poliser på 100 000 invånare.

Nu erkänner nu polismyndigheten  att det går åt fel håll.

I den senaste årsredovisningen, som publicerades för två veckor sedan, erkänner polismyndigheten att bemanningskrisen riskerar att påverka samhället negativt. 

I ett kort stycke långt bak i årsredovisningen beskrivs tre allvarliga risker som har identifierats av myndigheten.

Minskad trygghet är en av dem:

"En otillräcklig lokal närvaro och tillgänglighet till polis i lokalsamhället vilket påverkar bland annat tryggheten", står det.

Polischef bekräftar allvaret

Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, bekräftar allvaret och säger att det gäller både storstäderna och glesbygden.

– Generellt är trygghet en känsla, det är inte fakta. Men de flesta blir trygga när de ser och har tillgång till en polis. Det borde vi ha mer förmåga till än vi har i dag, säger Mats Löfving. 

Polismyndigheten bekräftar att tanken med den stora omorganisationen som sjösattes 2015, att komma närmare medborgaren, går åt fel håll. 

Är det ett misslyckande?

– Det är viktigt att utveckla det bättre framöver. 

”Det är ett underkännande”

I årsredovisningen för ett år sedan skrev myndigheten att det fanns svårigheter med att komma närmare medborgare, men nämnde inte att situationen var så allvarlig att tryggheten riskerade att påverkas.

– Det är ett underkännande av hur vi har genomfört omorganisationen, säger en polischef som vill vara anonym, till Expressen. 

En annan polischef, som också vill vara anonym, noterar syrligt att de många skjutningarna i länet inte anpassat sig geografiskt efter polisens resursfördelning.

"Vår roll i samhället är oerhört viktig och måste fungera", säger Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud på Polismyndigheten. Foto: MIKKEL ÖRSTEDHOLM/POLISFÖRBUNDET

Emma Cronberg är nationellt huvudskyddsombud på Polismyndigheten. Hon är oroad över utvecklingen. 

– Vår roll i samhället är oerhört viktig och måste fungera. Vi är en pelare i samhället som måste fungera, vi ska garantera trygghet, säger hon.

Cronberg är kritisk till hur politikerna har hanterat situationen. 

– Det är mer rubrik än innehåll. Man behöver satsa på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där har man inte lyckats ordentligt, säger hon.

Stor frustration bland poliser i stockholmsregionen

Frustrationen bland poliserna i stockholmsregionen är stor. Det är bara de tre särskilt prioriterade områdena Rinkeby, Botkyrka och Södertälje, som har tillräckligt med resurser. 

– Alla andra områden haltar och har svårt att få ihop sin verksamhet. Poliser från prioriterade områden går in och täcker luckor åt andra, säger en polis. 

Myndigheten kommer fortsätta att ha en ansträngd bemanningssituation ett tag framöver. Trots att inträdeskraven till polisutbildningen har sänkts fylls inte utbildningsplatserna. 

Och eftersom det inte finns fler nyutbildade poliser att anställa så måste Polismyndigheten rekrytera civila som ska täcka upp.

"I det korta perspektivet kommer vi anställa civila experter i en högre takt än vi gjort tidigare, så att fler poliser kan arbeta ute", säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef. Foto: RIKSPOLISSTYRELSEN

– I det korta perspektivet kommer vi anställa civila experter i en högre takt än vi gjort tidigare, så att fler poliser kan arbeta ute, förklarar Mats Löfving.

Polisbristen påverkar även andra områden i Stockholm, där krisen har gjort att det inte finns tillräckligt många poliser för att täcka det grundläggande behovet i utryckningsverksamheten.

I polisområde Stockholm Nord, som sträcker sig från Solna till Norrtälje, saknas det poliser till 600 arbetspass i utryckningsverksamheten den kommande åttaveckorsperioden, enligt uppgift till Expressen.

Det betyder att det saknas cirka 20 heltidsanställda poliser i utryckningsverksamheten för att nå den lägsta godkända bemanningen, så kallad minimibemanning, i polisområde Stockholm Nord.

 

Tre huvudsakliga risker

– Att den positiva utvecklingen av utredningsresultaten inte fortsatt förbättras

– Att en otillräcklig lokal närvaro

och tillgänglighet till polis i lokalsamhället vilket

påverkar bland annat tryggheten

– Att oklarheter avseende process- och verksamhetsansvar inom myndigheten

leder till otydliga ansvarsförhållanden.

 

Källa: Polisens årsredovisning 2017

 

Anders Thornberg ny rikspolischef

För snart tre veckor sedan tillträdde Anders Thornberg som ny rikspolischef. Han efterträdde Dan Eliasson som regeringen tillsatte kort efter valet hösten 2014.

Eliasson började den 5 mars som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där han har ett nästan två år långt förordnande.

Lag och ordning har enligt väljarna blivit den viktigaste frågan inför riksdagsvalet i september, enligt en undersökning som Demoskop gjorde i februari, på uppdrag av Expressen.