Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Borgström slipper varning för mejlen

Foto: Samuel Unéus

Claes Borgström undgår att varnas för sin mejlkonversation med Göran Lambertz om Quick-fallet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg lyckades bara få med sig två av Disciplinnämndens totalt elva medlemmar.

FAKTA

Vad stod det i mejlen?

I mitten av augusti höll Göran Lambertz, som tidigare var justitiekansler och numera justitieråd i högsta domstolen, på att skriva en debattartikel som sedermera publicerades i DN den 20 augusti. I den listade han fem punkter som han menade var svårförklarliga för dem som anser att anklagelserna mot Quick var påhittade.

En serie mejl, som Lambertz skickat och fått till sin tjänstemejl på högsta domstolen, visar hur han fått hjälp och stöd i författandet av debattinlägget av åklagare Christer van der Kwast, polismannen Seppo Penttinen, journalisten Gubb Jan Stigson och advokat Claes Borgström. Samma kväll som debattartikeln publicerades mötte Lambertz Leif GW Persson i en debatt i SVT:s "Aktuellt".

Claes Borgström var snabb med att uttrycka sitt stöd efteråt:

"Jag tycker att du hanterade diskussionen i Aktuellt mycket bra. Var Leif nykter?" skrev han i ett av de många mejl till Lambertz som Expressen tagit del av.

Leif GW Persson var mycket upprörd över att Göran Lambertz inhämtat sin information från just de personer han som justitiekansler var satt att granska när det gällde en anmälan om utredningen av Thomas Quick 2006.

- Jag tycker det är utomordentligt olämpligt. Lambertzs omdöme är häpnadsväckande, sade Leif GW Persson då.

Den 19 september avslöjade Expressens en kontroversiell mejlkonversation mellan advokat Claes Borgström och justitierådet Göran Lambertz. I mejlen visar Borgström sitt stöd för Lambertz som då strävade efter att försvara hanteringen av Thomas Quick-fallet (numera Sture Bergwall).

Expressens avslöjande ledde till att Advokatsamfundet, med generalsekreterare Anne Ramberg i spetsen, i september beslutade att pröva ärendet i Disciplinnämnden. Nämnden ville utreda om Borgström brutit mot god advokatsed.

Ingen åtgärd

I ett sexsidigt beslut konstaterar Disciplinnämnden nu att Claes Borgström varit skyldig att iaktta lojalitet med sin tidigare klient Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick). Vidare anser man att det av mejlen till Lambertz framgår att Borgström "uttryckt sitt gillande" samt instämt i att "utredningarna och lagföringen av Quick inte är någon rättsskandal". Man ser dock ingen anledning att ifrågasätta detta.

"Mot denna bakgrund är det inte visat att Claes Borgström brustit i sin lojalitetsplikt mot sin tidigare klient", skriver Disciplinnämnden och konstaterar att ärendet därför inte föranleder någon åtgärd.

Inte enig nämnd

Men nämnden var inte ening i sitt beslut. Av en bilaga framgår att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samt nämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk och ledamoten tillika landshövdingen Eva Eriksson anser att Borgström borde ha fått en varning enligt rättegångsbalkens åttonde kapitel.

"Claes Borgström har genom de kontakter som förevarit med Göran Lambertz allvarligt brustit i lojalitet mot sin tidigare klient Sture Bergwall", konstaterar man.

Trion har även retat sig på att Claes Borgström inte gått Advokatsamfundet till mötes när man begärt att få veta om ytterligare mejlkorrespondens förekommit i samma ärende. Detta har "försvårat Advokatsamfundets tillsyn" och innebär att "Claes Borgström allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat", skriver man i bilagan.

En varning hade inte medfört böter, men är ändå allvarligare än Disciplinnämndens mildaste påföljd som kallas erinran. Expressen har talat med Anne Ramberg som valt att inte kommentera beslutet.

Expressen.se söker Claes Borgström för en kommentar.