Björklund bestämmer: Mer medeltid i skolan

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: Cornelia Nordström

Kristendomen, medeltiden och antiken. 

Här tog utbildningsminister Jan Björklund, FP, fajten mot skolverket - och vann. 

Ministerns konservativa ådra räddade kvar de tre i den nya läroplanen. 

- Det blev en stark kritik och då strök skolverket det, säger Björklund om försvaret av antiken.

I går lade Jan Björklund fram den nya läroplanen för grundskolan som ska börja gälla hösten 2011.

 Läroplanen ska enligt ministern innehålla färre, men tydligare, kunskapskrav. Krav som ska kunna omsättas i det nya betygssystemet med betygen från A till E och ett F för underkänt.

 Debatten inför läroplanens presentation har rört att skolverket ville stryka kristendomens särställning inom religionsundervisningen.

 Men där satte Björklund ned foten och körde över myndigheten.

 - Kristendomen är en del av vårt kulturarv, som påverkat vårt land så otroligt mycket mer än andra religioner, säger Björklund.

 FP-ledaren fick då beröm från SD-ledaren Jimmie Åkesson, medan han fick utstå intern FP-kritik för att det var en "flirt med främlingsrädsla".

Knäppte verket på näsan

 Men Björklund vurmar inte bara för kristendomen. Han knäppte också skolverket pånäsan i historieämnet.

 I ett remissutkast hade skolverket nämligen slängt ut antiken och medeltiden för att den moderna historien skulle få breda ut sig mer på det begränsade antalet historietimmar.

"Det blev en debatt"

 Men att myndigheten ville skrota antiken och medeltiden väckte reaktioner - inte minst från den ansvarige ministern. Jan Björklund förklarar:

 - Det blev en debatt där även jag deltog. Det blev en stark kritik och då strök skolverket det.

 Historieprofessorn Dick Harrison deltog i debatten och försvaret av antiken och medeltiden - som i går alltså fastslogs av Björklund i går.

Civilisationens vagga

 "Antikens medelhavskulturer, inte bara den grekisk-romerska utani lika hög grad den främreorientaliska, utgörvaggan för hela den moderna västerländska civilisationen", har Dick Harrison skrivit i frågan.

FAKTA

DEN NYA LÄROPLANEN BÖRJAR INFÖRAS HÖSTEN 2011
* Läroplanen, som gäller grundskolan, förskolan och fritidshem,
börjar införas hösten 2011 och kursplaner för varje ämne.

* I kursplanerna står också vad eleverna ska ha lärt sig i årskurs
3, 6 och 9 för att kunna fånga upp elever som halkar efter.
Elever i behov av stöd ska ha rätt till ett åtgärdsprogram, vilket kan
överklagas om elever och föräldrar inte är nöjda.

* Under hösten utarbetar Skolverket kunskapskraven utifrån
läroplanen. Kunskapskraven ska vid de årskurser det finns betyg
bli betygskriterier.

* 2011 införs också en ny betygsskala från A till E och med F för underkänt. Alliansen vill ha betyg från årskurs 6.

* Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund välkomnar den nya läroplanen, men efterfrågar mer resurser för att kunna leva upp till den. ”Det krävs behöriga lärare i ämne och skolform, och det krävs även en ökad statlig finansiering, så att skolor kan följa skollagens bestämmelser om elevers rätt till stöd om de inte klarar målen”, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, i en kommentar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.